หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การประมวลผลเเบบกลุ่มมีหลักการทำงานอย่างไร
ปัญหาคาใจ 23/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing)
หมายถึง การประมวลผลในเรื่องที่สนใจเป็นครั้งๆ เช่น เมื่อต้องการทราบข้อมูลผลสำรวจความนิยมของประชาชน
ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน หรือที่เรียกว่า โพล (poll) ก็มีการสำรวจข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วก็นำมาป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วนำข้อมูล นั้นมาประมวลผลตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้
เพื่อรายงานหรือสรุปผลหาคำตอบ กรณีการประมวลผลแบบกลุ่มจึงกระทำในลักษณะเป็นครั้งๆ เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์โดยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน
23/5/54 โพสต์โดย เพ็ชรี
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ลำดับการประมวลผลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ?
การนเคลื่อนไหวของจอคอมพิวเตอร์ช้า ทำไงดี
หลักการประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้าง
IT คืออะไร
ไมโครชิป คือ อะไร มีหลักการทำงานอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู