หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การตั้งสมมติฐานมีความสำคัญอย่างไร
ปัญหาคาใจ 25/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
กำหนดขอบเขตของสิ่งนั้นๆให้แคบลงมาโดยยังคงมีความเป็นไปได้สูง
25/11/54 โพสต์โดย กูรู กูรู้น่า
2 จาก 3
เป็นส่วนหนึงของการทดลอง ตั้งสมมุติฐานเพื่อทดลองหาคำตอบจากการทดลอง  ในสิ่งที่ตนเองตั้งไว้ว่าเป็นจรีงไหม
25/11/54 โพสต์โดย cotto
3 จาก 3
บางครั้งขั้นตอน...การตั้งสมมุติฐาน...

ในวิธีการศึกษาหาความรู้ --> ทางวิทยาศาสตร์ <-- ไม่จำเป็นต้องใช้

เพิ่งอ่านอยู่แหม๊บๆ ^^ อยากตอบๆ
25/11/54 โพสต์โดย Nuts_Nikon
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เพราะมันพิสูจน์ได้ ><
วิธีแสวงหาความรู้ มีกี่วิธี อะไรบ้าง สรุป
การคิดเชิงระบบ คุณเข้าใจว่าอย่างไร
ปรัชญามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตอย่างไร
ท่านมองว่าคนที่เป็นนักจิตวิทยา แปลกจากคนทั่วไปอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู