หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นปข ย่อมาจากอะไร
ปัญหาคาใจ 17/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ไปดูใน Google มาละครับ
ย่อมาจาก : หน่วยปฎิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
และ : นักโทษประหาร

2 อย่างเลือกเอาครับ...
17/10/55 โพสต์โดย This's a book.
2 จาก 2
*.............นปข.  ชื่อใหม่  คือ  นรข.
*..............นรข.    ย่อมาจาก... หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง       จากเดิมมีชื่อว่า หน่วย นปข.  (หน่วยปฏิบัตการตามลำน้ำโขง สังกัดกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ )
*............นปข.  เปลี่ยนชื่อเป็น นรข.   เมื่อ ๒๘ พ.ค.๒๕๔๗ โดยมีภารกิจและบทบาทในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลัก โดยมุ่งเน้น และให้ความสำคัญ
           ต่อการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ
           ด้วยหลักมนุษยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 พ.ย.2513 แรกเริ่มมีฐานะเป็น หน่วยงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ สนับสนุนงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
           คอมมิวนิสต์ อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน.
17/10/55 โพสต์โดย Pa-Mok
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ป ณิ ธ า น ข อ ง ค ว า ม รั ก
♪♪โอ้ โอ หัวใจ ♫♪ ทำไฉน ถึงจะลืมเขา ♫♫ เขาไม่รักเรา ♪♪ จะมัวเศร้าอยู่ทำไม ม ♫♪
ถ้าคนนั้นเขารักคุณจริง เขาจะ.....
"s/b" ย่อมากจากอะไร (ภาษา Chat) เช่น w/ ย่อมาจาก with เป็นต้น
♣ ถ้าคนนั้นเขารักคุณจริง เขาจะ ... ♣
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู