หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคณะที่เปิดสอนอะไรบ้าง
การบัญชี | การจัดการการเงิน 20/3/54 โพสต์โดย Xวาด-D-คัU
คำตอบ
1 จาก 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
บัณทิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ครับ
20/3/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดสอนครูคณะใดบ้าง
การโอนนักศึกษาต่างสถาบัน จะสามารถทำได้หรือไม่ กรณีจากม.ราชภัฏ ไปม.ทักษิณ คณะครุศาสตร์ ไปศึกษาศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์
ราชภัฏเรียนเสาร์ อาทิตย์ กี่ปีจบ(สุราษฎร์ธานี)
ราชภัฏเพชรบูรณ์มีคณะอไรบ้าง-และแต่ละคณะมีความหมายว่าอย่างไร-แต่ละคณะมีสาขาอะไรบ้าง-และแต่ละสาขามีความหมายว่าอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู