หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเรียงส่วนประกอบของรายงาน ควรทำสิ่งใดตามลำดับก่อนหลัง
ก.คำนำ
ข.บรรณานุกรม
ค.หน้าปก
ง.เนื้อหาสาระ
จ.สารบัญ
คำถาม | ภาษาไทย 10/3/53 โพสต์โดย อยากถามจัง
คำตอบ
1 จาก 3
1.ปกนอก
2.ปกใน
3.คำนำ
4.สารบัญ
5.เนื้อหา
6.สรุป(ถ้ามี)
7.บรรณานุกรม
8.ปกหลัง(ใน)
9.ปกหลัง(นอก)
เรียงแบบนี้เพื่อความเรียบร้อยและดูเป็นมาตรฐานครับ
10/3/53 โพสต์โดย พเนจรนครหลวง
2 จาก 3
เรียงได้ดังนี้จ๊ะ
ค.หน้าปก
ก.คำนำ
จ.สารบัญ
ง.เนื้อหาสาระ
ข.บรรณานุกรม
10/3/53 โพสต์โดย TmatoOO
3 จาก 3
คุณข้างบนตอบถูกต้องค่ะ
10/3/53 โพสต์โดย PloveT
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตามลำดับ.......................
.....................จ่งเรียงลำดับความสำคัญ........................
+++ ช่วยจัดลำดับความสำคัญกันหน่อย +++
เมื่อกลับจากไปเที่ยวใครเคยเรียงลำดับว่า ของฝากที่มีจะฝากใครก่อนหลัง ?
เรียงลำดับความสำคัญในชีวิตให้ดีที่สุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู