หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีอะไรบ้าง
เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 10
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามี 6 ชนิดค่ะ ได้แก่
1.แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีของวัตถุ
2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานทางเคมี  
3. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
4. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสง
5. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานความร้อน
6. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแรงกด
25/3/51 โพสต์โดย cookie
2 จาก 10
fasfafaf
17/3/53 โพสต์โดย Copter007
3 จาก 10
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่ใหญ๋ที่สุดคือ
  แหล่งกำเกิดไฟฟ้าจากธรรมชาติแม้แต่มนุษย์ยังไม่สามารนำมาใช้ได้เลย
คือ  พลังงานใสายฟ้า
28/5/53 โพสต์โดย บีด
4 จาก 10
ตามหนังสือเรียน ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และ  ฟิกสิก 2
21/9/53 โพสต์โดย guetuy
5 จาก 10
5/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 10
-แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสง
........ เกิดจากการที่แสงผ่านกระแสไฟฟ้า จากพลังงานสารกึ่งตัวนำ
เพราะว่าเมื่อสารกึ่งตัวนำได้รับแสง อิเล็กตรอนภายในสารหลุดออกมา
และเคลื่อนที่ได้ แหล่งกำเนิดไฟฟ้านี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเรียกว่า โฟโตเซลล์
(Photo Cell) ใช้ในเครื่องวัดแสงของกล้องถ่ายรูป การปิดเปิดประตู
ลิฟต์และระบบนิรภัย เป็นต้น
-แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานความร้อน .....กระแสไฟฟ้า
เกิดขึ้นจากพลังงานความร้อนโดยการนำโลหะ 2 ชนิดมายึดติดกันแล้วให้ความร้อน
จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในแท่งโลหะทั้งสอง เช่น ใช้ทองคำขาวกับคอนสแตนตันยึด
ปลายข้างหนึ่งให้ติดกัน ...และปลายอีกด้านหนึ่งของโลหะทั้งสองต่อเข้ากับเครื่องวัด
ไฟฟ้า กัลวานอร์มิเตอร์ เมื่อใช้ความร้อนเผาปลายของโลหะที่ยึดติดกันนั้น พลังงานความร้อนจะทำให้เกิดพลังงาน
ไฟฟ้าขึ้น เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องวัดไฟฟ้า
-แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแรงกด ........กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแรงกด สารที่ถูกแรงกด หรือดึง จะเกิดกระแสไฟฟ้าผลึก
ของควอตซ์ ทัวร์มาไลท์และเกลือโรเซลล์ เมื่อนำเอาผลึกดังกล่าวมาวางไว้ระหว่างโลหะทั้งสองแผ่นแล้วออกแรงกด สารนี้จะมีไฟฟ้าออกมา
-แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
........กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็กโดยวิธีการใช้ลวดตัวนำไฟฟ้า
ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการนำสนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านลวดตัวนำอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำนั้น กระแสที่ผลิตได้
มีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
-พลังงานลม เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ มนุษย์เราได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมานานหลายพันปี ในการอำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิต เช่น การแล่นเรือใบขนส่งสินค้าไปได้ไกลๆ การหมุนกังหันวิดน้ำ
-ไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นการนำทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยความเร็วและแรงดันสูงมาหมุนกังหันน้ำ
-พลังงานน้ำ  เราใช้พลังน้ำไหลโดยต่อจากเขื่อนกักน้ำ ปล่อยน้ำด้วยความดันสูง เข้าไปปั่นกังหันน้ำให้เกิดกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรามีโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่หลายแห่ง เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก (เขื่อนแรกของไทย) เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ พลังน้ำจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในราคาต้นทุนต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง พลังงานอื่น ๆ
-พลังงานแสงอาทิตย์  เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่เรียกว่าโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้เปล่า ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
-พลังงานลม  เป็นพลังงานสะอาดอีกชนิดหนึ่ง แต่สำหรับไทยเรามีศักยภาพของพลังงานลมต่ำ ยกเว้น บริเวณฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตอนนี้เรามีการติดตั้งสถานีทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 ตัว เมื่อลมมาประทะจนทำให้กังหันหมุน ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตรงที่อยู่ติดกับส่วนของกังหันผลิตและทำการจ่าย กำลังไฟฟ้ากระแสตรง ผ่านเครื่องควบคุมแล้วจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับอีกครั้งหนึ่ง มาเป็นไฟฟ้าที่เราใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
-พลังงานใต้พิภพ  คือพลังงานจากธรรมชาติเกิดจากความร้อนที่ถูกเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก โดยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความลึก เช่น ที่ระดับความลึก 25-30 กิโลเมตร จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 250-1,000 องศาเซลเซียส เมื่อฝนตกไหลซึมไปตามรอยแยก เกิดการสะสมตัวและเมื่อได้รับความร้อนจากชั้นหินก็จะแทรกตัวกลับขึ้นมาบนผิว ดิน เป็นน้ำร้อน น้ำพุร้อน ไอน้ำร้อน โคลนเดือดและก๊าซ ถ้าอุณหภูมิที่สูงประมาณ 80-100 องศาขึ้นไป จะสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้
พลังงานชีวมวล  คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาใช้ทำงานได้ เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ เศษวัสดุจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรม จำพวกแกลบ ฟาง ชานอ้อย ขี้เลื่อย มูลสัตว์ หรือแม้กระทั่งของเหลือหรือขยะจากครัวเรือน
-พลังงานนิวเคลียร์ เกิดจากการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดัง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นั่นเอง พลังงานนิวเคลียร์สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แต่เป็นที่ถกเถียงกันถึงเรื่องความปลอดภัยจากการที่ต้องเก็บกันเป็นระยะเวลา นาน ๆ จ๊ะ
5/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 10
ไฟดับ
23/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 10
ไดนาโม
แบตเตอร์รี่
เซลส์สุริยะ
4/1/55 โพสต์โดย ปูน คริสเตียน
9 จาก 10
มี 5 ค้ะ
1 ปฎิกิริยาเคมี
2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3 คู่ควบความร้อน
4 เซลล์สุริยะ
5 แหล่งกำเนิดจาสิ่งมีชีวิต
3/1/56 โพสต์โดย cream thanaporn
10 จาก 10
่้เ่ดะีะด
31/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำอย่างไร
รับซื้อมอเตอร์คอยเย็นของ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ 8 p 120 w จะเอามาทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคับ
แหล่งกำเนิดของน้ำคืออะไรค่ะ อยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนำค่ะ
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้แหล่งพลังงานหรือเชื้อเพลิงชนิดใด ก่อให้เกิดมลภาวะมากที่สุด เพราะเหตุใด
ภาคอีสานใช้ไฟฟ้าจากไหนบ้างแหล่งก๊าซจากพม่ามีผลกระทบหรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู