หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยคือใคร
ศาสนา | ประเพณี 31/8/53 โพสต์โดย ecco
คำตอบ
1 จาก 1
พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงริเริ่มและวางรากฐานการดำเนินงานของกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และพระองค์ท่านก็ทรงอุทิศเวลา ทรงพระนิพนธ์หนังสือตำราต่างๆ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี อันเป็นมรดกทางปัญญาของชาวโลก จนได้รับพระสมัญญาเป็น "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย" และทรงได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นบุคคลสำคัญของโลก คนแรก ของประเทศไทย ในปี ๒๕๐๕
1/9/53 โพสต์โดย PS_Hope
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครคือธิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์คือใคร
พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยคือ
บิดาวิทยาศาสตร์ไทยคือใคร
ทำไมเราต้องคึกศาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู