หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภูมิประเทศเอเชียใต้
ประวัติศาสตร์ 20/7/54 โพสต์โดย ampzaza
คำตอบ
1 จาก 1
ลักษณะภูมิประเทศ  


       เอเชียใต้มีลักษณะเด่น คือ ทางตอนเหนือเป็นเขตเทือกเขาสูงที่ต่อเนื่องมาจากจุดรวมเทือกเขา
ปาร์มีนอต ถัดลงมาเป็นที่ราบใหญ่ซึ่งมีพื้นที่กว้างอันเกิดมาจากการตกตะกอนของดินในแม่น้ำสินธุ
แม่น้ำคงคาและสาขา ถัดจากที่ราบใหญ่ลงมาทางตอนกลางของคาบสมุทรอินเดียเป็นเขตที่ราบสูงหินเก่าที่มี
เทือกเขาเตี้ยๆกั้นเป็นแนวอยู่ทั้งสามด้าน สำหรับชายฝั่งคาบสมุทรจะมีที่ราบแคบๆอยู่ทั้งสองฟาก
ทางตะวันออกเรียกว่าชายฝั่งคาราเมนเดล   และทางฝั่งตะวันตกเรียกว่า ชายฝั่งทะเลมะละบาร์      

ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียใต้  แบ่งออกเป็น  4  เขต  ดังนี้

         1. เขตภูเขาสูงภาคเหนือ ทางตอนเหนือของเอเชียใต้  เป็นแนวเทือกเขาหิมาลัย  ที่แยกจากจุดรวม
เทือกเขาปามีร์นอต เป็นพรมแดนที่แยกเอเชียใต้และ เอเชียตะวันออก  เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ 3 สาย คือ สินธุ  คงคา  และพรหมบุตร

         2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ-คงคา ครอบคลุมเนื้อที่ 3 ประเทศ  คือ  ปากีสถาน  อินเดีย  และ    บังคลาเทศ  แม่น้ำสินธุในปากีสถาน  มีความยาว 2,897  ก.ม.  ไหลลงสู่ทะเล อาหรับ  แม่น้ำคงคา ในอินเดีย มีความยาว  2,500 ก.ม.   ไหลลงสู่ อ่าวเบงกอลแม่น้ำพรหมบุตร ในบังคลาเทศมีความยาว 2,897 ก.ม.ไหลผ่าน อินเดีย จีน และบังคลาเทศ ไหลลงสู่อ่าวเบงกอล

         3. ที่ราบสูงตอนใต้ คือที่ราบสูงเดคคาน  ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ 3 ด้าน  คือ ตอนเหนือเป็นเทือกเขาวินธัย  ทางตะวันตกเป็นแนวเทือกเขากาตตะวันตก  และทางตะวันออกเป็นแนวเทือกเขากาตตะวันออก  สำหรับชายฝั่ง
คาบสมุทรจะมีที่ราบแคบๆอยู่ทั้งสองฟาก ทางตะวันออกเรียกว่า  ชายฝั่งคาราเมนเดล   และทางฝั่งตะวันตกเรียกว่า ชายฝั่งทะเลมะละบาร์

4.    เขตเกาะ  ได้แก่เกาะใหญ่  คือเกาะลังกา  และหมู่เกาะเล็กๆของประเทศมัลดีฟส์
20/7/54 โพสต์โดย สติง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศใด และไปจนถึงเขตใด
เหตุใดทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ??
คุณคิดว่าประเทศไทย มีดาราและนักร้อง "ดัง" มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศจอร์เจียมีลักษณะภูมิประเทศอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู