หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หน้าที่ของลูกที่ดีคือต้องทำอะไรบ้าง
รบกวนชาวกูรู   ช่วยตอบหน่อยนะคะ  เราสงสัยนะ  ว่าเราทำถูกแล้วหรือเปล่า   และควรทำสิ่งใดเพิ่มเติมอีกน่ะ    ขอบคุณค่ะ
ของลูก | หน้าที่ 23/10/51 โพสต์โดย kungems
คำตอบ
1 จาก 26
ไม่ทะเลาะกันครับ (อยากตะโกนดังๆจริง)
23/10/51 โพสต์โดย jekung
2 จาก 26
ตั้งใจเรียนครับ และไม่นำปัญหาเข้า้บ้านครับ(อันนี้ของผมน่ะ )แล้วแต่พ่อแม่เราต้องการจะให้เราเป็นคนยังไงครับที่สำคัญอย่าให้พ่อแม่น้ำตาไหลเชียวน่ะครับ ขอร้องเยอะๆ
23/10/51 โพสต์โดย หวังดี
3 จาก 26
ก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ ไม่ดื้อไม่ซน ดูแลท่านดีๆ อย่าทำให้ท่านเสียใจ เป็นคนดี ตั้งใจเรียน
จบ!!
23/10/51 โพสต์โดย โลตัส
4 จาก 26
เป็นคนดี และที่สำคัญสุดคือจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่
(ไม่อยากตอบว่ากตัญญูก่อน เพราะถ้ากตัญญูโดยการทำร้ายครอบครัวอื่น อันนี้คงไม่ดี)

ส่วนเป็นคนดีมีมากมายค่ะ ยกตัวอย่างที่เป็นการกระทำดูนะคะ
1. เชื่อฟังคำสั่งสอน เวลาท่านสอนแม้ไม่พอใจ อย่าโต้แย้ง รับฟังและพยายามปรับ ทำให้ท่านสบายใจว่า คุณเป็นลูกที่ว่านอนสอนง่าย
2. ตั้งใจเรียนให้จบ แล้วทำงาน หาเงินมาเลี้ยงดูท่าน ไม่ทอดทิ้งท่านไม่ว่ายามใดก็ตาม (ทั้งปัจจุบันและเมื่อท่านแก่ชรา)
3. ไม่สร้างปัญหาใหม่ ๆ มาให้ท่านปวดกบาล เช่น ทำเรื่องให้ครูประจำชั้นต้องเรียกผู้ปกครองไปพบ ก่อหนี้สินให้พ่อแม่ตามชดใช้แทน อะไรประมาณนี้
4. สร้างความสุขให้ท่าน เมื่อมีโอกาส เช่น มีการ์ด มีดอกไม้ ตามเทศกาล วันพ่อ วันแม่ เป็นความสุขเล็ก ๆ ซึ่งคุณสามารถเติมให้ท่านได้ (ไม่มีใครทำให้ท่านดีใจ ได้เืท่ากับคุณทำ)

ตอนนี้นึกออกประมาณนี้อ่ะค่ะ ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ :-D
23/10/51 โพสต์โดย pranitee
5 จาก 26
ต้องทำตัวเป็นลูกที่ดี  เรียกว่านี่คือหน้าที่ของลูกที่ดีครับ
24/10/51 โพสต์โดย benjy
6 จาก 26
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงบุญคุณที่ท่านให้มา
24/10/51 โพสต์โดย ิblackcat
7 จาก 26
ทำวันนี้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
ไม่ทำสิ่งที่ท่านไม่สบายใจ
เลี้ยงดูท่านด้วยอาหารปฏิบัติท่านด้วยตัวเอง
ช่วยงานท่านทุกอย่างเท่าที่โอกาสอำนวย
สนับสนุนสอนพ่อแม่ให้ภาวนาให้เป็น
24/10/51 โพสต์โดย Miscellanous
8 จาก 26
ก็ต้องทำอยู่หลายอย่างอะนะ  คือ เราใช้ความรู้สึกหรือสามัญสำนึกของเราว่าสิ่งที่เราทำควรหรือไม่ บางครั้งเราอาจทำไม่ดีในสายตาของพ่อแม่แต่กลับเป็นประโยชน์ของส่วนรวมแต่เราก็ต้องทำ เพื่อส่วนรวมก่อนน กับคนในบ้านหรือพ่อแม่ เคลียกันได้ เพระเค้าคงตัดเราไม่ขาดแน่ๆๆครั้บ
24/10/51 โพสต์โดย “ธรรมชาติรังสรรค์”
9 จาก 26
อย่างน้อย ต้องไม่ทำให้ท่านต้องเสียใจ
ดีขึ้นมาหน่อย ก็ ไม่เบียดเบียนท่าน
ดีที่สุด คือ เลี้ยงดู ตอบแทนพระคุณท่านครับ
24/10/51 โพสต์โดย Puls
10 จาก 26
หน้าที่ของลูกที่ดีคือ ทำหน้าที่ตามภารกิจของความเป็นลูกให้ครบสมบูรณ์
ภารกิจของความเป็นลูกคือ
1.ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา
2.ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระบุพการี
3.ไม่นำความเดือดร้อนมาให้
4.เป็นผู้มีสัมมาคารวะ อารีย์ กริยา วาจา งดงาม
24/10/51 โพสต์โดย Numthon
11 จาก 26
กตัญญูค่ะ
24/10/51 โพสต์โดย onwa
12 จาก 26
เป็นคนดีค่ะ
24/10/51 โพสต์โดย หวานใจ
13 จาก 26
เป็นคนดีต่อพ่อ แม่
เชื่อฟัง ดูแลเอาใจใส่
กตัญญู รู้คุณ
24/10/51 โพสต์โดย aha55
14 จาก 26
หน้าที่ของลูกที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา ข้อความคัดมา มีดังนี้
จาก
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

หัวข้อเรื่อง
[265] ทิศ 6 (บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคม ดุจทิศที่อยู่รอบตัว - directions; quarters)
1. ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน - parents as the east or the direction in front)
      บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้
          1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
          2) ช่วยทำการงานของท่าน
          3) ดำรงวงศ์สกุล
          4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
          5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน
      In five ways a child should minister to his parents as the eastern quarter (saying to himself) :
          a) Having been supported by them I will support them in my turn.
          b) I will bo their work for them.
          c) I will keep up the honor and the traditions of my family.
          d) I will make myself worthy of my heritage.
          c) I will make offerings, dedicating merit to them after their death.๑
๑. แปลอีกอย่างว่า I will grant donations for them.

อันนี้แถมให้ครับ อันนี้เป็นของพ่อแม่ต้องทำ
   บิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้
          1) ห้ามปรามจากความชั่ว
          2) ให้ตั้งอยู่ในความดี
          3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา
          4) หาคู่ครองที่สมควรให้
          5) มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร
      In five ways his parents, thus served as the eastern quarter, show their love for him:
          a) They keep him back form evil.
          b) they train him in virtue.
          c) They have him taught arts and sciences.
          d) They arrange for his marriage to a suitable wife.
          c) They hand over his inheritance to him in due time.
24/10/51 โพสต์โดย maddog
15 จาก 26
สั้น ๆ คับ ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ เท่านี้ก็เพียงพอ
24/10/51 โพสต์โดย iAmErrOr
16 จาก 26
บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร  ทีอุปถัมภ์อนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้
๑. ห้ามปรามจากความชั่ว
๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี
๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา
๔. หาคู่ครองที่สมควรให้
๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร

บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา ด้วยความกตัญญูรู้คุณท่าน  ดังนี้
๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ
๒. ช่วยทำกิจของท่าน
๓. ดำรงวงศ์สกุล
๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน
 พึงระลึกไว้เสมอว่า  ความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดี  แล้วจะเจริญในทุกสิ่ง
24/10/51 โพสต์โดย tfpl651
17 จาก 26
รักและเคารพท่านค่ะ  เป็นเด็กดีของท่าน  ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานมีครอบครัวของตัวเอง  จะรู้ซึ้งถึงคำว่ารักจากพ่อแม่  เพราะเราก็รักลูกของเราเหมือนกัน  รักมากด้วย  ก็คิดว่าพ่อแม่ของเราก็ต้องรักเรามาก ๆ  เหมือนกัน  ถ้าอยู่ห่างไกลท่านก็หมั่นกลับบ้านไปเยี่ยมเยือน  ถ้าไม่สะดวกกลับบ่อย ๆ ก็โทรหาบ่อย  ๆ  พ่อแม่จะเหงามาก  เวลาที่ลูกเติบโตหมด  และแยกย้ายกันไปดำรงชีวิตของตนเอง  ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ตามลำพัง  พวกท่านจะเหงามาก ๆ  เลย  ฉะนั้นเราในฐานะลูกที่ดี  ก็ต้องดูแลท่าน  กลับบ้านไปเยี่ยม  อยู่ด้วยนาน  ๆ  ถ้ามีเวลา  โทรหาบ่อย ๆ  เล่าเรื่องตลก ๆ ให้ฟัง  เรื่องของเราก็ได้  ขำ ๆ  พ่อแม่ชอบฟัง  เพราะท่านอยากรู้ว่าเราอยู่อย่างไรเวลาไม่มีท่านคอยดูแล  อย่าทิ้งให้ท่านเดียวดายนะคะพี่น้อง  กลมเกลียวกันไว้ค่ะ
24/10/51 โพสต์โดย namthip
18 จาก 26
อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ เพราะดูแล้วเหมือนไม่อยากทำ หรือทำด้วยความไม่พอใจ
ควรทำด้วยใจ อะไรก็ได้พ่อแม่ไม่ว่าหรอก
ถ้าพ่อแม่ขอเกินไป เราก็ต้องคิดก่อนว่าจะให้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องบอกเหตุผลตรงๆ ก่อนตัดสินใจควรจะถามพี่น้องหรือคนสนิทที่เราปรึกษาได้จะดีกว่า เป็นกำลังใจให้
24/10/51 โพสต์โดย malangzaaaa
19 จาก 26
เป็นคนดี และเจริญเติบโตไปในทางที่ดีครับ ที่สำคัญคือ ต้องรู้จักกตัญญู อย่าทำให้ท่านเสียใจ(บาปหนา)
24/10/51 โพสต์โดย hero
20 จาก 26
แบกเบาภาระ
ตอบแทนพระคุณ
ดูแล เป็นห่วง รักษา ปกป้อง
ให้ใจไว้กับพ่อและแม่ให้ตลอดเวลาสิ
แล้วเราจะรู้เองว่าต้องทำอะไรบ้าง
24/10/51 โพสต์โดย TAZZ
21 จาก 26
ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน
อย่านำปัญหาเข้าบ้าน อย่าทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนใจ เป็นทุกข์ใจ
ตอบแทนคุณพ่อแม่ เลี้ยงดูท่าน เอาใจใส่ท่าน

หรือหาโอกาสพูดคุยกับคนที่มีลูกค่ะ ว่ากว่าเค้าจะเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาได้นั้น ต้องผ่านความยากลำยากมาขนาดไหน
คุณจะรักพ่อแม่มากขึ้น แล้วจะรู้เองว่าควรดูแลพ่อแม่อย่างไร
24/10/51 โพสต์โดย si
22 จาก 26
เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกันๆๆ.....

หนึ่ง-นับถือศาสนา

สอง-รักษาธรรมเนียมมั่น

สาม-เชื่อพ่อแม่ ครูอาจารย์

สี่-วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า-ยึดมั่นกตัญญู

หก-เป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ด-ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากมั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด-รู้จักออมประหยัด

เก้า-ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ จะเป็นที่ต้องการสมัยชาติพัฒนา

สิบ-ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญฯ

เย้ ๆ ๆ
24/10/51 โพสต์โดย ao
23 จาก 26
ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
เชื่อฟังพ่อแม่ในทางที่ดี
ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งญาติและมิใช่ญาติ
เคราพตนเองและผู้อื่น
คิดด้านบวกให้มากกว่าด้านลบทำใจให้เป็นกลาง
24/10/51 โพสต์โดย surapol47
24 จาก 26
ทำตัวเองให้ดี ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี ท่านจะได้ไม่ต้องคิดมาก เป็นห่วงเราไ ม่สบายใจ
24/10/51 โพสต์โดย วันเวลา
25 จาก 26
สังคมไทยความกตัญญูเป็นสิ่งที่ต้องกระทำต่อบิดามารดาแน่นอนท่านเลี้ยงเรามาตอนเด็กเราก็ต้องเลี้ยงท่านยามท่านชราอยู่เเล้วแต่ที่พ่อเเม่ต้องการมากที่สุดคือการที่เห็นลูกมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าท่านไม่ต้องการอะไรมากหรอก...แต่มันอยู่ที่เราว่าจะกระทำตัวเข่นไรเท่านั้นเอง....
12/11/51 โพสต์โดย okaka 18
26 จาก 26
ไม่ทำให้ท่านร้องไห้ ทุกข์ใจและทำสำคัญเลี้ยงดูท่านยามแก่เฒ่า
19/11/51 โพสต์โดย tonaor
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
...เราจะสอนลูกอย่างไร...
อะไรบ้างที่คุณอยากทำเพื่อแม่ แต่ยังไม่ได้ทำ
หน้าที่ของคนรอตั้งทำยังไง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก มีหน้าที่อย่างไร ?
มานี่สิลูก แม่มีอ่ะไรจะสอน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู