หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์การยูเนสโก้(UNESCO)ได้มีการประกาศพื้นที่มรดกโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ข้อมูล | การตลาด 10/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
เพื่อให้มีการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่...
10/9/53 โพสต์โดย น้องแหวน
2 จาก 3
เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
14/9/53 โพสต์โดย สานสาระ
3 จาก 3
สาเหตุที่UNESCO ประกาศให้ พื้นที่ที่ควรอนุรักษ์เปนมรดกโลก เพื่อจะได้ ส่งเงินทุนมาช่วยในการอนุรักษ์(ถึงไทยจะเคยได้เพียงน้อยนิด) แต่ในหลายๆประเทศที่เศรษฐกิจภายในประเทศไม่ดี ทางองค์กรก็จะ สนับสนุนทางด้านเงินทุนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในการอนุรักษ์ครับ แต่ส่วนใหญ่ สาเหตุที่หลายๆประเทศอยากให้มีสถานที่ในประเทศเป็นมรดกโลก เพื่อได้แสดงให้เหนถึงประสิทธิภาพในการจัดการ บ้านเมือง การวางแผนการอนุรักษ์ และที่สำคัญคือด้านการท่องเที่ยว จะเป็นที่ดึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ(ทั้งๆที่คนในประเทศยังไม่สนใจจะไปก็ตาม) เป็นหลักให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นครับ
14/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากได้บทความเกี่ยวกับ unesco
เมืองคอน
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านดนตรีภาคกลางมีอะไรบ้าง (พอสังเขป) ขอบคุงค่ะ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ของไทยมีกี่แห่ง ครับ....
ทำไมเราจึงต้องอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู