หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัตินักบุญหลุยส์ มารีกรีญอง เดอ มงฟอร์ต
วัฒนธรรม 15/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
ผมอยู่เซนต์หลุยส์ผมยังม่รู้เลย
15/7/53 โพสต์โดย จั๊มพ์
2 จาก 7
ท่านนักบุญหลุยส์ มารีกรีญอง เดอ มงฟอร์ต ช่วยวิงวอนเทอญ
27/2/54 โพสต์โดย ชอบประวัติศาสตร์
3 จาก 7
นักบุญหลุยส์ฯ  เกิดเมื่อวันที่  31  มกราคม  ค.ศ.1673  ที่เมืองมองฟอร์ต
ประเทศฝรั่งเศส    บิดาชื่อ  ยอห์น บัปติส  กรีญอง    อาชีพ  ทนายความ
มารดาชื่อ ยีน โรแบร์  ทำงานบ้าน    ท่านเป็นบุตรคนโต  มีน้องชาย 8 คน
น้องสาว 10 คน สภาพครอบครัวค่อนข้างยากจน  แต่บิดาก็เลี้ยงดูบุตรเป็น
อย่างดี
    อายุ 12 ปี  ได้เข้าเรียนหนังสือที่  วิทยาลัยนักบุญโทมาส   เมือง แรนน์
โดยอาศัยอยู่กับลุงที่เป็นพระสงฆ์
    อายุ 20 ปี  ออกเดินทางไปบ้านเณรแซงต์ซุลปีส   ในปารีส    มารดาได้
เตรียมห่อเสื้อผ้าและเงินจำนวนเล็กน้อย    เพื่อแสดงว่าท่านถือความยากจน
โดยสมัครใจ   ขณะเดินทางท่านได้มอบเงิน ห่อเสื้อผ้าให้กับขอทาน พร้อม
คุกเข่าปฏิญานว่า     จะมอบทุกสิ่งรวมทั้งชีวิตของท่านไว้ใต้พระญาณสอด
ส่องของพระเจ้า
    5 มิถุนายน ค.ศ. 1700 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์   อายุ 27 ปี ไปเป็น
ธรรมฑูตในประเทศที่อยู่ห่างไกล    พระสังฆราชแต่งตั้งเป็น  จิตตาธิการ
ประจำโรงพยาบาลที่อนาถา   ท่านพยายามทำให้สถานภาพของคนเจ็บป่วย
ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ
    พระสันปาปา เคลเมนต์ที่ 11    แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้แทนของพระองค์
ทำงานแพร่ธรรมโดยตรง  เช่น สอนคำสอนเด็กๆ   สอนคนที่มีความเชื่อน้อย
รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป      การทำงานของท่านขัดกับคนบางกลุ่ม
จึงถูกวางยาพิษ  ทำให้กำลังของท่านถดถอยลง
    ที่แซงต์-โลรัง-ซือร์-แซฟร์    ท่านรู้ตัวว่าวาระสุดท้ายมาถึงท่านป่วยหนัก
แต่ก็พยายามขึ้นธรรมาสน์เทศน์เป็นครั้งสุดท้าย เรื่อง "พระทัยดีของพระเยซูเจ้า"
และได้มอบวิญญานคืนแด่พระเจ้า เมื่อ 28 เมษายน ค.ศ. 1716 เวลาประมาณ
20.00 น. ในมือของท่านถือไม้กางเขนและรูปแม่พระ    รวมอายุ 43 ปี
    ด้วยความดีที่ท่านหลุยส์ฯได้กระทำไว้เมื่อมีชีวิตอยู่     ท่านจึงได้รับการ
แต่งตั้งเป็นบุญราศีในปีค.ศ.1888  โดยพระสันปาปา เกอรี่ที่ 16  และในเวลา
ต่อมากได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 โดย
พระสันปาปาปีโอ ที่ 12
    ชีวิตนักบุญหลุยส์  เป็นชีวิตที่ถวายตัวต่อพระเจ้าโดยสิ้นเชิง(GOD  ALONE)
ภารกิจที่อุทิศตนเป็นข้อพิสูจน์ถึงความรักต่อพระและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์
    กิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบียลได้จัดขึ้น เพื่อระลึกถึงท่านทุกๆ
วันที่  20  กรกฎา  ของทุกปี
15/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 7
same me to I go to send loai to
4/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 7
บิดาชื่อ
17/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
มารดาชื่อ
ระดับประถมเข้าเรียนในโรงเรียนของคณะ.......ณ เมือง
17/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
ระดับประถมเข้าเรียนในโรงเรียนของคณะ
17/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผลงานนักบุญหลุยส์ มารีกรีญอง เดอ มงฟอร์ตมีอะไรบ้าง
นักบุญหลุย ถามความหมายงับ
ความสำคัญของนักบุญหลุยส์
นักบุญฟรานซิสคือใครหรือคะ????
แจกคะแนนใครตอบได้เอาไป 99
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู