หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัญหาเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร
รายงาน 5/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
ส่วนใหญ่ก็เรื่องเงินและเรื่องผู้หญิงครับ
5/4/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 5
วิสัยทัศน์อันคับแคบ
มีปริญญาแต่หาความรู้ไม่ได้
คิดว่าตนเป็นสมมติเทพ
เห็นแก่อำนาจและไม่เคยพอ
5/4/54 โพสต์โดย ๋Jade
3 จาก 5
ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบและเห็นแก่ได้ ล่ะมั้งคะ
ปัญหาเรื่องการแหกกฎ เพื่อช่วยตนเอง แต่ถ้าลูกน้องกฏเป็นกฏค่ะ
คอรัปชั่น รับเงินใต้โต๊ะในห้องผู้บริหารค่ะ แบบว่าไม่ลูกน้องเห็นแน่ๆค่ะ รับเองใช้เอง และออกคำสั่งเอง
5/4/54 โพสต์โดย เจ้าหนูจัมไม..
4 จาก 5
ถ้าเป็นผู้บริหารต้องมีหลักทศพิทราชธรรม(ธรรมสำหรับผู้บริหาร)ปัญหาในหน่วยงานนั้นจะน้อยลง
ถ้าผู้บริหารขาดสำนึกดีหรือไร้คุณธรรมจะเกิดความวุ่นวายตลอด
  ในหลักสูตรเมื่อก่อนโน้นผู้ที่จะออกมาเป็นผู้พิพากษาจะต้องผ่านการอบรมธรรมะ
อย่างเช่น ที่อ.พุทธทาส สอนไว้ในคูมือมนุษย์ใช้สอนธรรมชั้นสูงแก่ผู้บริหารและมีผู้ใช้จนถึงทุกวันนี้
17/4/54 โพสต์โดย ผลบุญ
5 จาก 5
ขอบคุณค่ะ
22/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะทำหนังสั้นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม คุณคิดว่าทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าสนใจที่สุด เพราะอะไรครับ
จริยธรรมมีอะไรบ้าง
คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ผลิตเกม และ ผู้เล่นเกมมีอะไรบ้างค่ะ
คุณธรรมจริยธรรม มีผลต่อการดำเนินชีวิต อย่างไรบ้าง
วิชาจริยธรรมธุรกิจหมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู