หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทรัพยากรการเงินหมายถึงอะไร
การศึกษา 17/2/52 โพสต์โดย sriprapa
คำตอบ
1 จาก 2
หมายถึง  เงินที่ได้รับจัดสรรให้มาใช้บริหารในแต่ละองค์กร
เป็นทรัพยากรในการบริหารอย่างหนึ่งในจำนวน 4 อย่าง  
ซึ่งผู้บริหาร  ต้องคิดถึงการใช้เงินขององค์กร
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด
ให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายขององค์กร
และให้สามารถดำเนินงานได้ตลอดปีงบประมาณนั้นๆ
3/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
คือการบริหารการเงินส่วนบุคคล ให้บรรลุจุดมุ่งหมาม “เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้บุคคลได้รับในสิ่ง ที่ตนหวังไว้โดยเริ่มต้นจากการวางแผนการเงินสำหรับตนเอง
9/10/54 โพสต์โดย ยอดนักตอบปัญหาคอมพิ วเตอร์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างไร และการดำเนินงานขององค์การเป็นอย่างไร
ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อโรงงานอย่างไร
บุคลากร เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการบริหารจริงหรือไม่ ?
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีความสำคัญอย่างไร
นักการเงินต้องรู้เรื่องอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู