หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค แตกต่างกันอย่างไร
สินเชื่อการค้า | ให้กู้ 29/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
สาธารณูปโภค หมายถึง การประกอบการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ เป็นต้น
สาธารณูปการ  นั้นเกิดจากการนำคำว่า สาธารณ กับคำว่า อุปการมาเข้าสนธิกัน โดยคำว่า อุปการ หมายถึง ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน แต่คำนี้เรามิได้ใช้หมายถึง ความช่วยเหลือเกื้อกูลหรือความอุดหนุนเพื่อประชาชนทั่วไป  สาธารณูปการ นี้ เป็นศัพท์ทางศาสนาที่พระท่านใช้ของท่านอยู่ หมายถึง การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์

: ทิดกร สอนภาษา

สาธารณูปโภค ใช้กับประชาชนทั่วไป
สาธารณูปการ  ใช้ในทางศาสนา
29/1/54 โพสต์โดย raffaelo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กฎหมายมหาชนแตกต่างกับกฎหมายเอกชนอย่างไร
ข้อมูลกับสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร
สังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แตกต่างจากแผนที่อย่างไร
ป.อาญา กับ ป.วิอาญา แตกต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู