หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เสริมหน้าอกที่ไหนดี
แพทย์ผิวหนัง | เสริมสุขภาพ 19/10/53 โพสต์โดย ซุป..ตาร์
คำตอบ
1 จาก 5
ที่ เลอ บางกอกค่ะกับคุณหมอโอภาส
ผู้หญิงโดยทั่วไปมักประสบกับปัญหาการมีเหน้าอกที่เล็ก ทำให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง การเสริมหน้าอกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะแก้ปัญหานั้นๆการเสริมหน้าอก (Augmentation Mammoplasty) เป็นการผ่าตัดที่จะทำให้หน้าอกดูเป็นรูปเป็นร่าง ได้สัดส่วนตามต้องการ ทั้งนี้เพื่อ
• การได้รูปร่างที่สวยงามขึ้น
• ความกระชับของทรวงอกที่หย่อนยานหลังจากการลดน้ำหนัก หรือการมีบุตร
• ได้สัดส่วนที่เท่ากันของเต้านมสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องความไม่เท่ากันของขนาด และรูปลักษณ์ของหน้าอก
• ปรับฐานของเต้านมสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษามะเร็งเต้านม
• ปรับรูปทรงให้กับผู้ที่ไม่มีเต้านม หรือเสียรูปเนื่องจากบาดแผล กรรมพันธ์ และความผิดปกติของเต้านม
การเสริมหน้าอกทำให้ศัลยแพทท์สามารถเพิ่มหน้าอกได้ตามขนาดต่างๆ หากทางเลือกทางนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการ  ข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปเป็นสิ่งที่คุณสมควรรู้ ก่อนได้รับการผ่าตัด เช่น ขั้นตอนการทำเป็นอย่างไร หรือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นเช่นไร แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนกันทุกรายไป เพราะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การได้รับคำแนะนำจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความจำเป็นที่สุด
ผู้ที่มีความเหมาะสมในการเสริมหน้าอก
ผู้ที่มีความเหมาะสมในการเสริมหน้าอกคือบุคคลที่มีความต้องการจะเสริมบุคลิกภาพ ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง คุณสามารถรับการผ่าตัดได้
ชนิดของทรวงอกขนาดและรูปทรงของทรวงอกขึ้นอยู่กับ
• ลักษณะทางกายวิภาคของเต้านม
• ลักษณะของร่างกาย
• ขนาดที่ต้องการ
• การดำเนินชีวิตประจำวัน
• คำแนะนำจากศัลยแพทย์
ชนิดของถุงซิลิโคลน
การเลือกขนาด รูปร่างและชนิดของถุงซิลิโคลน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเต้านม  ขนาดรูปร่างและความต้องการเพิ่มขนาดของเต้านม นอกจากนี้ความชอบส่วนตัว การดำเนินชีวิตของผู้ป่วย และคำแนะนำ การตัดสินใจของแพทย์ ยังเป็นปัจจัยที่กำหนดชนิดของถุงซิลิโคลน อีกด้วย
ซิลิโคลนที่ใช้เสริมเต้านมเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีทั้งเป็นก้อนซิลิโคลน  และถุงซิลิโคลน  สำหรับถุงซิลิโคลนมีทั้งชนิดที่มีน้ำเกลือหรือเจลซิลิโคลนอยู่ภายใน โดยทั้งสองชนิดนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาถึงความปลอดภัย
ขนาดของทรวงอกวัดเป็น ซีซี ตามความจุของน้ำเกลือหรือเจลซิลิโคน โดยมีลักษณะแตกต่างอย่างอื่นอีกดังนี้
• ตามพื้นผิว: ผิวเรียบ หรือ ผิวทราย
• ตามขนาด : รูปร่างกลม หรือรูปทรงหยดน้ำ
• ตามการเพิ่มการยื่นเมื่อมองด้านข้าง : มัตั้งแต่ระดับน้อย  ปานกลาง และมาก ซึ่งวัดจากระยะตั้งแต่ฐานของเต้านมจนถึงจุดสูงสุด
• ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง : ความกว้างของฐานเต้านมโดยจะวัดจากฐานของเต้านม

ปกติแล้วการเสริมหน้าอกสามารถทำได้ในแต่ละช่วงวัยต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับดุลยพินิชของศัลยแพทย์ และจะแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยที่มีเต้านมเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว
• ถุงน้ำเกลือเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
• ถุงเจลซิลิโคนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

สิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับการเสริมหน้าอกคือ การเสริมหน้าอกนั้นอาจจะไม่ได้ถาวร ซึ่งนั่นหมายความว่า อาจจะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นอีกครั้งภายหลังเพื่อแทนที่อันเดิม ฉะนั้นเต้านมควรได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ
การเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัด
ศัลยแพทย์จะให้คำแนะนำถึงขั้นตอนของการเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัด รวมถึงคำแนะนำในการรับประทานอาหาร การดื่ม การสูบบุหรี่ การบริโภควิตามิน และยาชนิดอื่นๆ
ถ้าคุณสูบบุหรี่ ควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยการหยุดสูบประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด แต่สามารถสูบได้หลังจากการผ่าตัดอย่างน้อย 2 อาทิตย์ หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพรินประมาณ 14 วัน ถ้าคุณเกิดมีไข้ หรือการติดเชื้อใดๆ โดยเฉพาะทางด้านผิวหนัง การผ่าตัดอาจจะถูกเลื่อนออกไปก่อน
ภายหลังจากการผ่าตัด ควรมีเพื่อนมารับคุณกลับ และดูแลคุณต่ออีก 1 – 2 วัน
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เผ็ด และหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และเบียร์ในช่วงก่อนผ่าตัด   ให้งดการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มหลังเที่ยงคืนในคืนก่อนวันผ่าตัด ยกเว้นการจิบน้ำเล็กๆน้อยๆสำหรับรับประทานยา
ชนิดของยาสลบ
โดยทั่วไปแล้ว ศัลยแพทย์จะใช้การฉีดยาสลบเข้ากระแสเลือด โดยผู้รับการผ่าตัดจะหลับตลอดการผ่าตัด ศัลยแพทย์บางคนอาจจะทำการฉีดสารละลายพิเศษให้ชาบริเวณที่ทำการผ่าตัด ควบคู่กับการให้ยานอนหลับชนิดอ่อนเพื่อทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ทำใหดผุ้ป่วยสามารถฟื้นและกลับบ้านได้เร็วขึ้น

การผ่าตัด
ตำแหน่ง แผลและตำแหน่งของถุงซิลิโคลนในการวางจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกายวิภาค
และตามดุลยพินิชของศัลยแพทย์ ตำแหน่งที่ใส่สามารถทำได้ตรงบริเวณราวนม
บริเวณรอบหัวนม หรือบริเวณรักแร้ รวมถึงบริเวณสะดือสำหรับถุงน้ำเกลือ  ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่า
จะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งศัลยแพทย์จะพยายามให้มีแผลไม่เด่นชัดและน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ในขณะผ่าตัด ศัลยแพทย์จะสร้างช่องว่าง ( pocket) ที่บริเวณใต้เนื้อเต้านมเพื่อวางถุงซิลิโคลน
(submammary or subglandular placement)
หรือ วางใต้กล้ามเนื้อของเต้านม โดยจะวางอยู่บนกระดูกซี่โครง (submuscular
placement)   หลังจากการผ่าตัดศัลยแพทย์จะเย็บปิดปากแผล
และพันแผลด้วยผ้าพันแผลเพื่อช่วยในการรักษา การผ่าตัดจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 – 2 ช.ม.
หลังการผ่าตัด
ผู้รับการผ่าตัดจะรู้สึกเพลีย และปวดอยู่ประมาณ 2 – 3 วันหลังจากการผ่าตัด ซึ่งศัลยแพทย์จะให้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการนั้นๆ
แผลจะปิดตัวหลังจากการผ่าตัดภายใน 1 อาทิตย์ กรณีเย็บแผลด้วยไหมไม่ละลาย ไหมจะถูกตัดออก และผู้ป่วยจะต้องรัดผ้ายืดหรือยกทรงพิเศษ ซึ่งควรจะสวมตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ ในบางรายอาจจะมีความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณหัวนมประมาณ 2 อาทิตย์ ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อบริเวณนั้นๆ แต่จะค่อยๆ บรรเทาลงเมื่อแผลค่อยๆจางไป
แผลจะได้รับการตัดไหมประมาณ 7 – 10 วัน ส่วนอาการบวมจะค่อยๆดีและหายไปประมาณ 3 – 5 อาทิตย์
กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
ผู้ป่วยสามารถกลับไปสู่การทำภารกิจปกติได้อีกครั้งภายใน 2-3วัน สามารถออกกำลังกายและสัมผัส จับเต้านมได้ปกติประมาณ 3-4 สัปดาห์ แผลเป็นจะเริ่มดีขึ้นภายใน 6 อาทิตย์ และหลังจาก 2-3 เดือน แผลเป็นจะค่อยๆ จางลงเรื่อยๆ แม้จะยังมองเห็นแผลเป็นเป็นรอยจางๆ อยู่บ้าง
การเสริมหน้าอกแบบไม่ผ่าตัด
ปัจจุบันศัลยแพทย์มีวิธีการมากมายในการทำให้ผิวสวย ราบเรียบ เปล่งประกายต่อผิวที่เสื่อมเสียเนื่องจากการมีอายุ การใช้วิธีฉีดเป็นทางเลือกหนึ่งในจำนวนนั้นที่มีตวามนิยมเป็นอย่างสูง
การฉีดด้วยไขมันเป็นที่นิยมใช้  เป็นวิธีการช่วยลดหรือกำจัดริ้วรอยได้ ไขมันจะเตรียมมาจากตัวผู้ฉีดเอง เพราะฉะนั้นจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และสามารถใช้ในปริมาณที่มากได้เมื่อเปรียบเทียวกับสารอื่นๆ  ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะลดหรือกำจัดริ้วรอย และตีนกาเพียงแค่เล็กน้อย  แ ต่การฉีดไขมันสามารถแก้ไขรอยย่น ความเป็นเหลี่ยมมุมได้ในปริมาณมากกว่า ซึ่งจะทำให้หน้าอ่อนเยาว์ขึ้น รูปหน้า และผิวที่เรียบเนียนทดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด ไขมันจะถูกฉีดเข้าไปที่เนื้อเยื่อชั้นลึกใต้ผิวหนังของใบหน้า ทำให้สามารถกำจัดริ้วรอยได้อย่างหมดจด
ฟิลเลอร์เป็นทางเลือกหนึ่งของการฉีด  โดยฟิลเลอร์สามารถเติมเต็มให้ความสดใส อ่อนเยาว์ ความเป็นรูปเป็นร่างและเรียบเนียนแก่ผิวหน้าได้มากเช่นเดียวกับไขมันแล้ว นอกเหนือไปจากการฉีดฟิลเลอร์ที่ใบหน้าแล้วฟิลเลอร์ยังสามารถฉีดที่หน้าอก และสะโพกได้อีกด้วย
ชนิดของฟิลเลอร์
ฟิลเลอร์มีอยู่หลายชนิดในโลก ได้แก่
• คอลลาเจน เช่น  Zyplast , Cosmoderm
• ไฮยาลูโรนิก แอซิด เช่น  Restylane , Hylaform
• แคลเซียม ไฮดร็อกซิล แอพาไทท์ เช่น Radiesse
• โพลี อาคริลาไมด์  เช่น Aquamid , Hydrogel

นอกเหนือจากนี้แล้ว ทางการแพทย์ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยฟิลเลอร์ใหม่ๆขึ้นมาตลอด
ฟิลเลอร์ที่ดีควรจะ  ง่ายในการใช้  ให้ผลในด้านความงาม สามารถอยู่ใต้ผิวหนังเป็นเวลายาวนาน และมีความปลอดภัยเป็นอย่างสูง ก่อนการฉีดฟิลเลอร์เราจะใช้ยาชาทาลงไปที่ผิวหนังหรือฉีดยาชาก่อน เพื่อทำให้ผิวหนังรู้สึกชา จากนั้นจึงใช้เข็มฉีดยาที่มีขนาดเล็ก ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณริ้วรอยหรือแผลเป็นที่ต้องการรักษา  อาจจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยแต่จะหายไปในไม่นาน

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถอยู่ได้  3 เดือน ถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิลเลอร์   คอลลาเจนจะมีอายุสั้นสุด ซึ่งจะอยู่ได้ประมาณ 3 – 6เดือน ,Restylane อยู่ได้ 6 เดือน – 1 ปี , Radiesse  อยู่ได้มากกว่า 3 ปี ส่วนAquamid และ Hydrogel สามารถอยู่ได้มากกว่า 5 ปี
ผลข้างเคียงพบไม่บ่อย โดยอาจจะพบมีได้ เช่น อาการแพ้ (hypersensitivity) การเกิดแผล  การกระตุ้นให้เริมกำเริบ  การติดเชื้อแบคทีเรีย  รอยช้ำ หรือการเกิดก้อนแข็ง
AQUAMID และ Hydrogel เป็น สาร polyacrylamide ซึ่งมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำระหว่างตัวเจลกับเนื้อเยื่อข้างเคียง  มันเป็นสารที่ไม่มีกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ไม่มีพิษ เข้าได้กับเนื้อเยื่อ อยู่ได้นาน เห็นผลทันใจ และง่ายสำหรับฉีด  

Polyacrylamide เป็นฟิลเลอร์แบบอยู่ได้นาน  พัฒนามาใช้ในตลาด โดยได้รับการทดสอบมากกกว่า 10 ปี ใช้ในคนไข้มากกว่า 100,000 คน การทดลองในยุโรปได้รับประกันว่า มีผลข้างเคียงน้อยมาก และไม่ก่อให้เกิดความอันตราย นอกจากอาการบวมเล็กน้อยซึ่งจะค่อยๆ หายไปเองภายใน 1 – 2 วัน
Polyacrylamide จะถูกฉีดลงใต้ผิวด้วยเข็มที่ปราศจากเชื้อ ศัลยแพทย์และคนไข้สามารถเลือกผลลัพธ์ที่ควรจะออกมาได้เองหน้ากระจก  การฉีดจะทำในห้องศัลยแพทย์ ด้วยบรรยากาศสบายๆ  หลังจากฉีดแล้วผู้ป่วยสามารถกลับบ้านหรือกลับไปทำงานตามปกติได้ทันที
Polyacrylamide เป็นเจลที่ไม่สามารถดูดซึมได้ และอยู่ได้เป็นเวลานาน  ใช้สำหรับการแก้ไขใบหน้าและสัดส่วนของร่างกาย  เมื่อฉีดPolyacrylamide แล้วจะไม่เกิดลักษณะก้อนแข็งขึ้น และจะไม่ไหลไปจากจุดที่ฉีด ผลจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ได้สรุปว่าเจลจะอยู่กับที่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 10 ปี และจะอยู่อย่างนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ต้องฉีดซ้ำถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาได้เป็นไปตามความต้องการของศัลยแพทย์และตัวคนไข้เองโดย ใน 80%ของผู้ป่วยจะต้องทำ1-2 ครั้ง  แต่เนื่องจากยังมีการเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณซึ่งเป็นเป็นไปตามอายุ ความต้องการในการฉีดเพิ่มก็ยังคงเป็นไปได้ถ้าผู้ป่วยต้องการ
ผู้ที่มีความเหมาะสมในการได้รับการฉีด
• ผู้ที่มีแผลเป็น,ความหย่อนคล้อยหรือริ้วรอยบนใบหน้า   หน้าอกเล็กหรือก้นเล็ก
• ผู้ที่ใบหน้า หน้าอก ก้น สะโพก ที่ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่สมดุลกัน
• ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ และแข็งแรง
• ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่มั่นคง
• ผู้ที่ต้องการพัฒนารูปลักษณ์
• ผู้ที่ไม่คาดหมายผลลัพธ์ที่ได้เกินความเป็นจริง
• ผู้ที่รับรู้ทางเลือก ผลดี ผลเสียต่างๆ
ชนิดของยาชาที่ใช้
ความเจ็บปวดระหว่างการฉีดขึ้นกับแต่ละบุคคล โดยปกติจะมีอาการเจ็บจากการฉีดไม่มากนัก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาฉีดไขมัน หรือฟิลเลอร์ ศัลยแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะที่ และ/หรือยานอนหลับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีความเจ็บปวดให้คนไข้บ้างเล็กน้อย โดยจะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถูกฉีด เช่น บริเวณริมฝีปากเป็นหนึ่งในบริเวณที่ผิวหนังมีความรู้สึกไวต่อความเจ็บปวด แต่การฉีดที่แก้ม คาง ตา หน้าอก หรือก้น ระดับความเจ็บก็จะไม่มาก เพราะฉะนั้นการปรึกษาศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญก่อนการรับการฉีดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
การผ่าตัด
การฉีดไขมันมีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก ไขมันนั้นจะต้องถูกนำมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยส่วนมากแล้วจะเป็นบริเวณหน้าท้องหรือสะโพก หลังจากไขมันได้ถูกสกัดออกมาแล้ว จะถูกใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาขนาดใหญ่เพื่อรักษาไขมันให้เหมือนธรรมชาติ หลังจากนั้นไขมันก็จะถูกฉีดลงไปใต้ผิวหนังชั้นลึกไปยังบริเวณที่ต้องการ
เนื่องจากไขมันมีขนาดใหญ่กว่าสารฟิลเลอร์อื่นๆ ไขมันจึงต้องถูกฉีดลึกลงเข้าไปใต้ผิวหนังที่ลึกกว่า  ปริมาณที่ใช้สำหรับทั่วใบหน้าประมาณ 50 – 100 ซีซี ไขมันที่ถูกฉีดจะทำให้ผิวหนังกระชับตึง  ลดริ้วรอย แผลเป็น และร่องลึกจากการหย่อยคล้อยของผิวหนัง
เป็นข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ที่เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และมีขั้นตอนเดียว ฟิลเลอร์สามารถฉีดเข้าสู่รอยแผลเล็กมากๆแค่ 1 – 5 มิลิเมตรได้ และโดยทั่วไปจะใช้ฉีดที่ใบหน้า หน้าอก และก้น
หลังจากการผ่าตัด
ส่วนใหญ่แล้ว คนทั่วไปจะมีอาการบวมแดงแค่ 24 – 48 ชั่วโมงแรก อาการคันและความไม่สบายตัวพบได้ไม่บ่อย การพักฟื้นรักษาตัวขึ้นอยู่กับความมากน้อยของบริเวณที่ฉีด ถ้าไขมันจำนวนมากถูกฉีดเข้าไปบริเวณใบหน้า อาการบวมอาจจะนานจากเป็นวันๆ จนถึง2-3 อาทิตย์ได้ เพราะฉะนั้นก่อนการผ่าตัด คุณควรถามศัลยแพทย์ของคุณเกี่ยวกับระยะเวลาการรักษาตัวของคุณเองด้วย
14/2/54 โพสต์โดย ติดดาว
2 จาก 5
เห็นด้วยนะที่เลอ แบ็งค็อค เพื่อนไปทำมาเหมือนกัน แบบฉีด แต่ราคาแสนต้น ๆ นะ เพราะเพื่อนเราเอาขนาดใหญ่ อันนี้คุณหมอบอกว่าขึ้นอยู่กันปริมาณ สารที่ฉีดหน่ะ รักษาตัวไม่นานนะ ฟื้นตัวเร็วนะ ทรงสวยอ่ะ แผลก็ไม่ใหญ่ ที่สำคัญมันมีหนุ่มๆเพี้ยบ
20/2/54 โพสต์โดย A.Jane
3 จาก 5
ขอแนะนำเสริมหน้าอกโดยไม่ต้องผ่าตัด ที่ ธิติกรณ์คลินิก ปรึกษาฟรี! Call Center โทร. 089-213-3364 หรือดูรายละเอียดได้ที่
22/9/54 โพสต์โดย TheGuru
4 จาก 5
เพื่อนก็ไปทำกับคุณหมอโอภาสที่เลอ แบ็งค็อคค่ะ แต่ทำทรงหยดน้ำ ราคา 9 หมื่นเอง พักฟื้นไม่วันก็ไปทำงานได้ ลองไปปรึกษาดูนะค๊ะ
16/5/55 โพสต์โดย snow2012
5 จาก 5
ทำกับอาจารย์หมอ เริ่มต้น หกหมื่น นิดๆ ค่ะ เทคนิค แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟักฟื้นไม่นาน ไม่เจ็บเหมือนโดนรถทับคะ่ ****************

Thing to know before Breast Implant /Breast Augmentation /Breast Enlargement /Mamoplasty สิ่งที่ควรรู้ ก่อน เสริมหน้าอก เสริมนม

1. Breast Implant Fill - Saline or silicone?
ชนิดของสิ่งที่จะเสริม เช่น ชนิดของซิลิโคน โดยการศึกษา ชนิดของซิลิโคน หรือ ถุงน้ำเกลือ ที่จะใส่ เข้าไป
ศึกษา ผลดี ผลเสีย ของวัตถุ ที่เติมเต็ม เข้าไป
Studies about Silicone Gel Breast Implants / Saline
2. Breast Implant Sizes - How can you choose the right size?
ขนาดของ ซิลิโคน เนื่องจาก ขนาดที่เหมาะสม จะทำให้รูปร่าง หน้าอกที่ออกมาสวย งาม วิธีการ คือ แจ้งคุณหมอ ที่พบว่าต้องการขนาดไหน แล้วคุณหมอ จะแนะนำ ขนาดที่เหมาะสม กับเราให้ อีกครั้ง
You can tell the doctor for your prefer size, the the surgeon will be suggested the right one for you.
3. Breast Implant Shape
รูปร่างของซิลิโคน ก็มีส่วนสำคัญ ว่า จะทำให้หน้าอกที่เสริมออกมาสวยงามเพียงใด รูปร่างที่นิยมกัน คือ ทรงกลม และทรงหยดน้ำ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงว่า ความสูง ของซิลิโคน จากฐานนม สูงมากน้อยเพียงใด เหมาะกับเราหรือไม่
เพราะหากสูงมากไปก็อาจทำให้ไม่สวย ได้
Choosing breast implant shape
Breast implant shapes: round breast implants vs. anatomical breast implants (teardrop/contoured/shaped)
Breast implant profile: Low, Moderate, High
4. Breast Implant Surface
พื้นผิวของซิลิโคน ก็มีส่วนสำคัญ พื้นผิว ที่นิม กัน คือ ผิวเรียบ กับ ผิวทราย (ขรุขระ)
Textured Surface Breast Implants
Smooth Surface Breast Implants
5. Breast Implant Manufacturers
โรงงาน ที่ผลิตซิลิโคน ว่ามาตราฐาน เพียงพอ หรือไม่ ที่นิยม กันทั่วโลก จะมี เมนเตอร์ แนทเทรลล์ ซิลิเมด นอกจากนี้ ก็ควรพิจารณา เรื่อง การรับประกัน ว่า เมื่อใส่เข้าไปแล้ว มีอายุเท่าไร กี่ปี ที่บริษัทผู้ผลิตรับประกัน
Mentor Corporation
Natrell
Silimed, Inc.
Breast implant warranty info
******************
more info pls. contact : surgeryasia@gmail.com (www.med.in.th) , www.noseguide.com +66888622007
17/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากมีหน้าอกใหญ่
หน้าอกข้างซ็ายคือหัวใจ หน้าอกข้างขวาคืออะไร
เคยแอบจับหน้าอกแฟนบ้างไหม
หน้าอกเธอใหญ่จัง@_×
อยากสวยแต่อาย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู