หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทำไมเรือถึงลอยน้ำได้้
ปัญหาคาใจ 13/11/54 โพสต์โดย MiLDMiNT x1
คำตอบ
1 จาก 4
เป็นเพราะความหนาแน่นของน้ำคับ เรือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนั่นเอง
13/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 4
ทำไมเรือเหล็กจึงลอยน้ำได้ทั้งๆ ที่ เหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ ก็เพราะว่า
เหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจึงจมน้ำ ถ้านำเหล็กมาตีแผ่เป็นแผ่นบางๆ
แล้วทำเป็นรูปทรงของเรือ ปริมาตรจะเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่มวลเท่าเดิม ทำให้เรือเหล็ก
มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยน้ำได้

การลอยของวัตถุ
การลอยของวัตถุ
วัตถุสามารถลอยได้ในของเหลวใดๆ ก็เพราะวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่า
ของเหลวชนิดนั้น เช่น ไม้ชิ้นหนึ่งมีความหนาแน่น 0.9 G/cm3 สามารถลอยได้
ในน้ำซึ่งมีความหนาแน่น 1 G/cm3
การที่วัตถุสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้  เนื่องจาก วัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ  
และน้ำก็มีแรงดันวัตถุให้ลอยขึ้นมา    แรงนี้เรียกว่า   “แรงลอยตัวหรือแรงพยุง”    
ซึ่งแรงนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่    ยิ่งวัตถุมีพื้นที่สัมผัสกับน้ำมากเท่าไหร่  
หรือเข้าไปแทนที่น้ำได้มาก (สังเกตจากปริมาณน้ำในขันหรือชามที่สูงขึ้น)  
ความหนาแน่นของวัตถุจะลดลง   และแรงลอยตัวจะเพิ่มขึ้น   วัตถุจึงลอยตัวในน้ำได้
ดังนั้นหากแผ่วัตถุให้มีขนาดใหญ่และมีขอบโค้งขึ้นมาคล้ายเรือ  วัตถุนั้นก็จะลอยตัวได้ดี
13/11/54 โพสต์โดย สติง
3 จาก 4
เพราะน้ำไม่เข้าเรือ

แกล้งกวนไปงั้นแหละ เพราะเห็นนักวิชาการมาตอบแล้วตั้งสองคน
13/11/54 โพสต์โดย psyche
4 จาก 4
มาดูคำตอบครับ
7/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทะเลอะไรน๊าที่คนลอยได้ และทำไมถึงลอยได้
ทำไมรถถึงจมน้ำ เรือนรอยน้ำ
ทำไมไททานิคถึงจม
ถ้าพรุ่งนี้น้ำท่วมโลกคุณจะทำอะไร
ทำไมคนเป็นถึงลอยน้ำคนตายถึงจมน้ำ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู