หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กระทรวงทั้ง 20 กระทรวงมีอะไรบ้าง
ผมไม่รู้ครับ
การศึกษา 11/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
*   กระทรวงกลาโหม
   * กระทรวงการคลัง
   * กระทรวงการต่างประเทศ
   * กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   * กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   * กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   * กระทรวงคมนาคม
   * กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   * กระทรวงพลังงาน
   * กระทรวงพาณิชย์
   * กระทรวงมหาดไทย
   * กระทรวงยุติธรรม
   * กระทรวงแรงงาน
   * กระทรวงวัฒนธรรม
   * กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   * กระทรวงศึกษาธิการ
   * กระทรวงสาธารณสุข
   * กระทรวงอุตสาหกรรม
   * กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   * กระทรวงพลังงาน
ครับ
11/11/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
(ภัยคนกรุง) เกิดเหตุระเบิดหน้า ที่ตู้ไปรษณีย์ หน้ากระทรวงแรงงาน ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบ
ใครเป็นคนกำหนดว่าอะไรเป็นวัฒนธรรม
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้าง
สังคมที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง
ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู