หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
5w 1h คืออะไร
บริหารธุรกิจ 14/12/52 โพสต์โดย แก้มบุ๋ม
คำตอบ
1 จาก 5
การใช้เทคนิค 5W1H ในการวิเคราะห์ปัญหา            

การวิเคราะห์ปัญหา  โดยการใช้เทคนิค  5W1H  ในการคิดวิเคราะห์แบบแก้ปัญหา  จะใช้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน  มีรายละเอียด  ดังนี้            

ปัญหาคืออะไร  หรือ อะไรคือปัญหา                          
Who                       ใคร                   (ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง)
What                      ทำอะไร                 (แต่ละคนทำอะไรบ้าง)
Where                    ที่ไหน                    (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่ไหน)
When                    เมื่อไหร่       (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวัน เดือน ปี ใด)
Why                       ทำไม    (เหตุใดจึงได้ทำสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ)
How                       อย่างไร   (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเป็นอย่างไรบ้าง)
14/12/52 โพสต์โดย BOND
2 จาก 5
การวิเคราะห์ปัญหา  โดยการใช้เทคนิค  5W1H  ในการคิดวิเคราะห์แบบแก้ปัญหา  จะใช้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน  มีรายละเอียด  ดังนี้            

ปัญหาคืออะไร  หรือ อะไรคือปัญหา                          
Who                       ใคร                   (ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง)
What                      ทำอะไร                 (แต่ละคนทำอะไรบ้าง)
Where                    ที่ไหน                    (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่ไหน)
When                    เมื่อไหร่       (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวัน เดือน ปี ใด)
Why                       ทำไม    (เหตุใดจึงได้ทำสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ)
How                       อย่างไร   (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเป็นอย่างไรบ้าง)
30/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 5
5w x h ไงครับ
24/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
5W1H ในหลักของวิชา IS คือ

What=สร้างขึ้นเพื่ออะไร
Where=เอาข้อมูลมาจากแหล่งไหน (www)
When=up date เมื่อไหร่
Why=สร้างขึ้นมาทำไม
Who=ใครเป็นผู้สร้าง
How=เชื่อถือได้หรือไม่
30/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
เป็นได้ทั้งการวิเคราะห์ปัญหา และพื้นฐานการสร้างแผนงาน แผนธุรกิจ บลาๆๆๆ
ใช้ได้เกือบทุกอย่างเลยครับสำหรับ 5W1H
What  คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไร
Who คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า ใครรับผิดชอบ ใครเกี่ยวข้อง ใครได้รับผลกระทบบ้าง
When คือ ระยะเวลาที่จะทำจนถึงสิ้นสุด
Where คือ สถานที่ที่เราจะทำว่าจะทำที่ไหน
Why คือ สิ่งที่เราจะทำนั้น ทำด้วยเหตุผลใด
How คือ เราจะสามารถทำทุกอย่างให้บรรลุ What ในข้างต้นได้อย่างไร
7/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คำว่า เพื่อน ในความหมายของคุณคืออะไร?
รัก คือ การค้นหาสิ่งดีๆ ในชีวิต :: หนึ่งนิยาม
คุณคิดว่าอะไรคือนิยามของรัก
อะไรคือสิ่งสำคัญที่คนเราต้องอยู่ด้วยกัน
จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคืออะไร?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู