หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สระมี 21 รูป 24 เสียงหรือ32 เสียง
การศึกษา 17/2/54 โพสต์โดย 11335512
คำตอบ
1 จาก 3
32 เสียง จ้า
17/2/54 โพสต์โดย Lextoyo
2 จาก 3
สระเดี่ยว  18  เสียง  สระประสม  6  เสียง  สระเกิน    8  เสียง  รวมเป็น  21  รูป  32  เสียง  ถูกต้องนะคร้าบ
17/2/54 โพสต์โดย raffaelo
3 จาก 3
เสียงสระ เมื่อนำรูปสระทั้ง 21 รูป มารวมกัน จะได้สระทั้งหมด 32 เสียง จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

สระแท้ มี 18 เสียง แบ่งออกเป็น
สระเสียงสั้น ได้แก่

อะ อิ อึ อึ เอะ เออะ โอะ แอะ เอาะ

สระเสียงยาว ได้แก่

อา อี อื อู เอ เออ โอ แอ ออ

สระประสม มี 6 เสียง ได้แก่

      เอีย      เกิดจากเสียง         -ี + -า         เอีย
     เอียะ     เกิดจากเสียง         -ิ  +  -ะ       เอียะ
     เอือ       เกิดจากเสียง         -ื  +  -า       เอือ
     เอือะ     เกิดจากเสียง         -ึ  +  -า       เอือะ
     อัว        เกิดจากเสียง         -ู  + -า        อัว
      อัวะ     เกิดจากเสียง         -ุ  +  -ะ        อัวะ

สระลอย  มี  8  เสียง  ได้แก่

ฤ ฤา ฦ ฦา อำ ไอ ใอ เอา
17/2/54 โพสต์โดย PS_Hope
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีสอนบาลีไวยากรณ์ ทำอย่างไร
เเดงเป็น คำเป็น คำตาย
ต้องกินอะไร ถึงจะเสียงใสเวลาพูด
ยาสระผม
สระผมทุกวัน และหวีผมบ่อย เป็นสาเหตุให้ผมร่วงหรือเปล่าคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู