หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตว่าติด blacklist ออนไลด์ทำอย่างไร
เศรษฐกิจ 15/11/52 โพสต์โดย bnbsd02
คำตอบ
1 จาก 22
เห็นแต่มีรับจ้างบริการ (จากที่อื่น) โดยมีค่าใช้จ่ายค่ะ ส่วนกรณีของการตรวจสอบด้วยตนเอง เจอเป็นแบบที่ให้เรายื่นหลักฐานกับทางเครดิตบูโร ซึ่งสามารถรับด้วยตนเอง หรือให้ส่งไปรษณีย์ไปตามที่ที่ระบุไว้ รายละเอียดเป็นดังนี้ค่ะ

http://www.ncb.co.th/salfenquiry.htm
15/11/52 โพสต์โดย ตั้ว เสื้อผ้าคนอ้วน
2 จาก 22
blacklist ไม่น่าจะเช็คได้นะ เพระาเป็นข้อมูลของแต่ละบริษัท ......แต่ blacklist....จะส่งไปที่ เครดิตบูโร  เพื่อบันทึกข้อมูลเครดิตของแต่ละบุคคล

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองได้ ดังนี้


   
ณ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารสินเอเชีย (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

            การให้บริการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านสาขาธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารสินเอเชีย ทุกแห่งทั่วประเทศนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิภาคสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของประวัติธุรกรรมสินเชื่อของตนเองได้   ทั้งนี้ธนาคารจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการรับคำขอตรวจสอบและรับชำระค่าตรวจสอบ  ซึ่งจะ ให้บริการเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลและต้องมายื่นขอตรวจสอบด้วยตนเองเท่านั้น   โดยบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ท่าน  ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้ยื่นคำขอที่ธนาคาร
ขั้นตอนการขอยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารสินเอเชีย

1. เจ้าของข้อมูลบุคคลธรรมดา กรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ธนาคาร หรือขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่ท่านติดต่อ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน  พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
กรณีบุคคลสัญชาติไทย

• บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
กรณีบุคคลต่างด้าว

• หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตัวจริง)
2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
3. ธนาคารจะออกหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสาร ให้แก่ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้แก่ท่านภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอ     ที่ธนาคาร

หมายเหตุ    ในแบบฟอร์มการขอตรวจสอบ กรุณาระบุที่อยู่ของท่านที่จะให้บริษัทจัดส่งรายงานให้ครบถ้วนและชัดเจน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านในกรณีที่บริษัทต้องการสอบถามเพิ่มเติม
15/11/52 โพสต์โดย Tanu
3 จาก 22
ข้อมูลเครดิตของบุคคลธรรมดาที่เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ จะถูกส่งโดยสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้มาเก็บรวบรวมอยู่กับทางเครดิตบูโรและจะมีการปรับปรุง(อัพเดท)ข้อมูลเครดิตอยู่เป็นระยะๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นศูนย์กลางข้อมูลเครดิตเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยสถาบันการเงินนั้นๆ

การตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบออนไลน์ยังไม่มีครับ. ต้องไปเช็คที่เครดิตบูโร หรือ ธ.นครหลวงไทย.
15/11/52 โพสต์โดย Chain4188
4 จาก 22
18/2/53 โพสต์โดย ชายเด่น
5 จาก 22
ผมเคยใช้บริการนักสืบคนนี้นี้แล้วครับ โอนเงินแล้ว  แต่งานไม่คืบหน้าครับ ปิดเอมเงียบเลยครับ  โทรตามก็ไม่ติด ผมว่าจะแจ้งความครับ  จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างอีก มิจฉาชีพชัดเจนเลยครับอย่าหลงเชื่ออย่างผมนะครับ   ไม่มีใครทำได้หลอกครับงานแบบนี้นอกจากกอง วิทยาการตำรวจ
1/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 22
ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตว่าถูก  blacklist หรือไม่ ?
4/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 22
เท่าที่ทราบไม่สามารถเช็คได้ครับ เพราะเป็นความลับและยังไม่มีให้บริการออนไลน์
แต่หากต้องการเช็คเองแบบให้ได้ผลเร็ว ไปที่ธนาคารนครหลวงไทย เขต กทม ยื่นใบแจ้งขอเช็ค จะทราบผลภายใน1-2 วัน
แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัด ได้ผลภายใน 1 อาทิตย์
ขอให้โชคดีครับ
29/9/53 โพสต์โดย fudashiro
8 จาก 22
เลขที่ประชาชน
1100500084294
3/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 22
ติดต่อใคร ทำอย่างไร ในการเช็คเคดิตบลูโล
6/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 22
ตอนนี้ยังไม่มีการเช็คบูโรออนไลน์ครับ อาจเป็นเพราะการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินจากมิจฉาชีพ
แต่ตอนนี้มีการยื่นคำขอตรวจสอบผ่านตู้ ATM ของ ธนาคาร ไทยพานิชย์ และ ธนาคาร กรุงไทย
ซึ่งเค้าจะส่งเอกสารมาให้ถึงบ้านเราเลย ในเวลา 7 วันครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ครับ
http://www.ncb.co.th/Chk_ATM.htm
8/5/54 โพสต์โดย Limpbizkit
11 จาก 22
จริงๆ ครับ ปัจจุบันการสืบแบล็คสิสยังทำไม่ได้นะครับ ใครบอกทำได้ อันนั้นโกหกแน่นอนครับ ผมเองก็ทำงานด้านนักสืบ ถ้าจะจ้าง อยากให้ตรวจสอบให้ดีๆ ก่อนนะครับ หลอกลวงเยอะจริงๆ
15/4/55 โพสต์โดย สังเกตสังกา
12 จาก 22
อยากทราบว่าตอนนี้มีหนี้สินค้างชำระกับสถาบันการเงินไหนบ้างคะ
30/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 22
อยากทราบว่าติดblacklistหรือไหม
17/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 22
อยากทราบเรื่องการติดบูโร คร้าบ

มียอดหนี้ทั้งสิ้น 4989 บาท  ของอิออน

ธนาคารโทรจะอนุมัติวงเงิน แต่ผมปฎิเสธ บอกว่า ติดบูโรของ อิออนอยู่

ตอบด้วยคับ
18/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 22
นาย พินิจ ชูสาย 31022 00706 859 อยากทราบว่า  ติด blacklist  หรือป่าวคร๊
27/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 22
นางสาว สุพรรณี ศรีวรนันท์
4/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 22
ไปที่ห้างนะครับหาแหนกสินเชื่อของห้างบอกหมายเลขบัตรประชาชนเขาไปแล้วอ้อนวอนเค้าแค่นี้เอง
ผมไปให้น้องที่ทำสินเชื่อที่ห้างดูให้แป็บเดียวเองครับ
26/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 22
เคยติดแบ็คลิสชำระไปแล้วแต่ไม่สามารถทำธุรกรรมอย่างอื่นได้
15/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 22
ค้างชำระ กยศ ติดเครดิตพูโรหรือไม่
27/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 22
เคยไปเกาหลีไปกลับมาแต่ยังไม่ถึงปีเลยตอนนี้ว่าจะเข้าไปเกาหลีแล้วพาลูกสาว 1ขวบ
ไปหาพ่อที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีแล้วจะเข้าได้ไมค่ะแล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
7/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 22
ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตว่าถูก  blacklist หรือไม่ ?
20/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 22
veerasak soonthornsupapisan
19/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ติด blacklist กี่ปี
ถ้าปลดหนี้แล้วจะติด blacklist กี่ปี
อยากทราบว่าไม่แน่ใจว่าติด blacklistหรือเปล่า
ติด blacklist ตั้งแต่ปี 2549 ผ่านมา 5 ปีกว่า จะหลุดยังครับ
ทำไมทำงานธนาคารต้องตรวจเครดิต แล้วถ้าติดแบล็คลิสทำงานธนาคารได้มั๊ย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู