หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
[113] วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร?
คำถามนี้ไม่ยากสำหรับชาวพุทธ
แต่ยังไม่เห็นมีใครถาม
เลยตั้งไว้ให้กับผู้มีหัวใจเป็นธรรมทาน
และเราควรทำอะไรบ้างระหว่างพรรษานี้

ขอสาธุธรรมทุกท่านที่ช่วยตอบนะครับ
วันเข้าพรรษา | วันสำคัญทางศาสนา | ศาสนาพุทธ 8/7/52 โพสต์โดย maddog
คำตอบ
1 จาก 7
มีความสำคัญตรงที่เป็นวันเริ่มต้นเข้าหน้าฝน
ซึ่งในสมัยพุทธกาล พระที่ธุดงค์ได้เดินไปเหยียบย่ำต้นข้าวกล้าที่ชาวนาปลูกไว้ (เข้าฤดูฝน ก็เริ่มปลูกข้าว) จนเสียหาย ทำให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บัญญัติให้มีวันเข้าพรรษา ให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนเพื่อศึกษาธรรมะ และเพื่อที่จะได้ไม่เดินธุดงค์ไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาเสียหาย

ในช่วงสามเดือนนี้  
คนที่มีศีล มีธรรม ประกอบคุณงามความดีสม่ำเสมอ ก็ทำตัวไปตามปกติ
แต่คนที่อาจจะมัวเมากิเลสอยู่ ควรจะ ลด ละ เลิก(ได้ก็ยิ่งดี) อย่างน้อยที่สุดก็คือ "เหล้า" อย่าไปกินมันเลยค่ะเหล้าน่ะ ใครดื่มอยู่ ติดมันอยู่ อยากให้เลิกจริง ๆ ค่ะ เพื่อสุขภาพ และเพื่อที่จะได้ไม่บาปด้วย (การดื่มสุราทำให้ขาดสติ เป็นเหตุให้มีโอกาสผิดศีลข้ออื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น)
8/7/52 โพสต์โดย pranitee
2 จาก 7
สำคัญมากครับ เพราะเข้าพรรษาทีไร สังคมสนับสนุนให้คนอดเหล้า เป็นการทำบุญให้ตนเอง หยุดเบียดเบียน ตนและผู้อื่นได้ผลทันใจ
ร้านอาหาร ร้าน 7 -11 จำหน่ายสุราไม่ได้  วันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา คนจึงไม่เมา
ปี พ.ศ. 2551  รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
ปี  พ.ศ. 2552 ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักร

ด้านพระพุทธศาสนา
มีสาระสำคัญ

พระธรรมวินัย  พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น     หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา

ระยะเวลา       วันเข้าพรรษา/เทศกาลเข้าพรรษา (เริ่ม วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

เริ่มมีมา          ประเพณีการทำบุญในวันเข้าพรรษามีมานานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

เหตุผล          (1) เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกัน

ความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน
                   
                   (2) พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลก  

เปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

การถวายปัจจัย      มีการถวายหลอดไฟหรือประชาชนร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษาถวาย  และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) ถวายธูป เทียน ชวาลา น้ำมัน

ไส้ประทีป แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่อยู่จำพรรษาในพระอาราม  เพื่อใช้จุดบูชาพระบรมธาตุ พระพุทธปฏิมา พระปริยัติธรรม ตลอดทั้ง 3 เดือน


การอุปสมบท         ชายไทยอายุครบ20ปี ถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน

ผลดี                     การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด ตามกำลัง

ศรัทธา เช่นการปฏิบัติธรรม และตามขีดความสามารถของตน เช่น คฤหัสถ์สมาทานรักษาอุโบสถตลอด ๓ เดือน ตามการเข้าพรรษาของพระสงฆ์

นับว่าวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชน จะได้ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
วิกิพีเดีย
8/7/52 โพสต์โดย Miscellanous
3 จาก 7
ทำบุญ เอาแค่ง่ายๆ เลยนะครับ

 คนที่พูดว่าทำส่วนใหญ่เน้น อามิสบูชา

 ไม่ได้ถึงชอบด้วยปฏิบัติบูชากัน ทำให้เข้าถึง ความจริงอันประเสริฐน้อยมากๆ

 เมื่อเทียบ กับคนในสมัยพุทธกาล
8/7/52 โพสต์โดย Hello
4 จาก 7
8/7/52 โพสต์โดย sam2551
5 จาก 7
คำตอบ ก็อย่างเช่น คุณ pranitee บอกไว้ นั่นแหละค่ะ ...

อิอิ ^^ (แต่แปลกมั้ยคะว่า ?? ^^ ทำไม.. สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว 2500 ปีก่อน.. มันคล้ายๆ ประเทศไทยเลย ^^ แบบ.. ช่วงนี้ ฝนตก ข้าวกำลังออกเม็ด.. เหมือนในสมัยพุทธกาลเลย... อิอิ ^^)
8/7/52 โพสต์โดย mamboo
6 จาก 7
แฟนคลับ  คณะบดี  ช่วย   คุณทะเลใส ทรายขาว  ในคำถาม 8e88 Googmorning ด้วยครับ

สงสัย เจ้าของกระทู้ไม่อยู่  ผมจะทำอย่างไรดี  ครับ
9/7/52 โพสต์โดย NUNOI
7 จาก 7
maddog คณะบดี  ช่วย   คุณทะเลใส ทรายขาว  ในคำถาม 8e88 Googmorning ด้วยครับ

สงสัย เจ้าของกระทู้ไม่อยู่  ผมจะทำอย่างไรดี  ครับ
9/7/52 โพสต์โดย NUNOI
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใกล้เข้าพรรษาแล้ว ทำอย่างไรดีเอ่ย
วันเข้าพรรษากำหนดเป็น.....ระยะได้แก่.....
วันเข้าพรรษา
บวชเข้าพรรษาผิด เพราะอะไร งง
คุณสามารถ ตั้งจิตอธิฐาน งดเหล้าเข้าพรรษาได้หรือไม่?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู