หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
คำต่อไปนี้มาจากภาษาใด
โอยัวะ จำหน่าย ปลาสเตอร์ ทำเนียบ อัจฉริยะ ภริยา วิเคราะห์
ภาษาต่างประเทศ | การแปล | ปัญหาคาใจ 20/7/54 โพสต์โดย ภูกุ้มข้าว คะ...
คำตอบ
1 จาก 2
โอยัวะ ภาษาจีน
ทำเนียบ ภาษาเขมร
ปลาสเตอร์ ภาษาิอังกฤษ
อัจฉริยะ ภาษาสันสกฤต
ภริยาคือ ภาษาบาลี (ภรรยา คือ สันสกฤต)
20/7/54 โพสต์โดย Tsutomu
2 จาก 2
โอยัวะ จีน
ปลาสเตอร์ น่าจะอังกฤษ
อัจฉริยะ น่าจะสันสกฤษ
วิเคราะห์ น่าจะบาลี
ภริยา น่าจะบาลี
20/7/54 โพสต์โดย เศรษฐีผู้ไรเงิน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ครบรอบวันจดทะเบียนแต่งงาน ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ
กรณีการส่งสินค้าออกต่างประเทศ จำเป็นใหมที่ฉลากต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ยื่นภาษีไม่ได้ เป็นภาษาเอเลียน ต้องทำอย่างไร
ชาวต่างประเทศ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคับ
เป็นผู้ชายเรียนภาษาต่างประเทศ จบไปมีงานอะไรทำบ้างครับ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู