หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กสท. การสื่อสารแห่งประเทศไทยตั้งมาแล้วกี่ปี
สถานประกอบการ | ธุรกิจ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือที่นิยมเรียกกันโดยย่อว่า กสท.  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520  เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
กิจการไปรษณีย์ โทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน  ถ้านับถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2551)  การสื่อสารแห่งประเทศไทย ก็ตั้งมา
แล้ว 31 ปี คะ  

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันไม่มีหน่วยงานชื่อ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) แล้วคะ เนื่องจากรัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้เแปลงสภาพ กสท.
เป็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2546
20/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 2
31
17/12/52 โพสต์โดย mosza0861
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศูนย์ไปรษณีย์ มีกี่แห่งในประเทศไทย
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร มีอะไรบ้าง
ความจำเป็นของการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสาร มีความสำคัญต่อสังคมอย่างไร
3g และ 4g แตกต่างจาก 2g อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู