หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กหาปณะ หมายความว่าอะไร
ภาษาต่างประเทศ | การสอบ 28/1/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 6
กหาปณะ เป็นคำเรียกเงินตราที่ใช้ในสมัยพุทธกาล นัยว่าทำด้วยโลหะ เทียบคำว่า กษาปณ์ ในปัจจุบัน

กหาปณะ มีอัตราเทียบเท่ากับ ๒๐ มาสก หรือ ๑ ตำลึง หรือ ๔ บาทไทย
กหาปณะ มีปรากฏอยู่ในพระวินัยว่าด้วยเรื่องการลักทรัพย์ คือภิกษุจงใจลักทรัพย์ที่มีราคา ๕ มาสก หรือ ๑ บาทขึ้นไปต้องอาบัติสูงสุดคือปาราชิกหากมีราคาต่ำกว่านั้นก็มีความผิดลดหลั่นลงมาตามราคาทรัพย์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%93%E0%B8%B0
อ้างอิง

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
หมวดหมู่: อภิธานศัพท์พุทธศาสนา | สกุลเ
28/1/53 โพสต์โดย GURUWitwat
2 จาก 6
กหาปณะ เป็นค่าเงินโบราณในครั้งพุทธกาล มีค่าเท่ากับ ๒๐ มาสก ซึ่งเป็นค่าเงินโบราณสมัยเดียวกัน
แต่ไม่ควรเปรียบเทียบกับเงินต่างยุคต่างสมัย เช่นจะเปรียบเทียบว่าเท่ากับกี่บาทนั้นไม่ได้ เพราะจะสื่อความหมายผิดไป
เพราะแม้แต่เงินบาท เมื่อต่างเวลากันยังมีค่าไม่เท่ากันเลย
อย่างเช่น เมื่อ 40 ปีก่อน ทองคำราคาบาทละ 500 บาท ปัจจุบันบาทละ 15,000 บาท  ถ้าถือว่าราคาทองคำคงที่ แปลว่าค่าเป็นบาทเมื่อ 40 ก่อนสูงกว่ากว่าปัจจุบัน 30 เท่า เป็นต้น

ในครั้งพุทธกาลมีเรื่องที่ทำให้พอประมาณค่าของกหาปณะได้ คือ
๑. สมัยนั้น ลูกโคตัวหนึ่งราคา ๑ กหาปณะ แต่ถ้าเป็นแม่โคตัวหนึ่งราคาจะเพิ่มเป็น ๒ กหาปณะ
๒. สมัยนั้นอีกเช่นกัน นายกุมภโฆสกะ ถูกบังคับให้จัดงานฉลองในซอยที่เขาอยู่ เขาใช้เงินจัดงานฉลองเพียง ๑ กหาปณะเท่านั้น

ค่าของเงินกหาปณะก็มีประมาณเท่านี้
14/5/53 โพสต์โดย freebird
3 จาก 6
-----
<a href=http://www.savetubevideo.com>free youtube download</a>
15/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 6
เป็นหน่วยวัดค่าเงิน สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์อยู่ค่ะ
คล้ายกับเงินเรา - บาท   เงินยุโรป-ยูโร  เงินอเมริกา-ดอลลาร์  นั่นเอง

เทียบค่าของเงิน ------ เป็นมูลค่าสูงมากๆๆๆ ค่ะ
1 กหาปณะ  คือ 4 บาท ของทองคำน่ะ  ไม่แน่ใจว่าเป็นราคาทองคำ หรือ นน.ทองคำ แล้วตีเป็นราคา
คล้ายกับสมัยก่อนที่มีการตวงชั่งวัด ... ที่เป็นตราชั่งสมัยโบราณ ตามร้านขายยาโบราณน่่าจะยังพบเห็นกันอยู่นะคะ....... ถ้าเป็นเช่นนั้นคงจะต้องเทียบกันหลายๆๆ รอบ หลายๆ ชั้น


ที่แน่ๆๆๆ ต้องเป็นมูลค่าสูงมากๆๆๆ  แพงมากๆๆ
18/12/53 โพสต์โดย สโลโมชั่น
5 จาก 6
100 มหาปณะมีค่าเท่าใด
30/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
ราชสมบัติ
20/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อสาธุง สาธุนา ชิเน หมายความว่าอย่างไร
>>> แพ้เป็น พระ ชนะ เป็น มาร >>> หมายความว่ายังไงในความคิดคุณ ????
สิกขาบท คืออะไร? มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?
หมายความว่างัยครับ?
กุศลจิตมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู