หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของ นาฏศิลป์
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของนาฎศิลป์คืออะไรคะ ???
ชีววิทยา | การตลาด 30/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
คือ ความนิยม สมัยนิยม ค่านิยม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแวดล้อมเท่านั้นค่ะ แท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้นาฏศิลป์เปลี่ยนแปลงก้อคือ
คนเรานี่แหละคะ ประยุกต์ท่ารำต่างๆนาๆจนลืมนึกถึงความหมายความสำคัญที่สามารถสื่อสารให้คนดูรับรู้ว่านาฏศิลป์แขนงนั้นๆ
บ่งบอกเรื่องราวในอดีตอย่างไรบ้าง
2/2/54 โพสต์โดย Namkang CR
2 จาก 3
ปัจจัยในการเปลี่นนแปลงทางนาฏศิลป์มีอะไรบ้าง
20/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
คือ ค่านิยมของคนในสมัยปัจจุบัน
2/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นาฎศิลป์คืออะไร
นาฏศิลป์มาตรฐานแตกต่างจากนาฎศิลป์พื้นเมืองอย่างไร
อิทธิพลที่มีผลต่อที่มาของนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์สากลมีอะไรบ้าง
1.ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 2.บทบาทนาฏศิลป์กับชีวิตประจำวัน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู