หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สรุปผลและข้อเสนอแนะ คือ
การศึกษา | รายงาน | ข้อมูล | แชท 10/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
สรุปผลก้อคือ สรุปผลของเีรื่องที่เราทดลองทำ ว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไร

ข้อเสนอแนะก้อคือ เรามีข้อเสนออะไรบ้าง ในเรื่องที่เราทำอ่ะ

ว่าสมควรมียั่งโง้น น่าจะปรับปรุงอะไรตรงนั้น ตรงนี้....ประมาณนี้อ่ะ อธิบายไม่ค่อยถูก

((ลองหาความหมายดูในGoogleก้อได้))
10/9/54 โพสต์โดย kran love love
2 จาก 5
kran love love - กล่าวไว้ชัดเจนพอสมควรแล้ว - ครับ
10/9/54 โพสต์โดย Koornor
3 จาก 5
สรุปผล  หมายถึงให้บอกผลของการทำงาน  การศึกษาหรือการทดลองตามวัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทีละข้อ
ข้อเสนอแนะ  หมายถึง 1.การนำเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไข
                                2. แนวทางการพัฒนาต่อยอดกันอีกต่อไปในอนาคต
   ส่วนใหญ่มักแนะนำ   ให้นำผลการศึกษาไปขยายผลหรือเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ หรือสาธารณชนได้รับทราบ
10/9/54 โพสต์โดย toomlad
4 จาก 5
สรุปผล  หมายถึงให้บอกผลของการทำงาน  การศึกษาหรือการทดลองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทีละข้อ
ข้อเสนอแนะ  หมายถึง 1.การนำเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไข หากพบปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างศึกษา
                                2. แนวทางการพัฒนาต่อยอดกันอีกต่อไปในอนาคต
   ส่วนใหญ่มักแนะนำ   ให้นำผลการศึกษาไปขยายผลหรือเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ หรือสาธารณชนได้รับทราบ
ส่วนการทดสอบสมมุติฐาน ไม่ใช่การสรุปผล  แต่เป็นการพิสูจน์สมมุติฐานตามทฤษฎีที่อ้างถึง
10/9/54 โพสต์โดย toomlad
5 จาก 5
อากาศมีเมขครึ้ม ผยน่าจะตก สรุปผลไหม
14/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตัวอย่างข้อเสนอแนะที่ดี
วิธีการเขียนบันทึกรายงานเสนอแนะให้ความเห็นสรุปกิจกรรมโครงการ
ข้อเสนอแนะเรื่่องการศึกษาไทยควรไปทางไหน
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาผู้วางแผนขาดความรู้จากการวางแผน
ขอบคุณ Decepticon มากนะครับสำหรับข้อเสนอแนะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู