หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่างกลอนอินทรวิเชียรฉันท์
การบ้าน 10/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
** อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑**
คนกุลา
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ แปลว่า เพชรพระอินทร์ หมายถึง ฉันท์ที่มีลีลา
อย่างเพชรของพระอินทร์  บางท่านก็บอกว่าหมายถึง "ฉันท์ที่มีลีลา
ดุจสายฟ้าของพระอินทร์" เป็นฉันท์ที่นิยมแต่งกันมากที่สุด มักใช้

เป็นบทชมธรรมชาติ  หรือพรรณนาความเศร้าโศก

มีลักษณะและจำนวนคำคล้ายกับกาพย์ยานี 11 แต่ต่างกันเพียงที่ว่า

อินทรวิเชียรฉันท์นี้มีข้อบังคับ ครุและลหุ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


         ๑. คณะและพยางค์
         ฉันท์บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทละ ๒ วรรควรรคต้นมี ๕ คำ วรรค

ท้ายมี ๖ คำ รวมบาทละ ๑๑ คำ จึงเขียน ๑๑ ไว้ท้ายชื่อฉันท์
         
         ๒. สัมผัส
• สัมผัสระหว่างวรรค มีสัมผัส ๒ คู่ คือ
• คำสุดท้ายของวรรคหน้า สัมผัสกับ คำที่สามของวรรคหลัง แทน
    ด้วย เครื่องหมาย (๐)  ในแผนภาพโครงสร้างด้านล่าง
• คำสุดท้ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สาม
     แทนด้วยเครื่องหมาย ((๐)) ในแผนภาพโครงสร้างด้านล่าง
• สัมผัสระหว่างบท มี ๑ คู่ คือ
• คำสุดท้ายของแต่ละบท สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สองของ
     บทที่ตามมา แทนด้วยเครื่องหมาย (((๐))). ในแผนภาพโครงสร้างด้านล่าง
     สัมผัสระหว่างวรรค
     
     สรุปว่าใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ สังเกตจากแผนผังและตัวอย่าง (คำ

สัมผัสในที่นี้คือสัมผัสสระ ) สัมผัสบังคับดูได้จากแผนตาม เครื่องหมาย

() หรือ(()) บอกสัมผัส
      ส่วน คำครุ คำลหุ บังคับครุ ลหุ ตามที่เขียนไว้ในแผน และตาม

ตัวอย่าง

   ค ค ล ค (ค)   ล ล (ค)ล ค ((ค))
ค ค ล ค ((ค))  ล ล ค ล ค (((ค)))

   ค ค ล ค (ค)   ล ล (ค)ล ค (((ค)))
ค ค ล ค (((ค)))  ล ล ค ล ค ค

ค เท่ากับ คำครุ
ล เท่ากับ คำลหุ

ตัวอย่างบทประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

     ธมฺโม หเว รกฺ-   ขติ ธมฺมจารึ
ชนใดหทัยอิง                 สติยึดประพฤติธรรม
     ซื่อสัตย์วิรัติชั่ว          บมิกลั้ว ณ บาปกรรม
เว้นทิฏฐิสารัม                 ภกิเลสและโทษผยอง
     พร้อมกายวจีจิตร       สุจริตพินิจตรอง
ธรรมแลจะคุ้มครอง          นรนั้นนิรันดร
     ให้ปราศนิราศทุกข์     ประลุสุขสโมสร
หลักฐานสถาพร              ธุระกอบก็เกิดผล
     ธรรมแลจะแผ่กั้น      และก็กันมิให้ตน
ตกต่ำถลำจน                  เจอะอบายวิบัติเขว
      ฉตฺต มหนฺต    วิย วสฺสกาเล
เหมือนเมื่อวสันต์เท          ชลหลั่งถะถั่งสาย
      ร่มใหญ่ผิกางกั้น       จะประกันมิเปียกกาย
ธรรมดุจร่มหมาย             เฉพาะธรรมจารี
      เหตุนี้ประชาชาติ       ละประมาทประพฤติดี
ยึดธรรมประจำชี              วิตเถิดประเสริฐแล
        (โดย วัลภา เทียนดำรง)

ตัวอย่างบทประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

ยลเนื้อก็เนื้อเต้น           พิศเส้นสรีร์รัว
ทั่วร่างและทั้งตัว          ก็ระริกระริวไหว
แลหลังละลามโล-   หิตโอ้เลอะหลั่งไป
เพ่งผาดอนาถใจ          ระกะร่อยเพราะรอยหวาย

ตัวอย่าง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๏   พวกราชมัลโดย      พลโบยมิใช่เบา
สุดหัตถแห่งเขา           ขณะหวดสิพึงกลัว
๏   บงเนื้อก็เนื้อเต้น      พิศเส้นสรีร์รัว
ทั่วร่างและทั้งตัว          ก็ระริกระริวไหว
๏   แลหลังละโลมโล- หิตโอ้เลอะหลั่งไป
เพ่งผาดอนาถใจ          ระกะร่อยเพราะรอยหวาย
๏   เนื่องนับอเนกแนว  ระยะแถวตลอดลาย
เฆี่ยนครบสยบกาย      สิรพับพะกับคา
 (สามัคคีเภทคำฉันท์)

ตัวอย่างอินทรวิเชียรฉันท์ชื่อ เล็บนาง

๏   พี่บอกจะขอยล      นฤมลนขาเชย  
สั่นเทิ้มมิคุ้นเลย          อุระไหวระส่ำกาย  
๏   ลูบไล้ ณ นิ้วนวล    กลชวนภิรมย์หมาย  
สัมผัส มิเสียดาย          ดรุณีสิลืมตน  
๏   ล่วงกาลมินานนัก   นขลักษณ์ก็ฝากผล  
ชายชัง ก็ล่องหน         นฤมลก็หมองมัว  
๏   เล็บนาง ก็กางร่าย   สติชายสะพรึงกลัว  
เล็บนาง สะกิดทั่ว        ปริรอยประทับตรา  
 (โดย หมูอ้วน)  


หมายเหตุ:

ครุ คือพยางค์ที่มีเสียงหนัก
ได้แก่ พยางค์ที่ประกอบด้วย สระเสียงยาว (ทีฆสระ)
และสระเกินทั้ง ๔ คือ สระ อำ ใอ ไอ เอา
และพยางค์ที่มีตัวสะกดทั้งสิ้น

ลหุ คือพยางค์ที่มีเสียงเบา
ได้แก่ พยางค์ที่ประกอบด้วย สระเสียงสั้น (รัสสระ) ที่
ไม่มีตัวสะกด

............

แหล่งอ้างอิง


http://guru.sanook.com/enc_photo.php?pic
http://www.kruwallapa.com/unit4/unit40104.html
www.prakan.ac.th/Link-Data/e-learning-51/orapin-3.ppt
http://www.st.ac.th/bhatips/chan_poem.html
10/6/55 โพสต์โดย week
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยแต่งกลอนหน่อยค่ะ รีบใช้ด่วนเลยค่ะ
โคลงสี่สุภาพ กับ อินทรวิเชียรฉันท์ อะไรยากกว่ากัน
ช่วยแต่ง อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ให้หน่อยสิ TT
ใครก็ได้ครับช่วยแต่ง แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ เกียวกับโรงเรียนหน่อครับ 15 บท ครับ
แบ่งปันกลอนกวี...จากมิตรภาพ...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู