หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม"
หากเราหมั่นเจริญสติคอยรู้ตัว เจริญปัญญาคอยรู้คิดพิจารณา
รวมถึงฝึกฝนคุณธรรมด้านอื่นๆ จนเป็นนิสัยฝังอยู่ในสันดาน
คุณธรรมเหล่านี้ย่อมช่วยให้เรามีความสบายใจทั้งในปัจจุบัน และวันต่อไปข้างหน้า

ตรงกันข้ามกับลาภ ยศ สรรเสริญ ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอก
ที่เราควบคุมเหตุปัจจัยได้เพียงบางส่วน
เมื่อใดที่หมดบุญเก่า (เช่นตาย) เมื่อใดที่บาปเก่าตามทันและให้ผล
เมื่อนั้นเราต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้

(ผู้ที่มีสัมมาทิฐิคือเห็นว่าตายแล้วต้องเกิดอีก
ตราบเท่าที่ตัณหายังไม่สิ้นไปจากสันดาน
จะให้คุณค่ากับการพัฒนาจิตใจของตนเอง
มากกว่าการแสวงหาและรักษาทรัพย์สมบัติภายนอกที่ตายแล้วนำติดตัวไปไม่ได้

ผู้มีสติปัญญาย่อมเข้าใจว่าความสบาย ลาภ ยศ สรรเสริญ
เป็นเพียงผลพลอยได้จากการตั้งตนอยู่ในธรรม
เมื่อถึงคราวที่ต้องสูญเสียก็จะไม่รู้สึกเสียดายหรือหวงแหน

ตรงกันข้ามกับคนที่เมาความสบาย เมาลาภ เมายศ เมาสรรเสริญ
เมื่อถึงคราวสูญเสียก็ไม่สามารถทำใจยอมรับได้ และพยายามรักษาไว้โดยไม่เลือกวิธีการ
ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนทำเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่
คนเช่นนี้ถือว่าขาดสติปัญญา ประพฤติในสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองด้วยความไม่รู้
แม้จะรักษาความ สบาย ลาภ ยศ สรรเสริญไว้ได้ชั่วคราว
แต่ก็ต้องพบกับความเดือดร้อนในภายหลัง
และเมื่อถึงคราวที่อกุศลให้ผล
ความสบาย ลาภ ยศ สรรเสริญ ก็ช่วยให้เขามีความสุขใจไม่ได้)
ธรรมะ 16/4/53 โพสต์โดย Noidiamond
คำตอบ
1 จาก 2
โลกธรรม8
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
จน โดนปลด นินทา ทุกข์
16/4/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
2 จาก 2
ทำดีเข้าไว้ให้ติดในสันดานรับรองความชั่งวิ่งตามไม่ทัน
เมื่อถึงจุดอิ่มตัว....จะวางทั้งดีและชั่ว...เข้าสู่การหลุดพ้น
ความอิสระแห่งจิต อยู่เหนือ ดีและชัว
  กิริยาของพระอรหันต์จึงเป็นของธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา
21/4/53 โพสต์โดย ผลบุญ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมโลกมีต้องมีความเศร้า ทำไมต้องมีเรื่องที่ไม่สมหวังด้วยล่ะ
...ธรรมเช่นใด ทำเช่นนั้น...
++ ผู้ชายที่ดี ทางโลกเป็นยังไง // ผู้ชายที่ดีทางธรรมเป็นยังไำง ต่างกันรึเปล่า !?
ลูกน้องขึ้นเสียงใส่ แถมยังชอบสั่งเจ้านาย
ธรรม Every Times 436
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู