หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จังหวัดเชียงใหม่มีกี่อําเภอ
การเดินทาง 8/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
22 อำเภอ  

อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเชียงดาว อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอจอมทอง
อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่อาย อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง


2 กิ่งอำเภอ
กิ่งอำเภอแม่ออน และกิ่งอำเภอดอยหล่อ
8/5/54 โพสต์โดย RoMหนาว
2 จาก 4
การปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่มีกี่อำเภอ และแบ่งเขตการปกครองเชียงใหม่อย่างไร
คำตอบคือ จังหวัดเชียงใหม่มี 24 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่มี 24 อำเภอ คือ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอพร้าว อำเภอแม่ออน อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย
18/5/54 โพสต์โดย josas
3 จาก 4
เพิ่มเติมอีกนิด กิ่งอำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งแยกจากอำเภอแม่แจ่มเมื่อปีที่แล้วเอง
ส่วนแม่ออน กับ ดอยหล่อ เป็นอำเภอแล้วไม่ใช่กิ่งอำเภอ
20/5/54 โพสต์โดย ดลญา
4 จาก 4
24หรือ22อำเภอ
9/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มีกี่ตำบล อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดอุทัยธานีมีกี่อําเภอ
อําเภอบึงกาฬมีกี่ตำบล
จังหวัดอุดรธานี มีกี่อําเภออะไรบ้าง
จ.ราชบุรี มีกี่อําเภอ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู