หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากรู้ว่า การสำรวจสำมะโนประชากร คืออะไร กี่ปีสำรวจที
และข้อมูลสำรวจไปเพื่อใคร ทำไมมีคำถามว่า มีโทรทัศน์หรือเปล่า มีเครื่องซักผ้าหรือเปล่า
มีไมโครเวปหรือเปล่า และมีรถยนต์หรือมอเตอร์หรือเปล่า เป็นต้น
กรมการปกครอง | ข้อมูลสถิติแห่งชาติ | ปัญหาคาใจ 6/9/53 โพสต์โดย chanant
คำตอบ
1 จาก 5
สำรวจทุกปี
6/9/53 โพสต์โดย HarryPotter
2 จาก 5
รัฐบาลทุ่มงบ 877 ล้านบาท เดินหน้าจัดทำสำมะโนประชากรทั่วประเทศ ตั้งเป้ากำหนดนโยบายพัฒนาประเทศ ขณะที่ สสช.เปิด 4 ช่องทาง ให้ประชาชนให้ข้อมูลจริง พร้อมระดมหน่วย "คุณมาดี" 7.2 หมื่นคน เคาะประตูบ้าน ในเดือนกันยายนนี้...

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นยกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการประชุมมอบนโยบายและเปิดตัวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ว่า การทำสำมะโนประชากรเป็นเรื่องสำคัญกับประชาชน เพราะการจัดทำสถิติประชากร โดยแจกแจงรายละเอียดของประชากรทุกคน ทั้งคนไทยและคนต่างชาติตามพื้นที่ต่างๆ และเป็นข้อมูลที่จะนำมาใช้ในอนาคต อีกทั้งรัฐบาลยังสามารถนำข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำแผนงานกำหนดนโยบาย เพื่อวางแผนข้อมูลสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นอกจากนี้ การจัดทำสถิติยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเอกชนที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ ทั้งการจ้างงานและการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ปี 2553 มีประชาชนกว่า 60 ล้านคน จากการจัดทำครั้งแรก เมื่อปี 2453 ที่มีประมาณ 8 ล้านคน  

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของข้อมูลที่มีความแม่นยำ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับประชากร เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากในการกำหนดนโยบายและวางแผน ขณะเดียวกัน ประชาชนก็คาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จะครอบคลุมทั่วถึง ทั้งนี้คนไทยยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานมากขึ้น อีกทั้งสังคมไทยยังให้การยอมรับประชากร ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียว แต่รวมถึงคนต่างด้าว และรัฐบาลก็จำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนนี้ เข้ามาช่วยในการจัดการระบบ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 876 ล้าน 8 แสนบาท เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กล่าวว่า การทำสำมะโนประชากรและการเคหะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคนทุกครัวเรือน ในการตอบคำถามที่เป็นจริง และใช้เวลาไม่นาน ขณะเดียวกัน สสช. ได้เปิดช่องทางการให้ข้อมูลไว้ 4 ช่องทาง คือ การให้สัมภาษณ์ การตอบข้อมูลแล้วส่งกลับ การตอบทางโทรศัพท์หมายเลข 1111 และการตอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.nso.go.th อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1-30 ก.ย.2553 สสช. จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่รวม 7.2 หมื่นราย มาในชุดคุณมาดี โดยใส่เสื้อและหมวกสีชมพู
6/9/53 โพสต์โดย xswd
3 จาก 5
สำมะโนประชากร  คือ การเก็บข้อมูลทั้งประเทศ ณ เวลานั้นว่า ในพื้นที่แต่ละแห่งมีใครอยู่บ้าง ทำให้ ตัวข้อมูลที่ได้จะมีความสำคัญในการ ตัดสินใจกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพราะ คนหรือประชากรในประเทศคือคนที่สร้างรายได้ สร้างนวัตกรรมที่เป็นสินค้า และเป็นผู้ใช้โครงสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ข้อมูลพวกนี้จะทำให้รู้ว่าต้องมีทรัพยากรผูกพันกันไปอีกนานเท่าไร

การมีคำถามต่างๆ นั้น
เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิต และอื่นๆ
6/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
4 จาก 5
การทำสำมะโนประชากรในประเทศไทย ปี 2553 ถือเป็นครั้งที่ 11 และนับเป็นโอกาสอันดีที่ปีนี้ครบรอบ 100 ปีการทำสำมะโนประชากรไทย ตามหลักสากลการทำสำมะโนประชากรจะสำรวจในทุกๆ 10 ปี ในประเทศไทย เริ่มต้นทำการสำรวจประชากรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปี 2453 ขณะนั้นมีประชากรทั้งหมด 17 มณฑล ทดลองทำ 12 มณฑล โดยกรมการปกครองหรือมหาดไทย เป็นผู้จัดทำ ในปีนั้นประเทศไทยมีประชากรไทยทั้งหมด 8,131,247 คน กระทั่งการสำรวจครั้งที่ 6 ปี 2503 เป็นต้นมา การสำรวจย้ายมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสถิติแห่งชาติ และเพิ่มชื่อเป็น "สำมะโนประชากรและเคหะ"
6/9/53 โพสต์โดย ride free
5 จาก 5
มาดีครับ ช่วยดูหมาด้วย
http://popcensus.nso.go.th/madee.php
6/9/53 โพสต์โดย เรารักคนไทย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติองค์กรสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยดวงแรกชื่ออะไร
คุณคิดว่ายังมีที่ใดในโลกนี้ ที่มนุษย์ยังไม่เคยเข้าไปถึง?
ผลการสำรวจบอกว่า...
ถ้าผมต้องการจะสร้าง ID มาอีกสักหนึ่ง ชิ้น เพื่อทำการสำรวจ ภายในขอบเขตของเว็บบอร์ด ได้หรือไม่?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู