หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติ อ.สง่า ดามาพงษ์
คนดัง 15/2/53 โพสต์โดย patboke
คำตอบ
1 จาก 2
นายสง่า ดามาพงษ์ อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15/2/53 โพสต์โดย สติง
2 จาก 2
ชื่อ-สกุล : สง่า ดามาพงษ์
อายุ : 63  ปี
วันว่าง : อยู่บ้าน ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ ทำสวนครัว
สถานที่ท่องเที่ยง : เดินป่า ภูเขา ทะเล
คติประจำใจ : เราทำดีที่สุดในวันนี้ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้ครอบครัว
การศึกษา
- วทบ.สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master of Community Nutrition มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
- Certificate ด้านอาหารและโภชนาการจาก USA. 2 หลักสูตร
- ผ่านการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 132 หลักสูตร
ตำแหน่ง (ปัจจุบัน)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอิสระ
- ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย สสส. และกรมอนามัย
- อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ที่ปรึกษากรมอนามัย
- ที่ปรึกษาสำนักโภชนาการ กรมอนามัย
- กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการในสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง
- วิทยากรบรรยายด้านอาหารและโภชนาการ
- นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ด้านอาหารและโภชนาการ
- กรรมการบริหารศูนย์นมแม่
ตำแหน่ง (อดีต)
- นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กรมอนามัย
- นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โฆษกกระทรวงสาธารณสุข
- ข้าราชการในงานอาหารและโภชนาการของกรมอนามัยมานาน 37 ปี
15/7/56 โพสต์โดย Miran
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติ จรัสพงษ์ สุรัสวดี
ใครบ้างนามสกุลดามาพงษ์
ข้อมูลประวัติส่วนตัวนาย ปิยะพงษ์ ใจซื่อ
อยากได้เพลง "ใคร" ของ บอยโกศิยพงษ์ เพื่อน กูรู ใครมีมั้งค่ะ
นัฐพงษ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู