หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงงานประเภทสำรวจและประเภททดลองแตกต่างกันอย่างไร
รายงาน | การศึกษา | ปัญหาคาใจ | วิทยาศาสตร์ 16/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
"โครงงานประเภทสำรวจ"
เป็นโครงงานประเภทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรือสำรวจความคิดเห็น ข้อมูลที่รวบรวมได้บางอย่างอาจเป็นปัญหาที่นำไปสู่การทดลองหรือค้นพบสาเหตุของปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน เช่น โครงงานการสำรวจคำที่มักเขียนผิด โครงงานสำรวจการใช้คำคะนองในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

"โครงงานประเภทการทดลอง"
เป็นโครงงานที่ต้องออกแบบทดลอง เพื่อการศึกษาผลการทดลองว่าเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่ โครงงานประเภทนี้ต้องสรุปความรู้หรือผลการทดลองเป็นหลักการหรือแนวทางการปฏิบัติไว้ เช่น โครงงานการทดลองยากันยุงจากพืชสมุนไพร โครงงานการทดลองปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
17/8/54 โพสต์โดย ครูนะดี
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผมจะนำโครงงานไปแข่งวันศุกร์แต่ยังไม่มีหัวข้อเลยครับ (ประเภททดลอง)
ทำไมโครงงานวิทย์ัมันยุ่งยากจัง ผิดเหรอทั้งๆที่ส่งไปมันเป็นงานทดลองชัดๆไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
สื่อประเภทไหนโดนใจวัยทำงาน
โครงงานกับโครงการแตกต่างกันอย่างไร
ต้องการลักษณะดินเสียทั้ง 5 ประเภทครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู