หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
software มีกี่ประเภท
ซอฟแวร์ | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 10
มี 6 ประเภทค่ะ ได้แก่
  1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
  2. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utilities) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วยทำงานประจำปลีกย่อยต่าง ๆ
  3. ตัวแปลภาษา (Compiler) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการแปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่อง
  4. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลโดยตรง
  5. ซอฟต์แวร์จัดการระบบเครือข่าย (Network Management Software) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการควบคุมระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูล และการประสานงานระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือ
  6. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทำงานด้านต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ ค่ะ
28/3/51 โพสต์โดย fone
2 จาก 10
6  ประเภท
24/6/53 โพสต์โดย noyna
3 จาก 10
6 ประเภท รายระเอียดหาได้ในกูรู
24/6/53 โพสต์โดย Chinchin
4 จาก 10
2
6/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 10
2 ประเภทครับ
1. Software ระบบ คือ Software ที่คอมพิวทุกเครื่องต้องมี เช่น Dos
2. Software ประยุคต์ คือ Software ที่เขียนขึ้นมาตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น Microsoft Office , โปรแกรมคำนวณ ต่าง ๆ , 3D Max , Photoshop เป็นต้น
10/11/54 โพสต์โดย ปีศาจมรณะ
6 จาก 10
1system software and 2application software
6ข้อด้านบน อยู่ใน2ตัวนี้หมดแล้วครับ

อ้างอิงคุณปีศาจมรณะ
2 ประเภทครับ
1. Software ระบบ คือ Software ที่คอมพิวทุกเครื่องต้องมี เช่น Dos วินโดร์วต่างๆ
2. Software ประยุคต์ คือ Software ที่เขียนขึ้นมาตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น Microsoft Office , โปรแกรมคำนวณ ต่าง ๆ , 3D Max , Photoshop เป็นต้น
5/1/55 โพสต์โดย Singhaization
7 จาก 10
6 คับพี่
6/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 10
6 คับพี่
6/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 10
Software แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.  Operating system
2.  Application Software

ส่วนบ้างคนส่งสัยว่า บ้างอันมี 6 อันนั้นเป็นการแบ่งประเภทของ Application Software ดังนี้
1. โปรแกรมเวิร์คโพรเซสซิ่ง  (Word  Processing)
            โปรแกรมประเภทนี้จะเหมาะสำหรับจัดการกับงานประเภทเอกสาร  เช่น  การจัดพิมพ์  การตกแต่งจัดรูปแบบเอกสาร  เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ค

        2. โปรแกรมสเปรดชีต  (Spreadsheets)
            โปรแกรมประเภทนี้จะถูกนำมาใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณตัวเลขในลักษณะต่าง ๆ  เช่น  คำนวณตัวเลขทางบัญชี  เป็นต้น  ความสามารถในการคำนวณจะอยู่ที่ผู้ใช้กำหนดสูตรให้โปรแกรมคำนวณตามสูตรที่กำหนด  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์จะถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลนำเข้าโดยอ้างอิงจากสูตรที่ใช้ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้คือ  โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล
        3. โปรแกรมฐานข้อมูล  (Database)
            โปรแกรมประเภทนี้จะถูกนำมาใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการจักเก็บและสืบค้นข้อมูล  ซึ่งข้อมูลบางอย่างที่มีปริมาณมาก ๆ  เช่น  ข้อมูลประวัตินักศึกษา  ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา  ควรจะมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ  ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลจะมีการจัดแยกประเภทข้อมูลเดียวกันเก็บไว้ด้วยกัน  เมื่อต้องการนำข้อมูลส่วนใดมาใช้ก็สามารถเรียกใช้เฉพาส่วนที่ต้องการได้ แต่จะยังคงความสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เช่นเดิม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีการแก้ไขกับข้อมูลที่สัมพันธ์กันนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส โปรแกรมวิชวลฟอกซ์โปร เป็นต้น  
       4. โปรแกรมทางด้านพรีเซนเทชั่น
           โดยทั่วไปโปรแกรมประเภทนี้จะถูกนำมาใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูล เช่น การนำเสนอในที่ี่ประชุม การนำเสอนข้อมูลสินค้าเพื่อโฆษณาในงานแสดงสินค้า เป็นต้น โปรแกรมประเภทนี้จะมีความสามรถในการนำเสนอทั้งที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงด้วยกัน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์  
       5. โปรแกรมด้านการออกแบบ/เขียนแบบกราฟิก
           โปรแกรมประเภทนี้จะเหมะกับงานที่มีการใช้การออกแบบ/เขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ   เช่น  บ้าน  อาคารต่าง ๆ  รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ  เพื่อให้มองเห็นโครงสร้างต่าง ๆ  ในมุมมองมีแตกต่างกัน  
ส่วนงานที่กี่ยวข้องกับรูปภาพหรือกราฟิกต่างๆ  เช่น  การตกแต่ง  หรือตัดต่อรูปภาพเพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ  ได้แก่  โปรแกรม  CorrelDraw, Photoshop  เป็นต้น
        6. โปรแกรมอรรถประโยชน์  (Utility)
            เป็นโปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหาทางข้อมูล  โปรมแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีตลอดไป  เช่น  โปรแกรมตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  (Norton Antivirus , Scan , Mcafee)  โปรแกรมตรวจสอบและจัดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในแหล่งเก็บข้อมูล  เช่น  Scandisk , Defrag  ใน  Windows  เป็นต้น

อ้างอิงจาก http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=1464c40583242e4e&table=%2Fguru%2Fsearch%3Fq%3Dsoftware%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%2597
16/11/55 โพสต์โดย DragonMagic
10 จาก 10
software มีกี่ประเภท
19/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
sipa หมายถึงอะไร
มีใครทำงานด้าน it support ไหมครับ อยากถาม
จะ update driver ครับ แต่ขึ้นว่า Windows could not find driver software for your device. ครับ
software ทั่วไปกับ macbook pro
คุณชอบโปรแกรมประเภทไหนครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู