หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ...
หมดอายุ 25พ.ค.55นี้หละค่ะทำงานมากๆๆๆๆเลยไม่ได้รู้ข่าวสารเลยขอรบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยค่ะ
การศึกษา | ปัญหาคาใจ 1/5/55 โพสต์โดย แสนงอน
คำตอบ
1 จาก 1
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ  5 ปี สมาชิกสามารถยื่นเอกสารได้ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 6 เดือน โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้
    1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6)  ติดรูป 1 นิ้ว
    2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) ติดรูป 1 นิ้ว
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน
    4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ
    5. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
    6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)
    7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม
    8. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน
    9. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป  (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)
ประเภทใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 500 บาท 400 บาท
การพยาบาล 250 บาท 200 บาท
การผดุงครรภ์ 250 บาท 200 บาท

หมายเหตุ  หากบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลหมดอายุในปีเดียวกับใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการต่อบัตรสมาชิกมาพร้อมกัน โดยกรอกแบบคำขอ  สพ.4 และชำระค่าธรรมเนียมดังนี้  
       - ค่าธรรมเนียมบัตร                        50     บาท
       - ค่าบำรุง                                   500     บาท (ปีละ 100  บาท)
       - ค่าบำรุงค้างชำระ (ถ้ามี) ปีละ       100     บาท (หากหมดอายุเกิน 6 เดือน นับเป็น  1  ปี)
       - และ กรณีต่อบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณจากวันที่บัตรหมดอายุ ไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ ค่าธรรมเนียมปีละ 100 บาท เกิน 6 เดือนนับเป็ฯ 1 ปี

ระยะเวลาการยื่นเอกสาร สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุในปี 2555
เดือน                         เริ่มยื่นเอกสาร                         หมดเขตการยื่นเอกสาร
มีนาคม - เมษายน 2555  ตุลาคม 2554                         ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ
กรกฎาคม - สิงหาคม 2555     กุมภาพันธ์ 2555                     ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555   มิถุนายน 2555                 ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

หมายเหตุ  หากยื่นเอกสารไม่ทันตามกำหนด  ต้องดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน ตามประกาศสภาการพยาบาล

ที่มา........www.tnc.or.th/registration-license/page-2.html
2/5/55 โพสต์โดย ชายผู้โดดเดี่ยว เีดียวดาย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การขอใบประกอบวิชาชีพ..ผู้จบสาธารณะสุขสามารถยื่นขอได้ไหมค่ะ
ใบประกอบวิชาชีพ กรณีปฎิบัติการสอนครบ 1 ปี ต้องทำอย่างไรต่อ เพราะขณะนีี้ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ใบประกอบวิชาชีพครู
ระดับใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรโยธา มีกี่ระดับ
ถามเรื่องครูต่อครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู