หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อภิชาติบุตร
บุตรที่พัฒนาความเข้าใจในชีวิต
ได้ดีกว่าบิดามารดา
ย่อมชื่อว่าเป็นอภิชาตบุตร

ลูกไก่ไม่เข้าใจเรื่องของไก่มากกว่าแม่ของมัน
ลูกมนุษย์นั้นย่อมทำได้ดีกว่าลูกไก่มากนัก

บิดามารดาแม้มิได้เป็นอภิชาตบุตร
แต่ก็ส่งเสริมบุตรให้เป็นอภิชาตบุตรได้

บุตรเมื่อถือกำเนิดแล้ว
ต้องแสวงหาความจริงของโลก และชีวิต
มาเล่าขานแก่บิดา มารดา

ไม่มีการทดแทนบุญคุณด้วยวิธีใด
สูงส่งกว่าการนำความปรกติสุข
มาสู่ชีวิตของบิดา มารดา
ข้อคิด 19/6/53 โพสต์โดย มือปราบมาร
คำตอบ
1 จาก 2
19/6/53 โพสต์โดย bignok
2 จาก 2
อภิชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา คือมีคุณธรรมความดีเหนือกว่าบิดามารดา ใช้ว่า อธิชาตบุตร ก็มี

อภิชาตบุตร โดยตรงได้แก่บุตรธิดาผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม งดเว้นจากบาปทุจริต นับถือพระรัตนตรัย และหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม เสียสละ มีปัญญาเป็นสัมมาทิฐิ หรือได้บรรลุคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา โดยอ้อมได้แก่ บุตรธิดาที่มีความรู้ ฐานะ อาชีพ และกิริยามารยาทต่างๆ ตลอดถึงจิตใจเหนือกว่าบิดามารดา

อภิชาตบุตร คล้ายกับคำไทยที่ว่า “ลูกเทวดามาอาศัยท้องเกิด”
13/8/53 โพสต์โดย Annie M
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมปลัดอำเภอ ไม่ยินยอมให้ เปลี่ยนนามสกุลบุตร
มารดาไม่ใช่คนไทยบิดาขอจดทะเบียนรับรองบุตรได้ไหม
สุวรรณสามชาดก
ทำใบรับรองบุตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
การแจ้งเกิดบุตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู