หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อลูมิเนียม 5083 6061 7075 มีความแข็ง คุณสมบัิติ หรือส่วนผสมต่างกันอย่างไร
การ ซื้อ ขาย แผ่น เพลา อลูมิเนียม อัลลอย AA AL 5083 6061 7075
เราสามารถรู้สเปคได้อย่างไร
วิศวกรรมศาสตร์ 6/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
Aluminium alloys are alloys in which aluminium (Al) is the predominant metal. The typical alloying elements are copper, magnesium, manganese, silicon and zinc. There are two principal classifications, namely casting alloys and wrought alloys, both of which are further subdivided into the categories heat-treatable and non-heat-treatable. About 85% of aluminium is used for wrought products, for example rolled plate, foils and extrusions. Cast aluminium alloys yield cost effective products due to the low melting point, although they generally have lower tensile strengths than wrought alloys. The most important cast aluminium alloy system is Al-Si, where the high levels of silicon (4.0% to 13%) contribute to give good casting characteristics. Aluminium alloys are widely used in engineering structures and components where light weight or corrosion resistance is required.[1]

Alloys composed mostly of the two lightweight metals aluminium and magnesium have been very important in aerospace manufacturing since somewhat before 1940. Aluminium-magnesium alloys are both lighter than other aluminium alloys and much less flammable than alloys that contain a very high percentage of magnesium.

Aluminium alloy surfaces will keep their apparent shine in a dry environment due to the formation of a clear, protective layer of aluminium oxide. In a wet environment, galvanic corrosion can occur when an aluminium alloy is placed in electrical contact with other metals with more negative corrosion potentials than aluminium.

Aluminium alloy compositions are registered with The Aluminum Association. Many organizations publish more specific standards for the manufacture of aluminium alloy, including the Society of Automotive Engineers standards organization, specifically its aerospace standards subgroups,[2] and ASTM International.
Temper designation

The temper designation follows the cast or wrought designation number with a dash, a letter, and potentially a one to three digit number, e.g. 6061-T6. The definitions for the tempers are:[4][5]
-F
As fabricated
-H
Strain hardened (cold worked) with or without thermal treatment
-H1
Strain hardened without thermal treatment
-H2
Strain hardened and partially annealed
-H3
Strain hardened and stabilized by low temperature heating
Second digit
A second digit denotes the degree of hardness
-HX2 = 1/4 hard
-HX4 = 1/2 hard
-HX6 = 3/4 hard
-HX8 = full hard
-HX9 = extra hard
-O
Full soft (annealed)
-T
Heat treated to produce stable tempers
-T1
Cooled from hot working and naturally aged (at room temperature)
-T2
Cooled from hot working, cold-worked, and naturally aged
-T3
Solution heat treated and cold worked
-T4
Solution heat treated and naturally aged
-T5
Cooled from hot working and artificially aged (at elevated temperature)
-T51
Stress relieved by stretching
-T510
No further straightening after stretching
-T511
Minor straightening after stretching
-T52
Stress relieved by thermal treatment
-T6
Solution heat treated and artificially aged
-T7
Solution heat treated and stabilized
-T8
Solution heat treated, cold worked, and artificially aged
-T9
Solution heat treated, artificially aged, and cold worked
-T10
Cooled from hot working, cold-worked, and artificially aged
-W
Solution heat treated only.

Note: -W is a relatively soft intermediary designation that applies after heat treat and before aging is completed. The -W condition can be extended at extremely low temperatures but not indefinitely and depending on the material will typically last no longer than 15 minutes at ambient temperatures.
13/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 3
Aluminium Alloy 5083 Tube is available the following size ranges.
Outside Diameter  - 0.25mm (0.010") up to 16.00mm (0.625")
Wall                          - 0.05mm (0.002") up to 1.00mm (0.040")
Straight Lengths     - 1.00mm (0.040") up to 5000.00mm (197")
Coils Lengths          - 5 Metres to 15 Metres
Standard Tolerance- OD &ID +/-0.03mm (0.0012")
                                    Wall +/- 10%
Tight Tolerance       - OD&ID +/- 0.015mm (0.0006")
                                   Wall +/-3%
Some thin wall tubes up to 25.40 mm (1.000") can be supplied.
Similar Specifications:
BS N8
Alcan GB-B54S
Alcoa-505
BA 281
Hiduminium-05
Peraluman-460
Birmabright-BB4
QQ-A-200/4
QQ-A-250/6


Aluminum Alloy  6061 is an extremely versatile heat treatable aluminum alloy. 6061 has a wide range of mechanical and corrosion resistance properties as well as having most of the good qualities of aluminum.  6061 is used in a many applications from aircraft structures, yacht construction, truck bodies, bicycle frames to screw machine parts.

Aluminium Alloy 7075 offers the highest strength of the common screw machine alloys. The superior stress corrosion resistance of the T173 and T7351 tempers makes alloy 7075 a logical replacement for 2024,  2014 and  2017 in many of the most critical applications. The T6 and T651 tempers have fair machinability. Alloy 7075 is heavily utilized by the aircraft and ordnance industries because of its superior strength.

Typical Physical Properties

Characteristic
English
Metric
Nominal Density (68 °F/20 °C) 0.101 lbs./in.3 2.80 Mg/m3
Melting Range 990 °F - 1175 °F 532 °C - 635 °C
Specific Heat (212 °F/100 °C) 0.23 BTU/lb. - °F 960 J/kg - °K

Contact  official dealer Thailand......

http://asianplus.plazathai.com/
http://www.pantipmarket.com/items/11606739

http://samutprakancity.olxthailand.com/5083-6061-7022-7075-6063-iid-247544151
15/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
GP Zone เป็นโครงสร้างการยึดเกาะกับโครงสร้างพื้น และ มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลม พลังงาน Interfacial สำหรับ GP Zone ในระบบ อลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียมต่ำ ดังนั้น ความหนาแน่นยิ่งสูง ถ้าขอบเขตขนาดเล็กมากๆ (ประมาณ 30๐A) สามารถเกิดที่อุณหภูมิต่ำ (20-120๐C) การเกาะตัวกัน ครึ่งๆกลางๆแบบกึ่งเสถียร ของสภาพความเป็นโลหะ ของ '(MgAl2) สามารถอธิบายรูปร่างหน่วยเซลล์ มีลักษณะแบบ Monoclinic ขณะสภาพไม่เกาะตัวกันแบบสมดุล MgZn2 ,    หน่วยเซลล์มีลักษณะแบบ Hexagonal

ความแข็งแรงสูงสุดของอลูมิเนียม 5% , สังกะสี 2% แมกนีเซียมผสม พบความสัมพันธ์ ความหนาแน่นสูงของ GP Zone เล็กๆ ซึ่งเป็นการเกิดโดย การเอจจิ่งสองเท่า (Double Aging) เอจจิ่งครั้งแรกใช้เวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20๐C หลังจากนั้น เพิ่มอุณหภูมิที่ประมาณ 120๐C ใช้เวลา 48 ชั่วโมง รูปแบบของโครงสร้างจุลภาค โดยการปฏิบัติทางความร้อน ประกอบด้วย ความหนาแน่นสูงของ GP Zone เล็กๆจะเกาะยึดกันแบบ ครึ่งๆกลางๆ ของสภาพ การเอจจิ่ง ในขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่สอง จะมีขอบเขตเล็กๆที่สลายไป แต่ขอบเขตที่เหลือ มีการเติบโตมากขึ้น การเอจจิ่งสองเท่า (Double Aging) ทำให้เกิด ความหนาแน่นสูงของ GP Zone ที่เล็กๆที่มีความเสถียร กับการกระจายใกล้ๆ การเอจจิ่งที่อุณหภูมิสูง

การเอจจิ่งสองเท่า (Double Aging) ของอลูมิเนียม 5% , สังกะสี 2% แมกนีเซียมผสม ที่อุณหภูมิสูง (16 ชั่วโมง ที่ 80๐C เพิ่ม 24 ชั่วโมง ที่ 150๐C) เกิดโครงสร้างหยาบห่าง ของขอบเกรนของการตกผลึก ขั้นตอนแรกของการเอจจิ่ง อลูมิเนียมผสม 5%สังกะสี 2%แมกนีเซียม ใช้เวลา 24 ชั่วโมงที่ 150๐C เกิดตะกอน ' ปานกลาง มีการกระจายอย่างละเอียด กับขอบเขตความกว้าง ของ ' ทั่วไป อลูมิเนียม 5% สังกะสี 2% แมกนีเซียมผสม ในสภาพที่มีความแข็งแรง จะต่ำกว่า 40 ksi ถ้าการเอจจิ่งที่ 20๐C เพิ่ม 120๐C การเอจจิ่งสองเท่า (Double Aging) ของวัสดุ การเพิ่มความแข็งแรง ในสภาพที่มีความแข็งแรง จะเป็น 51 ksi ความหนาแน่นของ GP Zone เป็นการอ้างเหตุผล ในการเพิ่ม ความต้านทานการเคลื่อนที่ ของเกรน (Dislocation) ที่เกิดขึ้น จากการยึดเหนี่ยว ของอะตอมที่แข็งแรง ที่มีอยู่ใน ขอบเขตการเคลื่อนที่ของเกรน (Dislocation) เป็นไปง่ายกว่าในตะกอน ' ที่หยาบ ที่มีการเกาะยึดต่อกันเป็นชิ้นๆ

อลูมิเนียมผสมสังกะสีและผสมแมกนีเซียมและทองแดง การเพิ่มเติมของทองแดง ที่มีมากกว่าประมาณ 2% ในอลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียม ไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลง ในกลไกการตกผลึก ในระหว่างขอบเขตของทองแดง ในอลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียมและทองแดง ปรากฎการกระจาย ในรูปแบบเดียวกัน ทองแดงใน GP Zone ทำให้ความเสถียร ของอลูมิเนียมผสมสังกะสีผสมแมกนีเซียม จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นทองแดงทำให้ สามารถคง GP Zone ที่อุณหภูมิสูงดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ อลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียม ทองแดงทำให้ อลูมิเนียมผสมสังกะสีและผสมแมกนีเซียม มีความแข็งแรง เมื่ออยู่ในสภาพสารละลายของแข็ง ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการเอจจิ่ง แต่ทองแดง ช่วยทำให้เกิดความแข็งแรง จากการตกผลึก ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

โครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียม หมายเลข 7075 (หมายเลขหนึ่งที่มีความสำคัญ ใน กลุ่ม 7XXX) ในสภาพที่มีความแข็ง ของ T651 ที่มีความแข็ง จากการเอจจิ่งเต็มที่ GP Zone มีขนาดน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 75๐A กับ ' ที่มีการตกผลึกมาก ซึ่งทั้งหมดพบมาก ในอลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียม และทองแดง หลังจากการ Overaging ที่ T651 ของวัสดุที่ 170๐C ที่ 9 ชั่วโมง ถึงการผลิต T731 โครงสร้างจุลภาคประกอบด้วย ' (100 ถึง 300๐A) และ  (400 ถึง 800๐A)

ดังกรณีอลูมิเนียมผสมสังกะสีและผสมแมกนีเซียม การให้ความร้อนเกินไป และ เกรนหยาบของการตกผลึก ผลลัพธ์ออกมาทำให้ ความแข็งแรงต่ำ ตัวอย่างเช่น อลูมิเนียมหมายเลข 7075-T651 มีความแข็งแรงสูงสุด 76.7ksi และ จุดล้าตัว 66.4ksi ขณะที่ หมายเลข 7075-T7351 กับการตกตะกอน +' มีความแข็งแรงสูงสุด 63.7ksi และ มีความแข็งแรง ที่จุดล้าตัว 54.3ksi หรือ เป็นภาพโครงสร้างจุลภาค ตัวอย่าง การทำเอจจิ่งของ อลูมิเนียมผสมสังกะสี และ แมกนีเซียม ที่ 4.8%สังกะสี และ 1.2%แมกนีเซียม
 
 ภาพที่18
ภาพโครงสร้างจุลภาค อลูมิเนียมผสมสังสี และ แมกนีเซียม โดยทำการเอจจิ่งที่ 398๐C เวลา 24 ชั่วโมง โครงสร้างมี ' ที่ละเอียดอยู่ในเกรน และ มีมุม GP Zone ที่ขอบเกรนแคบ
 ภาพที่19
ภาพโครงสร้างจุลภาค อลูมิเนียมผสมสังสี และ แมกนีเซียม โดยทำการเอจจิ่งที่ 498๐C เวลา 1 ชั่วโมง โครงสร้างมี ' และ  ที่หยาบอยู่ในเกรน และมีมุม GP Zone ที่ขอบเกรนกว้าง
 
GP Zone เป็นโครงสร้างการยึดเกาะกับโครงสร้างพื้น และ มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลม พลังงาน Interfacial สำหรับ GP Zone ในระบบ อลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียมต่ำ ดังนั้น ความหนาแน่นยิ่งสูง ถ้าขอบเขตขนาดเล็กมากๆ (ประมาณ 30๐A) สามารถเกิดที่อุณหภูมิต่ำ (20-120๐C) การเกาะตัวกัน ครึ่งๆกลางๆแบบกึ่งเสถียร ของสภาพความเป็นโลหะ ของ '(MgAl2) สามารถอธิบายรูปร่างหน่วยเซลล์ มีลักษณะแบบ Monoclinic ขณะสภาพไม่เกาะตัวกันแบบสมดุล MgZn2 ,    หน่วยเซลล์มีลักษณะแบบ Hexagonal

ความแข็งแรงสูงสุดของอลูมิเนียม 5% , สังกะสี 2% แมกนีเซียมผสม พบความสัมพันธ์ ความหนาแน่นสูงของ GP Zone เล็กๆ ซึ่งเป็นการเกิดโดย การเอจจิ่งสองเท่า (Double Aging) เอจจิ่งครั้งแรกใช้เวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20๐C หลังจากนั้น เพิ่มอุณหภูมิที่ประมาณ 120๐C ใช้เวลา 48 ชั่วโมง รูปแบบของโครงสร้างจุลภาค โดยการปฏิบัติทางความร้อน ประกอบด้วย ความหนาแน่นสูงของ GP Zone เล็กๆจะเกาะยึดกันแบบ ครึ่งๆกลางๆ ของสภาพ การเอจจิ่ง ในขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่สอง จะมีขอบเขตเล็กๆที่สลายไป แต่ขอบเขตที่เหลือ มีการเติบโตมากขึ้น การเอจจิ่งสองเท่า (Double Aging) ทำให้เกิด ความหนาแน่นสูงของ GP Zone ที่เล็กๆที่มีความเสถียร กับการกระจายใกล้ๆ การเอจจิ่งที่อุณหภูมิสูง

การเอจจิ่งสองเท่า (Double Aging) ของอลูมิเนียม 5% , สังกะสี 2% แมกนีเซียมผสม ที่อุณหภูมิสูง (16 ชั่วโมง ที่ 80๐C เพิ่ม 24 ชั่วโมง ที่ 150๐C) เกิดโครงสร้างหยาบห่าง ของขอบเกรนของการตกผลึก ขั้นตอนแรกของการเอจจิ่ง อลูมิเนียมผสม 5%สังกะสี 2%แมกนีเซียม ใช้เวลา 24 ชั่วโมงที่ 150๐C เกิดตะกอน ' ปานกลาง มีการกระจายอย่างละเอียด กับขอบเขตความกว้าง ของ ' ทั่วไป อลูมิเนียม 5% สังกะสี 2% แมกนีเซียมผสม ในสภาพที่มีความแข็งแรง จะต่ำกว่า 40 ksi ถ้าการเอจจิ่งที่ 20๐C เพิ่ม 120๐C การเอจจิ่งสองเท่า (Double Aging) ของวัสดุ การเพิ่มความแข็งแรง ในสภาพที่มีความแข็งแรง จะเป็น 51 ksi ความหนาแน่นของ GP Zone เป็นการอ้างเหตุผล ในการเพิ่ม ความต้านทานการเคลื่อนที่ ของเกรน (Dislocation) ที่เกิดขึ้น จากการยึดเหนี่ยว ของอะตอมที่แข็งแรง ที่มีอยู่ใน ขอบเขตการเคลื่อนที่ของเกรน (Dislocation) เป็นไปง่ายกว่าในตะกอน ' ที่หยาบ ที่มีการเกาะยึดต่อกันเป็นชิ้นๆ

อลูมิเนียมผสมสังกะสีและผสมแมกนีเซียมและทองแดง การเพิ่มเติมของทองแดง ที่มีมากกว่าประมาณ 2% ในอลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียม ไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลง ในกลไกการตกผลึก ในระหว่างขอบเขตของทองแดง ในอลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียมและทองแดง ปรากฎการกระจาย ในรูปแบบเดียวกัน ทองแดงใน GP Zone ทำให้ความเสถียร ของอลูมิเนียมผสมสังกะสีผสมแมกนีเซียม จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นทองแดงทำให้ สามารถคง GP Zone ที่อุณหภูมิสูงดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ อลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียม ทองแดงทำให้ อลูมิเนียมผสมสังกะสีและผสมแมกนีเซียม มีความแข็งแรง เมื่ออยู่ในสภาพสารละลายของแข็ง ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการเอจจิ่ง แต่ทองแดง ช่วยทำให้เกิดความแข็งแรง จากการตกผลึก ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

โครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียม หมายเลข 7075 (หมายเลขหนึ่งที่มีความสำคัญ ใน กลุ่ม 7XXX) ในสภาพที่มีความแข็ง ของ T651 ที่มีความแข็ง จากการเอจจิ่งเต็มที่ GP Zone มีขนาดน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 75๐A กับ ' ที่มีการตกผลึกมาก ซึ่งทั้งหมดพบมาก ในอลูมิเนียมผสมสังกะสี และผสมแมกนีเซียม และทองแดง หลังจากการ Overaging ที่ T651 ของวัสดุที่ 170๐C ที่ 9 ชั่วโมง ถึงการผลิต T731 โครงสร้างจุลภาคประกอบด้วย ' (100 ถึง 300๐A) และ  (400 ถึง 800๐A)

ดังกรณีอลูมิเนียมผสมสังกะสีและผสมแมกนีเซียม การให้ความร้อนเกินไป และ เกรนหยาบของการตกผลึก ผลลัพธ์ออกมาทำให้ ความแข็งแรงต่ำ ตัวอย่างเช่น อลูมิเนียมหมายเลข 7075-T651 มีความแข็งแรงสูงสุด 76.7ksi และ จุดล้าตัว 66.4ksi ขณะที่ หมายเลข 7075-T7351 กับการตกตะกอน +' มีความแข็งแรงสูงสุด 63.7ksi และ มีความแข็งแรง ที่จุดล้าตัว 54.3ksi หรือ เป็นภาพโครงสร้างจุลภาค ตัวอย่าง การทำเอจจิ่งของ อลูมิเนียมผสมสังกะสี และ แมกนีเซียม ที่ 4.8%สังกะสี และ 1.2%แมกนีเซียม
 
 ภาพที่18
ภาพโครงสร้างจุลภาค อลูมิเนียมผสมสังสี และ แมกนีเซียม โดยทำการเอจจิ่งที่ 398๐C เวลา 24 ชั่วโมง โครงสร้างมี ' ที่ละเอียดอยู่ในเกรน และ มีมุม GP Zone ที่ขอบเกรนแคบ
 ภาพที่19
ภาพโครงสร้างจุลภาค อลูมิเนียมผสมสังสี และ แมกนีเซียม โดยทำการเอจจิ่งที่ 498๐C เวลา 1 ชั่วโมง โครงสร้างมี ' และ  ที่หยาบอยู่ในเกรน และมีมุม GP Zone ที่ขอบเกรนกว้าง
3/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะหาซื้อแผ่นอลูมิเนียม ขนาดประมาณ A4 หนาไม่เกิน 2มิลลิเมตร ได้ที่ไหนหรือครับ?
อลูมิเนียมมีกี่ประเภท
ผงอลูมิเนียมหาซื้อได้ที่ไหน
วิธีทำตู้อลูมิเนียม
แบบ วิธี ตรวจ งาน อลูมิเนียม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู