หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การถ่ายโอนความร้อนคืออะไร มีกี่วิธี อะไรบ้าง?
การบ้าน 6/7/53 โพสต์โดย Aong-Kun
คำตอบ
1 จาก 4
เอามือที่ร้อนจับหู  ช่วยได้.....^^

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
การถ่ายโอนพลังงานความร้อน เป็นการถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่างที่สองแห่งที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน วิธีการถ่ายโอน พลังงานความร้อนแบ่งได้เป็น 3 วิธี ดังนี้
1. การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยความร้อนจะเคลื่อนที่ไปตามเนื้อของวัตถุจากตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยที่วัตถุที่เป็นตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนไม่ได้เคลื่อนที่ เช่น การนำแผ่นอะลูมิเนียมมาเผาไฟ โมเลกุลของแผ่นอะลูมิเนียมที่อยู่ใกล้เปลวไฟจะร้อนก่อนโมเลกุลที่อยู่ไกลออกไป เมื่อได้รับความร้อนจะสั่นมากขึ้นจึงชนกับโมเลกุลที่อยู่ติดกัน และทำให้โมเลกุลที่อยู่ติดกันสั่นต่อเนื่องกันไป ความร้อนจึงถูกถ่ายโอนไปโดยการสั่นของโมเลกุลของแผ่นอะลูมิเนียม
โลหะต่างๆ เช่น เงิน ทอง อะลูมิเนียม เหล็ก เป็นวัตถุที่นำความร้อนได้ดี จึงถูกนำมาทำภาชนะในการหุงต้มอาหาร วัตถุที่นำความร้อนไม่ดีจะถูกนำมาทำฉนวนกันความร้อน เช่น ไม้ พลาสติก แก้ว กระเบื้อง เป็นต้น
2. การถ่ายโอนความร้อนโดยการพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยวัตถุที่เป็นตัวกลางในการพาความร้อนจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับความร้อนที่พาไป ตัวกลางในการพาความร้อนจึงเป็นสารที่โมเลกุลเคลื่อนที่ได้ง่าย ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส ลมบกลมทะเลเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศที่พาความร้อนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง การต้ม การนึ่ง และการทอดอาหารเป็นการทำให้อาหารสุกโดยการพาความร้อน
3. การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เช่น การแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก การแผ่รังสีความร้อนจากเตาไฟไปยังอาหารที่ปิ้งย่างบนเตาไฟ เป็นต้น


สมดุลความร้อน
สมดุลความร้อน หมายถึง ภาวะที่สารที่มีอุณหภูมิต่างกันสัมผัสกัน และถ่ายโอนความร้อนจนกระทั่งสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน (และหยุดการถ่ายโอนความร้อน) เช่น การผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นเข้าด้วยกัน น้ำร้อนจะถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้กับน้ำเย็น และเมื่อน้ำที่ผสมมีอุณหภูมิเท่ากัน การถ่ายโอนความร้อนจึงหยุด

การดูดกลืนความร้อนของวัตถุ
วัตถุทุกชนิดสามารถดูดกลืนพลังงานรังสี การดูดกลืนพลังงานรังสีของวัตถุเรียกว่า "การดูดกลืนความร้อน" จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์พบว่า วัตถุที่มีผิวนอกสีดำทึบหรือสีเข้ม จะดูดกลืนความร้อนได้ดี วัตถุที่มีผิวนอกสีขาวหรือสีอ่อนจะดูดกลืน ความร้อนได้ไม่ดี
ในทำนองตรงกันข้าม วัตถุที่มีความร้อนทุกชนิดสามารถคายความร้อนได้เช่นกัน โดยวัตถุที่มีผิวนอกสีดำจะคายความร้อนได้ดี และวัตถุที่มีผิวนอกขาวจะคายความร้อนได้ไม่ดี
ในชีวิตประจำวันใช้ประโยชน์จากสมบัติของการดูดกลืนความร้อนและการคายความร้อนของวัตถุในการเลือกสีทาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ชุดนักดับเพลิงมีสีสว่างและแวววาวเพื่อไม่ให้รับพลังงานความร้อนมากเกินไป บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเขตร้อนนิยมทาด้วยสีขาว เป็นต้น

การขยายตัวของวัตถุ
วัตถุบางชนิดจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและจะหดตัวเมื่อคายความร้อน การขยายตัวของวัตถุเป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุ อัตราส่วนระหว่างขนาดของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปกับขนาดเดิมของวัตถุต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เรียกว่า "สัมประสิทธิ์ของการขยายตัว" วัตถุใดที่มีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวมากจะขยายตัวได้มากกว่าวัตถุที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวน้อย เช่น ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศเดียวกัน สังกะสี ตะกั่ว อะลูมิเนียม จะขยายตัวได้มากไปน้อย ตามลำดับ
ความรู้เรื่องการขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การเว้นรอยต่อของรางรถไฟ การเว้นช่องว่างของหัวสะพาน การประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์ และการติดตั้งเทอร์มอสแตตไฟฟ้า เพื่อใช้ควบคุมระดับอุณหภูมิของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
6/7/53 โพสต์โดย near
2 จาก 4
ถูกต้องนะครับที่ คุณ near กล่าวมา อันนี้มีสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือวิชา Heat transfer
7/7/53 โพสต์โดย www.jobmarket.co.th
3 จาก 4
อิอิ
เก่งกันจังเลย
14/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
รับฉีดโฟม ยิงโฟม ฉนวนกันความร้อน หลังคา ผนังตึก ตกแต่งภายใน พื้น ห้องเย็น ผนังกั้นน้ำ บ่อเก็บน้ำ บ่อลิฟท์  ลานจอดรถ ทุ่นลอยน้ำ โป๊ะท่าเรือ สะพานข้ามแม่น้ำ ฯ

รับยิงโฟม ฉีดโฟม คอนกรีตเบาลอยน้ำได้ สามารถยิงโฟมสร้างบ้านได้ทั้งหลัง แข็งแรงงเท่ากันกับระบบก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนแต่เบาจนลอยน้ำได้  
และรับยิงโฟม รับฉีดโฟมงานทุกชนิด
หากท่านต้องการนำเทคโนโลยีตัวนี้ไปทำบ้านจัดสรร อพาร์ทเม้น รีสอร์ท ฯ เราคือต้นน้ำที่เป็นมือออาชีพในธุรกิจนี้ เพราะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตและมีเทคโนโลยีเป็นของเราเอง ราคาต้นทุนจึงถูกกว่าจ้างที่อื่นหลายเท่า

ยินดีรับงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ดำเนินงานโดย บริษัทนาโนไวท์(ประเทศไทย)จำกัด
สนใจกรุณาติดต่อ
โทร.02-3647248(21คู่สาย) 088-7140017-21
call center.086-4613311(24ชม.)
http://www.nanowhitegroup.com/page8.html
Email:nanowhitegroup@gmail.com
www.nanowhitegroup.com
14/11/53 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ที่ดิน สปก สามารถถ่ายโอนให้ใครได้บ้างครับ
เราโอนถ่ายไฟล์ให้คอมคนอื่น แล้วไฟล์ที่เราโอนถ่ายไปให้จะหามใหม
วิธีถ่ายภาพขาวดำ โดยใช้dslr
วิธีหาที่มาของรูป
วิธีถ่ายย่อขนาดเอกสาร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู