หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ถ้าคุณจะเข้าเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนที่โรงเรียนคุณจะตั้งนโยบายพรรคของคุณว่าอย่างไร
ปรัชญา | ปัญหาสังคม 14/1/54 โพสต์โดย Poom zasa
คำตอบ
1 จาก 6
๑.จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  และส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและดนตรี

๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง

๓.รณรงค์เรื่องประหยัดพลังงาน
๔.ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๕.รณรงค์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แบบนี้ น๊ะ จ๊ะ
14/1/54 โพสต์โดย Lextoyo
2 จาก 6
ถ้าโรงเรียนเกิดความสกปรก     เน้นเรื่องความสะอาด
ถ้าโรงเรียนขาดระเบียบ            เน้นเรื่องวินัย
ถ้าโรงเรียนขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน       เน้นเรื่องความสามัคคี
ถ้าโรงเรียนขาดความเคารพผู้ใหญ่                     เน้นเรื่องสัมมาคารวะ
ถ้าโรงเรียนขาดสิ่งไหนเติมเต็มสิ่งนั้น สำคัญที่ต้องมองให้ออก    เพราะแต่ละโรงเรียนนั้นต้องการไม่เหมือนกัน จงไป ไปเติมเต็มโรงเรียนที่คุณรัก... อิอิ
  ***ถ้าโรงเรียนขาดตังค์ (นักเรียน) ตัวใคร ตัวมัน...^_^
14/1/54 โพสต์โดย Beng
3 จาก 6
เด็กเด็กต้องมาก่อน
14/1/54 โพสต์โดย Mayk
4 จาก 6
เสมอภาค  ทุกคนมีสิทธิและมีหน้าทีที่จะต้องทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียนได้เหมือนฯกัน  สิทธิและหน้าที่ ที่เท่าเทียมกัน
และยุติธรรม ทุกคนต้องอยู่ในกฎระเบียบเดียวกัน ไม่มีเว้น
แค่ ๒ ข้อ นโยบายหลักที่เด่นมาก อธิบายให้เข้าใจ และจะต้องทำให้ได้
เป็นพื้นฐานของการอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น
15/1/54 โพสต์โดย เทียนฝง 2000
5 จาก 6
คุณมีคุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ พอไหม  พร้อมที่จะให้นักเรียนในโรงเรียนไหม  มีความรู้ ไม่โกงกิน  มีครูที่ดี มีผอ ที่ดี นี่สำคัญ เพราะโรงเรียนอยู่ในการดูแลของผอ  ถ้าจะโกงก็ต้องผ่านผอ  ถ้าจะดีก็ต้องผ่านผอ   คนดีทำดีได้ถ้าผู้นำดี คนเลวทำเลวได้ถ้าผู้นำเลว
19/1/54 โพสต์โดย นภากาล
6 จาก 6
เราคิดว่าเราทำอะไรให้กับโรงเรียนได้บ้าง
ถ้าเราไปจะทำได้มั้ย
แต่เรามีนโยบายว่า
1จะฝึกให้นั้กเรียนกล้าแสดงออก
2ปลูกฝังให้นักเรียนมีมารยาทดี
3จัดตั้งกรรมการดูแลความประพฤติของนักเรียน
2/6/55 โพสต์โดย ชั้นจะรักเทอ คนเดียว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณคิดอย่างไรกับ นโยบาย พรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่
ทำไมพรรคประชาธิปปัตย์ไม่พยามทำงานอย่างหนักเพื่อการชนะเลือกตั้ง
นโยบายโหวต โน เพื่อนๆคิดว่าอย่างไร
เหตุของการยุบพรรค???
3. นโยบายการพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ยังไงหรอ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู