หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำสอนของอิสลาม กับ พุทธ ?
นอกจากสอนให้เป็นคนดีของสังคมแล้ว
คุณคิดว่า  พอจะมีอะไรที่เป็นจุดร่วมบ้างไหม?
ศาสนา | หลักธรรม | คำสอน 13/5/53 โพสต์โดย เทวฤทธิ์
คำตอบ
1 จาก 2
กตัญญู   ผมชอบประโยคที่ว่า ประตูสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา(จำมาอาจผิดพลาดขออภัย)

สมถะ  แต่เข้มงวดกว่า นิยมการประมาณในการกิน มีการกำหนดซักกาด(แบ่งเงินไปช่วยสังคม)

อบายมุข  ห้ามเหล้า ห้ามการพนัน ตลอดจนการได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ย(ผิดพลาดโปรดช่วยแก้ใขข้อมูล ไม่มีเจตนาบิดเบือน)
13/5/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
2 จาก 2
สอนศาสนาให้เป็นคนดี นี้ผมเข้าใจคับ
พอจะมีอะไรที่เป็นจุดร่วมบ้างไหม ไม่ค่อยเข้าใจ ช่วยอธิบายคำถามนิดหนึ่งคับ
13/5/53 โพสต์โดย passran
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อิเดียนับถือศาสนาอะไร
คิดเห็นอย่างไรกับคนอิสลาม ??
คุณชอบศาสนาอะไรที่สุดในโลก บอกเหตุผลด้วย
กรณี เทวรูปฮินดูในวัดพุทธ
ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดที่ชาวยิวได้คำภีอะไรมาจากอิสลาม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู