หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
อยากได้สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมทั้ง 7 ประเภท
1.จัตรุรัส
2.ผืนผ้า
3.คางหมู
4.รูปว่าว
5.ด้านไม่เท่า
6.ด้านขนาน
7.ขนมเปียกปูน
ค่ะ
คณิตศาสตร์ 26/12/52 โพสต์โดย lady
คำตอบ
1 จาก 19
จตุรัส ด้านยกกำลังสอง หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
ผืนผ้า กว้างxยาว
คางหมู 1/2 x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูง
รูปว่าว 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
ด้านไม่เท่า 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง
ด้านขนาน  ฐานxสูง
ขนมเปียกปูน  1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม หรือ ฐานxสูง
26/12/52 โพสต์โดย oัลsๅlชuns์
2 จาก 19
1. จัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ ด้าน ยกกำลัง 2 หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
2. ผืนผ้า = กว้าง x ยาว
3. รูปว่าว = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
4. ด้านไม่เท่า = 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง
5. ด้านขนาน = ฐาน x สูง
6. ขนมเปียกปูน = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม หรือ ฐาน x สูง
29/12/52 โพสต์โดย P.saitong
3 จาก 19
1) ด้าน * ด้าน
2) กว้าง * ยาว
3) 1/2 * ผลบวกของเส้นคู่ขนาน * สูง
4) 1/2 * ผลคูญของเส้นทเเยงมุม
5) 1/2 * ผลบวกเส้นกิ่ง * เส้นทเเยงมุม
6) ฐาน * สูง
7) ฐาน * สูง เเละ 1/2 * ผลคูญของเส้นทเเยงมุม
2/1/53 โพสต์โดย MathsBoy
4 จาก 19
3
19/1/53 โพสต์โดย รุณ
5 จาก 19
7
19/1/53 โพสต์โดย รุณ
6 จาก 19
สูตรมาตรฐานของสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยม=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ สูง คูณ ฐาน

ความสูง=2xพท. หาร ฐาน

ความยาว=2xพท. หาร สูงสูตรต่างๆของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด=ผลบวกของด้านทุกด้าน

สี่เหลี่ยมผืนผ้า=กว้าง คูณ ยาว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส=ด้าน คูณ ด้าน

สี่เหลี่ยมด้านขนาน=สูง คูณ ฐาน

สี่เหลี่ยมคางหมู=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลบวกด้านคู่ขนาน คูณ สูง

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมใดใด=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ เส้นทแยงมุม คูณ ผลบวกของเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมรูปว่าว=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของรูปทรง

ทรงกระบอก=พท.ฐานxสูง

ทรงกรวย=1/3xพท.ฐานxสูง

ทรงพีระมิด=1/3xพท.ฐานxสูง

ทรงปริซึม=1/2xพท.ฐานxสูง


มีทุกอย่า่งค่ะ

แอดมาคุยได้น่ะ

Tidakorn_am@hotmail.com

้hi5 ก้อ fug25422010@hotmail.com
16/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 19
1.จัตุรัส = ด้าน*ด้าน
2.ผืนผ้า = กว้าง*ยาว
3.คางหมู = 1/2*สูง
4.รูปว่าว = 1/2*(เส้นทะแยงมุม*เส้นทะแยงมุม)
5.ด้านไม่เท่า = 1/2 * เส้นทะแยงมุม*(ผลบวกเส้นกิ่ง)
6.ด้านขนาน = ฐาน*สูง
7.ขนมเปียกปูน = 1/2*ผลคูณของเส้นทะแยงมุม
23/12/53 โพสต์โดย ใครก็ได้จ้า
8 จาก 19
จัตุรัส = ด้าน คูณ ด้าน
ผืนผ้า =กว้างxยาว
คางหมู =1/2 x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูง
รูปว่าว= 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
ด้านไม่เท่า= 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง
ด้านขนาน = ฐานxสูง
ขนมเปียกปูน = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม หรือ ฐานxสูง
26/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 19
ไอ้มั่ว
18/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 19
รูปสี่เหลี่ยมทุกรูปหาพื้นที่ได้โดยการนำเอาความยาวของฐานมาคูณกับสูงค่ะ
24/1/54 โพสต์โดย อมรรัตนา
11 จาก 19
สี่เหลี่ยมผืนผ้า=กว้าง คูณ ยาว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส=ด้าน คูณ ด้าน  

สี่เหลี่ยมด้านขนาน=สูง คูณ ฐาน

สี่เหลี่ยมคางหมู=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลบวกด้านคู่ขนาน คูณ สูง

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมใดใด=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ เส้นทแยงมุม คูณ ผลบวกของเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมรูปว่าว=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของ
1/11/54 โพสต์โดย Gu is Rocker
12 จาก 19
สูตร พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน
สูตร พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว
สูตร พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน = ความยาวฐาน x ความสูง
สูตร พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ความยาวฐาน x ความสูง
สูตร  พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู = ½ x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x ความสูง
สูตร พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว = ½ x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
สูตร พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = ½ x ผลบวกของเส้นกิ่ง x เส้นทแยงมุม
22/11/54 โพสต์โดย Pupon
13 จาก 19
จตุรัส ด้านยกกำลังสอง หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
ผืนผ้า กว้างxยาว
คางหมู 1/2 x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูง
รูปว่าว 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
ด้านไม่เท่า 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง
ด้านขนาน  ฐานxสูง
ขนมเปียกปูน  1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม หรือ ฐานxสูง
7/2/55 โพสต์โดย popular_jack
14 จาก 19
สูตรมาตรฐานการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม


ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม = ผลบวกของด้านทุกด้าน

สามเหลี่ยม = เศษหนึ่งส่วนสอง × สูง × ฐาน

-------------------------------------------------------------------

สูตรต่างๆของรูปสี่เหลี่ยม

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด = ผลบวกของด้านทุกด้าน

สี่เหลี่ยมผืนผ้า =  กว้าง × ยาว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน

สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน × สูง

สี่เหลี่ยมคางหมู = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลบวกด้านคู่ขนาน × สูง

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมใดใด = เศษหนึ่งส่วนสอง× เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมรูปว่าว = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลคูณของเส้นทแยงมุม
29/11/55 โพสต์โดย ปรมี
15 จาก 19
สูตรต่างๆของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด=ผลบวกของด้านทุกด้าน

สี่เหลี่ยมผืนผ้า=กว้าง คูณ ยาว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส=ด้าน คูณ ด้าน

สี่เหลี่ยมด้านขนาน=สูง คูณ ฐาน

สี่เหลี่ยมคางหมู=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลบวกด้านคู่ขนาน คูณ สูง

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมใดใด=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ เส้นทแยงมุม คูณ ผลบวกของเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมรูปว่าว=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของ
15/12/55 โพสต์โดย Manow Ch.
16 จาก 19
สูตรต่างๆของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด=ผลบวกของด้านทุกด้าน

สี่เหลี่ยมผืนผ้า=กว้าง คูณ ยาว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส=ด้าน คูณ ด้าน

สี่เหลี่ยมด้านขนาน=สูง คูณ ฐาน

สี่เหลี่ยมคางหมู=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลบวกด้านคู่ขนาน คูณ สูง

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมใดใด=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ เส้นทแยงมุม คูณ ผลบวกของเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมรูปว่าว=เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของ
17/12/55 โพสต์โดย First Darling
17 จาก 19
วิธีหาความยาวรอบรูป
19/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 19
1. จัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ ด้าน ยกกำลัง 2 หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
2. ผืนผ้า = กว้าง x ยาว
3. รูปว่าว = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
4. ด้านไม่เท่า = 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง
5. ด้านขนาน = ฐาน x สูง
6. ขนมเปียกปูน = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม หรือ ฐาน x สูง
3/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 19
1. จัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ ด้าน ยกกำลัง 2 หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
2. ผืนผ้า = กว้าง x ยาว
3. รูปว่าว = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
4. ด้านไม่เท่า = 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง
5. ด้านขนาน = ฐาน x สูง
6. ขนมเปียกปูน = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม หรือ ฐาน x สูง
27/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่ง
คณิตศาสตร์รูปทรง
...พวกหัวสี่เหลี่ยม หมายความว่าไง?...
เชือกยาว 250 เมตร ต้องล้อมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้านกว้างยาว ยาวกี่เมตร จึงจะได้พื่นที่มากที่สุด
ข้อความที่มีสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังทำให้อ่านไม่รู้เรื่องจะทำอย่างไรคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู