หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประเทศไทยมีกี่กระทรวงมีกระทรวงอะไรบ้าง
รัฐบาล 10/6/51 โพสต์โดย ช่างอุ๊
คำตอบ
1 จาก 16
20 กระทรวง 127 กรม

ชื่อเิดิม
-สำนักนายกรัฐมนตรี

-กระทรวงกลาโหม

-กระทรวงการคลัง

-กระทรวงการต่างประเทศ

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-กระทรวงคมนาคม

-กระทรวงพาณิชย์

-กระทรวงมหาดไทย

-กระทรวงยุติธรรม

-กระทรวงศึกษาธิการ

-กระทรวงสาธารณสุข

ปรับภารกิจและเปลี่ยนชื่อ

-กระทรวงแรงงานและพัฒนาอาชีพ

-กระทรงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงใหม่

-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-กระทรวงพลังงาน

-กระทรวงวัฒนธรรม

-กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11/6/51 โพสต์โดย poy_devil
2 จาก 16
*   กระทรวงกลาโหม
   * กระทรวงการคลัง
   * กระทรวงการต่างประเทศ
   * กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   * กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   * กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   * กระทรวงคมนาคม
   * กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   * กระทรวงพลังงาน
   * กระทรวงพาณิชย์
   * กระทรวงมหาดไทย
   * กระทรวงยุติธรรม
   * กระทรวงแรงงาน
   * กระทรวงวัฒนธรรม
   * กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   * กระทรวงศึกษาธิการ
   * กระทรวงสาธารณสุข
   * กระทรวงอุตสาหกรรม
   * กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   * กระทรวงพลังงาน
25/7/52 โพสต์โดย abctea
3 จาก 16
ขอบใจหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆเน้อ
ได้ข้อมูลไปทำรายงานแล้ว เย้
1/12/52 โพสต์โดย fuyuki
4 จาก 16
มี 20 กระทรวง
7/12/52 โพสต์โดย paris_party
5 จาก 16
มี 21กระทรวง
-กระทรวงกลาโหม
-กระทรวงการคลัง
-กระทรวงการต่างประเทศ
-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-กระทรวงคมนาคม
-กระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงาน
-กระทรวงพาณิชย์
-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงวัฒนธรรม
-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กระทรวงศึกษาธิการ
-กระทรวงสาธารณสุข
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-กระทรวงทบวงมหาวิทยาลัย
-สำนักนายกรัฐมนตรี
20/1/53 โพสต์โดย Fran_BF
6 จาก 16
20
9/5/53 โพสต์โดย อาร์ต ART
7 จาก 16
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ตามนั้นค่ะ
15/11/53 โพสต์โดย ใครก็ได้จ้า
8 จาก 16
thank you  หลายๆ เด้อ
12/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 16
Reply to abctea
กระทรวงพลังงาน มีซ้ำครับ
2/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 16
มี 20 กระทรวง ดังนี้

  * กระทรวงกลาโหม
  * กระทรวงการคลัง
  * กระทรวงการต่างประเทศ
  * กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  * กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  * กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  * กระทรวงคมนาคม
  * กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  * กระทรวงพลังงาน
  * กระทรวงพาณิชย์
  * กระทรวงมหาดไทย
  * กระทรวงยุติธรรม
  * กระทรวงแรงงาน
  * กระทรวงวัฒนธรรม
  * กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  * กระทรวงศึกษาธิการ
  * กระทรวงสาธารณสุข
  * กระทรวงอุตสาหกรรม
  * กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  * กระทรวงพลังงาน
25/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 16
มี 20หรือ21กระทรวงอันไหนแน่คะ
18/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 16
แต่ละกระทรวงทำหน้าที่อะไร
1/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 16
ตำบล นาป่า จังหวัดชลบุรีมีกี่หมู่
9/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 16
ขอขอบคุณพี่ๆมากนะครับถ้าไม่มีพวกพี่ๆผมต้องโดนคุณครูตีอีก3ที่แน่ๆๆ
25/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 16
19
10/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 16
19 นะครับพี่น้อง ไม่เชื่อพิมพ์เข้าไปที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
10/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลังกระทรวง เปิดวันไหน
ICT นาย สงกรานต์ ทำอะไร อยู่?
ดร.ประกาย กิจธิคุณ สังกัด
ต้องรื้อคดีให้ ปชช เห็น ว่าใครพูดความจริง
+++ นักธรรมเอก เทียบเท่าวุฒิอะไร +++
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู