หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้าราชการมีกี่ประเภท
ข้อมูล 14/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้  

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร

(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ

(3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ.กำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

(4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.กำหนด
14/6/54 โพสต์โดย Thongpairam
2 จาก 3
ข้าราชการมีดังนี้
1.ข้าราชการระดับบิหาร เช่น อบต. อบจ. รัฐมนตรี gxHo9ho
2.ข้าราชการด้านวิชาการ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
3.ข้าราชการชั่วคราว คือ รับทำง่าวทั่วไปตามสัญญาของสถานราชการตามที่กำหนด เช่นเลขา อบต. เป็นต้น
4. ข้าราชการบำนาญ คือ ข้าราชการที่ได้เกษียนตามอายุราชการแล้ว
5.ข้าราชการที่ขึ้นกับฝ่ายพลเรือน เช่น แพทย์ทำงานในสังกัดมหาวิทยาลัย อาจารในมหาวิทยาลัย ข้าราชการของกรมสรรพากรณ์เป็นตน
6.ข้ารชการที่ขึ้นกับกรมกลาโหม เช่น ทหารบก ตำรวจ เป็นต้น
7.ข้าราชการด้านบริการประชาชน เช่น ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น
14/6/54 โพสต์โดย thh
3 จาก 3
-ถ้าถามว่าข้าราชการมีกี่ประเภทผมตอบ ๓ ประเภท คือ ๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญได้แก่ ผวจ. ตำรวจ ทหาร ครู ฯลฯ   ๒ ข้าราชการพลเรือนรักษาพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานรับใช้สนองพระเนคร พระกรรณ์ฯลฯ  ๓ ข้าราชการการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี ส.ส. ส.จ. ส.ว. ฯลฯ  แต่ถ้าถามว่าข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภทผมตอบ ๔ ประเภท คือ ประเภทบริหาร/อำนวยการ/วิชาการและทั่วไป  เป็นที่เข้าใจนะครับ....
14/6/54 โพสต์โดย คนไทยใจเต็มร้อย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้าราชการ กรมศุลกากร มีเปิดรับตำแหน่งอะไรบ้าง
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำแตกต่างกันอย่างไร
ผลสำรวจข้าราชการไทยกระทรวงใดทุจริตมากที่สุด
ปลัดกระทรวงคือข้าราชการทีมีระดับ หรือ ซี สูงสุดแล้วใช่ไหมครั๊บ ?
ข้าราชการ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู