หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตำรวจมีหน้าที่อะไร
โดนทำร้ายร่างกาย
นอนโรงพยาบาลสองอาทิด
ตำรวจไม่สืบ
คดีไม่คืบ
ทำไงดีค่ะ  ขอความช่วยเหลือจากใครดี
กฏหมาย | ปัญหาคาใจ | มนุษยสัมพันธ์ | แชท | วิชาชีพ | ปัญหาสังคม 19/8/53 โพสต์โดย 123amfine
คำตอบ
1 จาก 5
ร้านเกมที่ผมทำอยู่ก็โดนขโมยแรมไป 23 ตัว มันไม่เห็นมาสนใจผมว่ามีน่าที่จับพวกขับมอเตอไซค์อย่างเดียว เก่งเรื่องเดียว หากินกะคนจน
19/8/53 โพสต์โดย ทิง สะพานโค้ง
2 จาก 5
ตำรวจมีหน้าที่ ทำตามกฎหมาย  ....  แต่

โดยปกติ....จะเดินเก็บเงิน ค่าปรับ  เวลาเมียไม่ให้เงินมากินเหล้า

และจะรับเงินจากพวก ขายแผ่นเถื่อน

ว่าง ๆ ก็ไปหลี หญิง  แถว ๆ หอพัก หญิง

ว่างมาดไปเรื่อยๆ  โดยทั่วไปจะขอความช่วยเหลือจริง ๆ จัง ๆ ไม่ได้

แต่ไง ๆ คนดีเขาก็มี  คนเลว เขาก็เยอะ

ปล. ถ้าคุณต้องการให้คดีหรือ อะไร คืบ หน้า  คุณต้อง ยัดเงิน

มิ ฉะนั้น  จากที่คุณโดนทำร้าย อาจจะกลายเป็นคุณไปทำร้ายเขาด้วยซ้ำ

ปล. อีกที  ถ้ามีเพื่อนเป็นนักข่าว  เรื่องของคุณจะ เดินหน้าอย่างไว
19/8/53 โพสต์โดย Deliper_01
3 จาก 5
ตำรวจ เคียงข้างประชาชน  
ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว  ชอบอยู่  ข้างๆ

ถ้าเรื่องทะเลาะวิวาท  เค้า  ก็จะอยู่ข้างๆ รอให้เรื่องจบ แล้ว นำไปเสียค่าปรับที่โรงพัก  " อยู่หน้ากลัวโดน"

ถ้าเป็นจราจร  เป็นทางหลวง   เค้า ก็จะอยู่ข้างประตูแล้วก็จะถามว่า  เอาไงดีน้องวันนี้ !!  วิ่งขวานะเรา..นะ
ช่วยๆ กันไปแล้วกัน  100.-  สบายไป .....

ฟ้องร้องกันไป ก็พอจะหมดไปกับ ตร.  ใครจ่ายเยอะ  เขียนสำนวนให้เยอะ ! ตามราคาหมึกนะ  มันแพง
เส้นไม่ใหญ่  !  อย่าเสียงดีกว่า....

ต้องไปฟ้องตาม "สื่อโทรทัศน์"  นะได้ผลสุดๆ  
พวก ตร. เค้าชอบเป็นข่าว  ไม่เป็น ข่าว  เค้าไม่แสดงผลงาน
19/8/53 โพสต์โดย Va yung ngi kun cub
4 จาก 5
ผมชอบข้อความของคุณ Va yung ngi kun cub

จริงอย่างนั้นครับ....ถ้าเส้นคุณไม่ใหญ่ พอ

นักข่าว ครับ  จ่ายครั้งเดียว ออก หนังสือพิมพ์ ไม่แพงมากหรอกครับ

เรื่องเนี้ย  เดินกันไว ไม่ต้องเสียค่าน้ำหมึกด้วยครับ
19/8/53 โพสต์โดย Deliper_01
5 จาก 5
มาตรา ๖  สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

               (๑) รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
               (๒) ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
               (๓) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
               (๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
               (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
               (๖) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
               (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตาม (๓) (๔) หรือ (๕) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่ตาม (๓) (๔) หรือ (๕) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ้นจากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ถือว่าเขาทำตามหน้าที่ก็แล้วกัน
19/8/53 โพสต์โดย เทียนฝง 2000
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าคุณเป็นตำรวจ...คุณจะทำยังไง???
อยากรู้จังตำรวจหญิงเค้ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ
ทหารในโรพยาบาล
พญ.พรทิพย์ระบุ"แก็สน้ำตา"ทำให้แขน-ขาขาดหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ "ตำรวจ"อ้างไม่รู้ว่ามีประสิทธิภาพรุนแรงฟังขึ้นมั้ยเนี้ย
มีตำรวจไปทำไม สร้างแต่ความเดือดร้อน เก่งแต่จับกุมซึ่งหน้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู