หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบความแตกต่างระหว่าง สมถกรรมฐาน กับ วิปัสนากรรมฐานครับ
ศาสนา | อารมณ์ | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 16/11/54 โพสต์โดย ดอยเชียงดาว
คำตอบ
1 จาก 8
อันนี้เราไม่ค่อยรู้เท่าที่ควร แต่ถ้าถามคุณแม่คงตอบได้แน่ๆเลย
16/11/54 โพสต์โดย mamY PoKo
2 จาก 8
สมถกรรมฐาน  มีสองแบบ  อารมณ์คิด  กับอารมณ์ทรงตัว   อารมณ์คิดคือ กายคตานุสติ๑  อะสุภะ๑ นี้ใช้อารมณ์คิด ไปเรื่อยๆ  กลับไปกลับมา จนเป็นสมาธิ  หรืออารมณ์ตัดขันธ์๕  ก็เป็นอารมณ์คิด อารมณ์ตัดขันธ์๕นี้ผลเคยเล่นนะ  จนสามารถจะถอดกายทิพได้เลย   ส่วนอารมณ์ทรงตัว คือ  กำหนดเฉยๆ  นิ่งอยู่อย่างนั้น  เช๋น ภาวนา พุทโธ  เพ่งดิน  เพ่งน้ำ  เพ่งไฟ  เป็นอารมณ์ทรงตัว  ส่วนวิปัสนากรรมฐาน  เป็นสมาธิ ผสมกัน ระหว่างกรรมฐานกับวิปัสนา เช่น  คิดตัดขันธ์๕  อะสุภะ  หมายเหตุ  วิปัสนาล้วนๆๆ  ต้องได้สมาธิอย่าง  อุจาระสมาธิ  ก่อน   ผิดถูกยังไง  ก็เทียบกับพระไตรปิดกดู
16/11/54 โพสต์โดย pasamuu
3 จาก 8
ต่างกันที่การเกิด  สมาธิ กับ ปัญญา
16/11/54 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
4 จาก 8
สมถะ เป็นแค่การฝึกจิตใหมีสมาธิเท่านั้น มีหลายวิธี

วิปัสสนา เป็นการฝึกพิจารณาขันธ์ ๕ ว่ามันไม่เที่ยงแท้ถาวร ต้องทนอยู่อย่างยากลำบาก และไม่ใช่ตัวเรา-ของเรา เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งชีวิตว่า แท้จริงมันไม่ได้มีตัวเราอยู่จริง แล้วจิตก็จะคลายความยึดถือว่ามีตัวเรา-ขอเราลง แล้วจิตก็จะไม่มีทุกข์ ลองอ่านบทความนี้ดู - วิธีการค้นหาสู่การค้นพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า  จากลิงค๊นี้ http://www.whatami.thde.com/lum/lum125.html
16/11/54 โพสต์โดย whatami.net
5 จาก 8
สมถกรรมฐาน เป็นการนั่งสมาธิแบบกำหนดลมหายใจเข้าออกแบบธรรมดาที่เราทำกันนั่นแหละครับ เมื่อนั่งกำหนดไปได้สักระยะ จนจิตรวมเข้าที่แล้ว ลมหายใจจะแผ่วเบา คล้ายมี คล้ายไม่มี ผู้ปฏิบัติเีพียงใช้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจที่แผ่วเบานั้นโดยไม่ต้องกำหนดลมหายใจเช่น หายใจเข้าพุท-หายใจออกโธอีก เพียงแต่ตั้งใจใช้จิต จับอยู่ที่ลมหายใจที่แผ่วเบานี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิดเป็นสมาธิที่ทำให้ท่านรู้สึกมีความสุข เบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

พระหลายท่านเคยสอนไว้อย่างหนักว่า เมื่อท่านได้สมาธิดีแล้ว ให้ท่านฝึกใช้ปัญญา โดยให้จิตทำงานด้วยการพิจารณาความเป็นไปของร่างกาย ขน ผม เล็บ ฟัน กระดูก เนื้อ หนัง ของเราเป็นสิ่งไม่สวยงาม ไม่เที่ยง ใครก็ตามที่ปฏิบัติเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะเกิดปัญญา  และนี่ก็คือเส้นทางของการทำสมาธิแบบวิปัสนากรรมฐานสายหนึ่ง
16/11/54 โพสต์โดย ปลาหมอเขียว
6 จาก 8
สมถกรรมฐาน = สมถะ + กรรม + ฐาน แปลว่า การกระทำที่มีความสงบเป็นที่ตั้ง

วิปัสนากรรมฐาน = วิปัสนา + กรรม + ฐาน แปลว่า การกระทำที่มีความเห็นที่วิเศษหรือมีปัญญาเป็นที่ตั้ง

การพิจารณาขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖ เรียกอีกอย่างว่า การกำหนดรู้ผัสสะด้วยปัญญา คือ เมื่อมีอะไรมาตกกระทบขันธ์ ๕ ผ่านทางอินทรีย์ ๖ คือ ทางตา หู ตมูก ลิ้น กาย ใจ ให้กำหนดความเห็นลงไปตอบสนองกับสิ่งที่ได้รับกระทบสัมผัสว่า มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอัตตา เพื่อดับการปรุงแต่งจนเลยไปเป็นเวทนา การพิจารณาต้องกระทำตรงที่ผัสสะ หรืออารมณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่าง ตาเห็นรถ ปกติคนชอบรถจะเกิดความรู้สึกตามมมาทันทีว่าชอบรถ แบบนี้แปลว่า ตาเห็นรูป รู้ว่ารูปคืออะไร เวทนาหรือความรู้สึกชอบเกิดตามมา กลายเป็นตัณหาอุปทาน หรือจิตบำเพ็ญบาปอกุศลโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว แต่ถ้าตาเห็นรูปเราตั้งสติเอาความจริงมารับว่า รถที่เห็นมันเป็นเพียงธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเกิดดับ ถ้ากำหนดทันปัญญาจะทำหน้าที่หยุดการปรุงแต่ง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบจะไม่เกิดตามมา ถ้าทำได้เป็นประจำ ความพอใจไม่พอใจจะเกิดกับเราน้อยลง

รายละเอียดการวิปัสสนา อยู่ในพระไตรปิฏกเล่มที่ ๑๘ หรือพระสูตรเล่มที่ ๑๐ ทั้งเล่ม
17/11/54 โพสต์โดย Darkcoder
7 จาก 8
เราจะตอบแบบคนอื่นมันก็ไม่ใช่แนว...อิอิ

สมถกรรมฐาน = พาจิตเข้าสู่ภาวะแห่งความสงบ (ทำมากๆ จะมีความสามารถพิเศษ)
วิปัสนากรรมฐาน = ใช้ความคิดพาจิตให้เข้ายอมรับสภาพความเป็นจริง (สมาธิ ไม่ต้องสูงมาก)
17/11/54 โพสต์โดย ตาย 26 เมษา
8 จาก 8
เรื่องของ ขันธ์ ๕ นี้ไม่ทราบคุณได้อ่านหรือยัง ผมนำมาฝากที่ลิงค์ด้านล่าง
การพิจารณานั้นไม่ยากนัก แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป และต้องใช้ความอดทนอย่างมาก แล้วแต่บารมีที่เคยสั่งสมมา และความเพียรครับ ว่าจะก้าวหน้าได้เร็ว หรือช้า
ตัวอย่างการพิจารณาเช่น วันนี้คุณมีความตั้งใจที่จะทำสมาธิ ให้คุณหาหัวข้อธรรมะที่คุณอ่าน แล้วรู้สึกอยากจะพิจารณา เช่น หัวข้อ"เวทนา"
เวทนา คือความรู้สึกรับรู้ ที่เกิดจากขึ้นจากการกระทบสัมผัส(ผัสสะ)  อันจําเป็นต้องอาศัยสัญญาจํามาร่วมด้วย จึงจะเกิดเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาชนิดต่างๆได้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา
เมื่อคุณนำหัวข้อด้านบนมา คุณต้องตีความให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อน ก่อนทีจะเริ่มปฏิบัติ

หลังจากนั้นเมื่อคุณนั่งทำสมาธิจนจิตรวมเข้าที่แล้ว ก็เริ่มพิจารณาหัวข้อที่คุณสนใจได้เลยว่าเป็นเช่นไร พิจารณาไปเรื่อย ๆ
และเมื่อคุณนั่งพิจารณาไปนานเข้า คุณก็จะพบกับ"เวทนา" ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ระหว่างทาง เมื่อคุณรู้แล้วว่าพบกับเวทนา
ก็ให้จิตจับอยู่ที่เวทนา เมื่อคุณได้พิจารณาไปเรื่อย ๆ คุณก็จะรู้วิธีแก้ไข เวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อแก้ไขได้จากการปฏิบัติจริงแล้ว ปัญญา ก็จะเกิดตามมา ทั้งนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากครับ
มาถึงตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน สติมา ปัญญาเกิด
เมื่อทำความเข้าใจได้อย่างนึง วันต่อมาก็มาพิจารณาอีกอย่างนึง

อย่างบางคนอย่างผมที่หาวิธีเลิกบุหรี่ ก็ใช้วิธีนี้แหละครับ
เมื่อก่อนผมสูบบุหรี่มาสิบกว่าปี มาเริ่มรู้ว่ามันไม่ดี แต่ทำยังไงก็เลิกไม่ได้สักที ก็มาเลิกได้เพราะการปฏิบัติสมาธินี่เองครับ
เริ่มแรกก็นั่งสมาธิให้จิตรวมก่อน หลังจากนั้นก็มาพิจารณาว่า
1.เสียเงิน
2.ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
3.มันเป็นญาติเรามั๊ย มันเกี่ยวอะไรกับเรารึเปล่า
4.คนอื่นเดือดร้อนเพราะบุหรี่ที่เราสูบมั๊ย
อื่น ๆ อีกมากมาย จนในที่สุดจิตใจเข้มแข็งเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไม่มีข้อสงสัยอะไรติดค้างภายในใจเลย
17/11/54 โพสต์โดย ปลาหมอเขียว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หากจะฝึกวิปัสสนาแล้วต้องมีสมถกรรมฐานก่อนหรือไม่
การฝึกสมถกรรมฐานมีวิธีคือ
ตะจะปัญจะกะกรรมฐานหมายถึงอะไร
***** ธรรมะ DIARY *****
ทำอย่างไรจึงจะมีสมาธิ และมีสมาธิดีเยี่ยม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู