หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิชาสังคม ม.1
หลักธรรมที่ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ัอื่นได้อย่างมีความสุข คืออะไร  มีอะไรบ้าง
โรงเรียน | การสอบ | วิชาสังคม 27/6/53 โพสต์โดย PREMMIKA
คำตอบ
1 จาก 2
ศีล 5 เพราะศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความปกติ เช่น ศีลข้อที่ 1 ละเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต ซึ่งก็ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ศีลข้อที่ 2 ละเว้นจากการลักทรัพย์ ซึ่งก็ทำให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก็เกิดความสุขอีกเช่นกัน ศีลข้อที่ 3 ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ซึ่งหมายถึงไม่ล่วงละเมิดผู้ที่มีเจ้าของ ก็ทำให้หมดจากความบาดหมาง ศีลข้อที 4 ละเว้นจากการพูดปด พูดเท็จ พูดส่อเสียด และพูดคำหยาบ ซึ่งก็ป้องกันมิให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน ศีลข้อที่ 5 ละเว้นจากการดื่มสุรา การดื่มสุราทำให้ขาดสติและทำให้เกิดความประมาท อาจจะทำให้ผุ้อื่นเดือดร้อนได้

ฉะนั้น หากรักษาศีล 5 ได้ก็จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
27/6/53 โพสต์โดย Decepticon
2 จาก 2
ศีล 5 เพราะศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความปกติ เช่น ศีลข้อที่ 1 ละเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต ซึ่งก็ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ศีลข้อที่ 2 ละเว้นจากการลักทรัพย์ ซึ่งก็ทำให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก็เกิดความสุขอีกเช่นกัน ศีลข้อที่ 3 ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ซึ่งหมายถึงไม่ล่วงละเมิดผู้ที่มีเจ้าของ ก็ทำให้หมดจากความบาดหมาง ศีลข้อที 4 ละเว้นจากการพูดปด พูดเท็จ พูดส่อเสียด และพูดคำหยาบ ซึ่งก็ป้องกันมิให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน ศีลข้อที่ 5 ละเว้นจากการดื่มสุรา การดื่มสุราทำให้ขาดสติและทำให้เกิดความประมาท อาจจะทำให้ผุ้อื่นเดือดร้อนได้

ฉะนั้น หากรักษาศีล 5 ได้ก็จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
29/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คำถามวิชา สังคม คำถามสำหรับทุกคน
แผนการสอนวิชา แนะแนว ม 1
ใครเก่งวิชาสังคมช่วยหน่อยครับ
วิชาอะไรที่คุณคิดว่าครูมักโหด
ถ้าเรียน ม.ราม แล้วมีวิชาสัมนาต้องเข้าเรียนหรือปล่าวครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู