หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
CIA กับ FBI คืออะไรคับ
อย่างที่บอกคับมันคืออะไรแล้วประเทศไทยมีสายลับไหมคับแล้วเรียกว่าหน่วยอะไร แล้วก้ผมอยากรู้ว่าในประเทศไทยมีหน่วยพิเศษอะไรบ้างพวกทางทหารกับตำรวจน่ะคัฟ ขอบคุนคราฟฟ
ความรู้ 10/1/54 โพสต์โดย รุกคับ
คำตอบ
1 จาก 3
ซีไอเอ CIA

ซีไอเอ (Central Intelligence Agencies : CIA)

         หน่วยข่าวกรองกลาง ซีไอเอ (The Central lntelligence Agency-CIA) เป็นองค์การที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาสถาปนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๗ มีหน้าที่แสวงหาข่าวสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกา เสนอประธานาธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและรัฐสภา เพื่อให้รัฐบาลกลางมองเห็นสถานการณ์ของโลกทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางนโยบายต่างประเทศที่ให้ผลถูกต้องแน่นอน

         ก่อนหน้า ค.ศ. ๑๙๔๗ งานสืบราชการลับในต่างประเทศเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการยุทธศาสตร์โอเอสเอส (Office of Strategic Service-OSS) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ค.ศ. ๑๙๔๒  โดยมีนายพลตรี  วิลเลียม เจ. โดโนแวน (William J. Donovan) เป็นหัวหน้าดำเนินงานมาจนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๙๔๕ ก็ถูกยุบเลิกไป  หน่วยบริการยุทธศาสตร์โอเอสเอสทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารทาง ยุทธศาสตร์และทำการติดต่อกับแนวหลังของศัตรู และประเทศที่ศัตรูยึดครองอยู่ หน่วยงานนี้ทำงานได้ผลดีเพียงใดยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่ ๒ วินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill) ชอบใช้แผนที่ของหน่วยโอเอสเอสมากกว่าแผนที่ที่ทำขึ้นในประเทศอังกฤษเองแต่ หน่วยบริการยุทธศาสตร์โอเอสเอสก็ต้องอาศัยข่าวกรองจากข่ายจารชนอังกฤษป้อน ให้ตนเป็นส่วนใหญ่

         เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ จัดตั้งกระทรวงกลาโหมขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๗ (รวมกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเข้าไว้ด้วยกันในกระทรวงกลาโหม) จึงได้สถาปนาองค์การสืบราชการลับซีไอเอขึ้นด้วย โดยรับเอาอาสาสมัครจากหน่วยบริการยุทธศาสตร์โอเอสเอสเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ใน องค์การนี้เป็นจำนวนมากในสายตาของคนภายนอก องค์การนี้คือการหวนกลับมาของหน่วยบริการยุทธศาสตร์โอเอสเอสนั่นเอง

         กิจกรรมขององค์การสืบราชการลับซีไอเอกระทำกันเป็นความลับ ซึ่งมีทั้งความ สำเร็จและความล้มเหลว องค์การนี้ได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างอิสระ เช่น การโคนล้มกองกำลังทางเหนือของอิหร่านซึ่งสนับสนุนคอมมิวนิสต์เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๓ การโค่นล้มรัฐบาลที่ฝักใฝ่ คอมมิวนิสต์ในกัวเตมาลา  การจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนฝ่ายโลกตะวันตกในอียิปต์เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๔ การกำจัดรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๘ แต่ไม่สำเร็จ การจัดให้มีรัฐบาลใหม่ในประเทศลาวเมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๙ การสนับสนุนให้ชาวคิวบาที่ลี้ภัยการเมืองเข้ามาพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อ ต้านระบบการปกครองของ ฟิเดล คาสโตร (Fidel Castro) เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๐ เป็นต้น แต่กิจกรรมในต่างประเทศเช่นนี้ก็ทำให้เกิด

         การวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปว่า รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังใช้สมรรถภาพและสิทธิของตนในการกำหนดโชคชะตาของนานาชาติและยังบุกรุก สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของคนอเมริกันด้วยกันอย่างลับ ๆ อีกด้วย ในบางเรื่ององค์การสืบราชการลับซีไอเอก็กระทำเกินขอบเขตของความเหมาะสมถูก ต้อง เช่น เมื่อประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) เกิดไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนั้นเป็นอย่างไร จึงจัดส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โรเบิร์ต แม็กนามารา (Robert  McNamara) ไปเยือนเวียดนามเป็นการส่วนตัวเพื่อค้นหาความจริง

         องค์การสืบราชการลับซีไอเอจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นฝ่ายจัดเตรียมการเยือนครั้งนั้นด้วย  ทำให้แม็กนามาราได้รับข่าวเท็จและครึ่งเท็จครึ่งจริง โทรเลขปลอมรายงานเท็จ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สมจริงว่าสงครามในเวียดนามเป็นสงครามที่ต่อสู้กันอย่างแน่ ชัดระหว่างคอมมิวนิสต์กับฝ่ายที่มิใช่คอมมิวนิสต์ ซึ่งมีผลให้ประธานาธิบดีจอห์นสันสั่งเพิ่มกำลังทหารอเมริกันทวีคูณขึ้นใน เวียดนาม การทุ่มตัวเข้าไปในสงครามเวียดนามยังทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์การนี้ต้องเข้า ไปแทรกตัวอยู่ในมูลนิธิต่าง ๆ สมาคมพ่อค้านานาประเภท สถาบันต่าง ๆมหาวิทยาลัย กลุ่มนักศึกษา แม้แต่บรรดาศาสตราจารย์ก็ได้รับทุนและเงินช่วยเหลือจากองค์การนี้เพื่อระงับ เสียงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเวียดนามของรัฐบาล

         เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๗ นิตยสารแรมพาร์ตส์ (Ramparts)  ได้เปิดเผยขอบข่ายการทำงานอย่างกว้างขวางขององค์การนี้ ต่อมาสำนักพิมพ์ในเยอรมนีได้พิมพ์หนังสือชื่อ  "ใครเป็นใครในองค์การสืบราชการลับซีไอเอ"  (Who's Who in the CIA) โดยพิมพ์บัญชีรายชื่อเอเยนต์ขององค์การนี้จำนวน ๖,๐๐๐ คน  ใน ๑๒๐ ประเทศ ทำให้องค์การนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้น


ที่มา ศ. สมร  นิติทัณฑ์ประภาศ  หนังสือ “สหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน” เล่ม ๑
http://guru.sanook.com/answer/question/ซีไอเอ/
10/1/54 โพสต์โดย vanthepeed
2 จาก 3
มารู้จักกับ FBI (เอฟบีไอ)


ดูเท่ไหม?.. เวลาที่ตำรวจในหนังฮอลลีวูดพูดว่า.. "หยุดอย่าขยับนี่เจ้าหน้าที่ FBI"
เจ้าหน้าที่ FBI ก็คือตำรวจประเภทหนึ่ง แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ ว่าเจ้าหน้าที่ FBI
คือตำรวจอะไร?
FBI นั้นย่อมาจาก Federal Bureau of In vestigation เป็นหน่วยสืบสวน
คดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1908
ชื่อเดิมคือ Bureau of Investigation

ในปี ค.ศ. 1924 ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานขึ้นใหม่ และได้กำหนดนโยบาย
ของหน่วยงานที่ชัดเจนขึ้น และในปี ค.ศ. 1935 เปลี่ยนชื่อเป็น Federal Bureau
of In vestigation (ซื่อเดียวกับปัจจุบัน)

ีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) และยังมี
สำนักงานอยู่ตามเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีก 58 แห่ง ทั่วสหรัฐอเมริกา
และเปอร์โตริโก

หน้าที่หลัก คือ สอบสวน และสืบสวนคดีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เช่น การละเมิด
กฏหมายของรัฐบาลกลาง การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย เป็นต้น

เอฟบีไอมีหน่วยรวบรวมรูปพรรณบุคคล (Identification Division) และได้ตั้ง
ระบบรายงานอาชญากรรม (Criminal Report System) ซึ่งเน้นการนำหลัก
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการสืบสวน สอบสวน และหาพยานหลักฐาน นอกจากนั้น ยังม
ีห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีเพื่อใช้ในการพิสูจน์หลักฐานประกอบการสืบสวนอีกด้วย

ต่อมา ขอบเขตอำนาจของเอฟบีไอได้ขยายมากขึ้น
ตามความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน เพราะ..
เมื่อผู้ก่อการร้ายใช้วิธีใหม่ๆ ในการก่อความไม่สงบ
FBI ก็ต้องพัฒนาให้ทันเพื่อการต่อกร จึงนับว่า
เป็นองค์กรที่ต้องเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อความสงบสุขของประชาชนสหรัฐอเมริกา

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 คอลัมน์การศึกษา หมวดองค์ความรู้ภาษาไทย โดย อิสริยา เลาหตีรานนท์

รวบรวมข้อมูลโดย:
10/1/54 โพสต์โดย vanthepeed
3 จาก 3
คุณ vanthepeed ครับ
ช่วยกรุณาสรุปด้วย มันยาวครับ
10/1/54 โพสต์โดย temtawon gespetch
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มารู้จักกับ FBI (เอฟบีไอ)
อยากเป็นตำรวจขอคำแนะนำที่คับ
แฟนเก่าขู่ตามทำร้ายคับ
เคยโดนแฟนขู่ ไหมคับแล้วกลัวกันบ้างป่ะ??
วิธี การ ตี คน ( โดนรุม )
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู