หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จงอธิบายขั้นตอน วิธีการรวบรวมข้อมูล
อินเทอร์เน็ต 11/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เทคนิคการรวบรวมต้องการของระบบ มีอะไรบ้าง ?
การใช้วิธีอุปมาน อุปมาอธิบายข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ระบบgisมีผลดีต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู