หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประเทศไทยกำหนดจัดการศึกษาภาคบังคับไว้กี่ปี ?
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน
การศึกษา 6/2/54 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 7
9 ปี ครับ
6/2/54 โพสต์โดย THEKaChuN
2 จาก 7
ต้องเรียนจบมอหกอ่ะ สิบสองปีมั้ง น่าจะ แต่ทุกคนต้องเรียนจบมอหก
6/2/54 โพสต์โดย ไอ่บิว
3 จาก 7
ไม่ทราบแน่ชัด 12 ปีหรือเปล่าคับ
6/2/54 โพสต์โดย tuy csg
4 จาก 7
15 ปีค่ะ
6/2/54 โพสต์โดย gge
5 จาก 7
บังคับถึงอายุ 15 ค่ะ ประมาณ ม. 3 เท่ากับ...12 ปี
6/2/54 โพสต์โดย วีวรร
6 จาก 7
สิบสองปีครับผม
6/2/54 โพสต์โดย phetchnamaek
7 จาก 7
ทักทายยามเช้าวันอาทิตย์ครับ ครู

เท่าที่ทราบมานะครับ ตามกฎหมายไทย รัฐบาลจะต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่าแก่ประชาชนเป็นเวลา 12 ปี ส่วนการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบันกำหนดไว้ 9 ปี ระบบโรงเรียนที่ถูกจัดไว้มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นตามลำดับ แต่หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว บุคคลสามารถเลือกได้ระหว่างศึกษาต่อสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือกศึกษาสายวิชาชีพ หรืออาจเลือกศึกษาต่อในสถาบันทางทหารหรือตำรวจ ประมาณนั้นล่ะครับ
6/2/54 โพสต์โดย โซลมาสเตอร์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอสรุปการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 33 ถึง มาตรา 39
ถ้าจะไป ศึกษาต่อ ที่คณะ วิทยาการจัดการ (วจก.) สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเตรียมตัวด้านใดบ้างคะ ?
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคนิค PBM มีหลักการอย่างไร ?
อบจ. สามารถเข้ามาจัดการศึกษาในระดับใดได้บ้าง ?
จะมีแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู