หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร
การศึกษา 16/8/55 โพสต์โดย pathamaphon
คำตอบ
1 จาก 1
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง อนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคารและสถานที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือมานุษยวิทยา ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ หรือสถานที่สำคัญที่อาจเป็นผลงานจากฝีมือมนุษย์หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์

มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเนื่องมาจากกระบวนการทางกายภาพชีววิทยาและธรณีวิทยาที่เกิดมาโดยธรรมชาติ

ข้อแตกต่างกันคือ มรดกทางวัฒนธรรมมนุษย์จะเป็นผู้สร้างขึ้น หรือไม่ก็เป็นผลงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ส่วนมรดกทางธรรมชาตินั้นจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือกล่าวได้ว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นนั่นเอง
18/8/55 โพสต์โดย นัดพบ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรามีสิทธรับมรดกอย่างไรบ้าง
อยากได้ข้อมูล มรดกโลกในประเทศไทยค่ะ
มรดกโลกแห่งแรกของโลกคือแห่งใด?
ถามเรื่องมรดก
แค่คุณคิด...ก็ผิดแล้ว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู