หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่พวกมีพวกอะไรอะไรบ้าง
เลี้ยงนก | ชีวะ | ฝึกสมอง | อายุรกรรม 19/6/53 โพสต์โดย ฐิติรัตน์ สุนทรเกตุ
คำตอบ
1 จาก 5
ตามนี้ครับ  

  * พวกฟองน้ำ
   * พวกสัตว์ลำตัวกลวง
   * พวกพยาธิ
   * พวกสัตว์ทะเลผิวขรุขระ
   * พวกสัตว์ลำตัวกลม
   * พวกหอยกับหมึก
   * พวกสัตว์มีขาเป็นข้อเป็นปล้อง
   * พวกสัตว์มีกระดอง

-----------------------------
อ่านเรื่องดีีดีได้ที่
http://www.drsuntzu.tk
19/6/53 โพสต์โดย Ja_star
2 จาก 5
ในอาณาจักรสัตว์ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังถูกแบ่งเป็น 8 Phylum ค่ะ
1. ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera) ได้แก่  ฟองน้ำ
2. ไฟลัมซีเลนเทอราตา (Phylum Coelenterata) ได้แก่ ปะการัง กัลปังหา ดอกไม้ทะเล แมงกะพรุน  
3. ไฟลัมเนมาโทดา (Phylum Nematoda) ได้แก่ พวกหนอนตัวกลม(Round worm)ชนิดต่างๆ
4. ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) ได้แก่ พวกแมลง แมง เป็นส่วนใหญ่
5. ไฟลัมแอนเนลิดา (Phylum Annelida) ได้แก่ พวกหนอนปล้อง
6. ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส (Phylum Platyhelminthes) ได้แก่ หนอนตัวแบน เช่น พยาธิใบไม้
7. ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) ได้แก่ พวกหอย หมึก ชนิดต่างๆ
8.ไฟลัมเอชิโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata) ได้แก่ เม่น ดาวทะเล
19/6/53 โพสต์โดย kugan
3 จาก 5
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrates) หมายความรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีแท่งกระดูกสันหลังสำหรับยึดติดให้เป็นส่วนเดียวกันของร่างกาย จัดเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูก (Bone) อยู่ภายในร่างกายหรือมีเพียงแค่กระดูกอ่อน (Cartilage) มีความแตกต่างจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในไฟลัมเดียวในอาณาจักรสัตว์ แต่สำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีจำนวนมากมายหลากหลายไฟลัม และมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากที่สุดในโลก

 พวกฟองน้ำ
พวกลำตัวกลวง
พวกหนอนตัวแบน
พวกหนอนตัวกลม
พวกลำตัวเป็นปล้อง
พวกมีขาเป็นข้อ
พวกหอยและหมึก
พวกมีผิวขรุขระเป็นหนาม
24/6/53 โพสต์โดย
4 จาก 5
พวกฟองน้ำ  เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเดียวในไฟลัมพอริเฟอรา
พวกสัตว์ลำตัวกลวง ได้แก่ ไฮดรา แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล ปะการัง และกัลปังหา ส่วนใหญ่พบตามชายฝั่งลงไปจนถึงทะเลลึก
พวกพยาธิ ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการแย่งและดูดซึมสารอาหารจากร่างกาย
พวกสัตว์ทะเลผิวขรุขระ มีสมาชิกได้แก่ ดาวทะเล ดาวเปราะ ปลิงทะเล เม่นทะเล พลับพลึงทะเลและเหรียญทะเล เ
พวกสัตว์ลำตัวกลม สัตว์พวกนี้มีลักษณะเป็นวุ้น มีโพรงตรงกลางลำตัว มีช่องเปิดของลำตัวเพียงช่องเดียว ทำหน้าที่เป็นทั้งปากแลทวารหนัก
พวกหอยกับหมึก ลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่สัตว์ที่มีลำตัวนิ่ม มีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก พบทั้งบนบก น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย ดำรงชีวิตเป็นอิสระ
พวกสัตว์มีขาเป็นข้อเป็นปล้อง ที่มีขนาดของลำตัวแบ่งเป็นส่วน ๆ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอกและส่วนท้อง
พวกสัตว์มีกระดอง  หรือ กุ้ง-กั้ง-ปู เป็นไฟลัมย่อยของสัตว์ขาปล้อง ประกอบด้วยพวกกุ้ง กั้ง และปู สัตว์ในกลุ่มนี้มีระยางค์ 5 คู่
3/12/55 โพสต์โดย มู๋ย่างกาวลี๋
5 จาก 5
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีการวิวัฒนาการของเชื้อสาย
สัตว์พวกนี้มีจำนวนมากว่าสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง แบ่งเป็น
พวกฟองน้ำ
พวกสัตว์ลำตัวกลวง
พวกพยาธิ
พวกสัตว์ทะเลผิวขรุขระ
พวกสัตว์ลำตัวกลม
พวกหอยกับหมึก
พวกสัตว์มีขาเป็นข้อเป็นปล้อง
พวกสัตว์มีกระดอง
3/12/55 โพสต์โดย มู๋ย่างกาวลี๋
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เพราะอะไรสัตว์ถึงมีกระดูกสันหลัง
ทำไมวัวมีสี่ขา
ไส้เดือนมีทั้งหมดกี่ชนิดและกี่แบบย้ำว่าทั้งหมดนะครับ
ถ้าแปลงกายได้ คุณอยากเป็นสัตว์อะไร
ปลิงกินอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู